Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Erfgoed

Doomkerke bezit een aantal merkwaardige panden waarvan sommige terug te vinden zijn op de “Ferrariskaarten (1770 -1778)” hier volgt een bloemlezing van deze, en latere merkwaardige gebouwen in ons dorp.


Selecteer een straat
 
Brandstraat nr. 2
Hoeve met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Voor de eerste maal afgebeeld in het Renteboek van de heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede uit 1686 en beschreven als "behuysde hofstede ende drij stucxkens lants groot ontrent vijf gemeten", eigendom van Christaen Lootens en zijn kinderen.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 6
Voormalige herberg "De Vlaamse Leeuw" of "De Zwarte Leeuw"
Lees meer
 
Brandstraat nr. 8
Hoevetje, volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1936
Lees meer
 
Brandstraat nr. 3
't waterhuisje cf. houten opschrift. De naam houdt verband met de talrijke overstromingenvan de nabij gelegen Pachtebeek waarbij het huisje zich telkens als op een eilandje kon handhaven.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 5
Achterin gelegen boerenarbeiderswoning,
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 7-9
Koppelwoning bij het kadaster geregistreerd in 1938.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 12
Alleenstaand, laag huis met enkele landgebouwen.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 13
Achterin gelegen en dwars op de straat georiënteerde boerenarbeiderswoning
Lees meer
 
Brandstraat nr. 16
Voormalige pachthoeve van de familie Gilliodts, grootgrondbezitter in Doomkerke.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 17
Voormalige kosterswoning op de hoek met de Oude Veldstraat.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 17 Kapelletje
Rode baksteenbouw met vlak koor onder leien mansardedak. Korfboogdeur, ovale gevelsteen en ronde vensters in de Witbeschilderde muren, gewelf in hemelsblauw.zijgevels met bakstenen omlijsting. Geknikte topgevel met flankerende hoekpijlers met bolornament, driehoekig fronton en bekronend ijzeren kruis. Vleugeldeur met houten roedeverdeling en gekleurd, gehamerd glas, in stervorm in de ronde zijvenstertjes Interieur met altaar achter smeedijzeren hekken en beeld van Maria en Bernadette.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 19
Alleenstaande, lage woning met voortuin
Lees meer
 
Brandstraat nr. 22 Pastorie
Pastorie bij de parochiekerk Carolus Borromeus.
Lees meer
 
Carolus Borromeus kerk en kerkhof
Parochiekerk en kerkhof, toegewijd aan Carolus Borromeus. Georiënteerd bedehuis in neogotische stijl opgetrokken in 1864-1865 op initiatief van pastoor Carolus Doom (1797-1884) en naar ontwerp van priester-architect Jan-August Clarysse (1814-1873) uit Meulebeke, hij volgde de ideeën van architect Jean-Baptiste Bethune (1821-1894). Kerk met neogotische beschildering en meubilair en kerkhof met omheining gelijktijdig beschermd als landschap beschermd bij K. B. van 11/06/1976.
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 24-26 Basisschool
Volume aan de straat daterend van ca. 1866-1880 maar met gevel gewijzigd in 1952.
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 36-38
Twee gelijkaardige rijwoningen
Lees meer
 
Brandstraat nr. 37
Vrijstaande woning, volgens kadastergegevens ca. 1892
Lees meer
 
Brandstraat nr. 43
Halfvrijstaande, Lage woning en voormalige smidse.
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 45-47
Eenheid van twee gelijkaardige woningen,
Lees meer
 
Brandstraat nr. 46
Lage, halfvrijstaande woning, strekken en de doorlopende lijst,
Lees meer
 
Brandstraat nr. 50
Lage, halfvrijstaande woning, volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1932.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 51
Halfvrijstaande woning, voormalige herberg.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 55
Halfvrijstaand enkelhuis,
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 57-61
Nr. 57 is een halfvrijstaande woning met herberg z.g. "New York" en vormt een geheel met nrs. 59 en 61.
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 58-60
Lage koppelwoning met nr. 60, volgens kadastergegevens oorspronkelijk één woning daterend van ca. 1867.
Lees meer
 
Brandstraat nr. 71
Voormalige herberg met slagerswinkel z.g. "Den Hert",
Lees meer
 
Brandstraat nr. 81
Onderwijzerswoning, volgens kadastergegevensdaterend van ca. 1936.
Lees meer
 
Brandstraat nrs. 91-93 Kasteel
Kasteel z.g. "De Roo" van "Kasteel Coffyn", naar de Huidige Bewoner (nr. 91) met Koetshuis en Neerhof (nr. 93).
Lees meer
 
Brandstraat nr. 95
Vrijstaande woning gelegen in een ruime tuin.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 47
Boerenarbeiderswoning,
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 49-51
Voormalige herberg z.g. "'t Wulveke",
Lees meer
 
Bruggesteenweg nrs. 58-60
Dieper gelegen tweewoonst.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 61
Hoeve met losse bestanddelen.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 63
Hoeve met losse bestanddelen,
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 65
Boerenarbeiderswoning heden z.g. "BOSDREEF"
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 67
Voormalige herberg z.g. "DE KROMMEKEER" cf. smeedijzeren opschrift
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 68
Hoeve met losse bestanddelen rond een deels begraasd, deels geasfalteerd erf.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 71
Boswachtershuis gelegen in de Gallatasbossen
Lees meer
 
Bruggesteenweg nrs. 73-75
Twee woningen als één geheel gelegen in de Gallatasbossen
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 77
Hoeve met losse bestanddelen
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 82
Dieper gelegen landhuis z.g. "Reedpool",
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 104
Voormalige afspanning z.g. "'t Gentsche Veld" gebouwd ca. 1900.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 105
Brasserie "DE RADIO"
Lees meer
 
Bruggesteenweg nrs. 116-118
Koppelwoning op de hoek met de Maria-Aalterstraat.
Lees meer
 
Bruggesteenweg z.nr. begraafplaats
Beboste en hoger gelegen begraafplaats op het Sint-Pietersveld
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 124
Alleenstaande woning gelegen in een ruime en omhaagde tuin.
Lees meer
 
Bruggesteenweg nr. 128
De Zande & Penitentiair Landbouwcentrum
Lees meer
 
Smisseweg nr. 20
Gerenoveerde boerenarbeiderswoning
Lees meer
 
Smisseweg nr. 23.
Gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen,
Lees meer
 
Scheidingsstraat nr. 10
Diep gelegen boerenarbeiderswoning
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 2
Boerenarbeiderswoning, komt voor op het primitief kadasterplan (ca. 1830)
Lees meer
 
Oude Veldstraat - Veldkapel
z.g. "Paster Lodderskapelleke", gewijd aan O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën. Dankkapel in 1871 opgericht door Bruno Hoste-Martens.
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 6
Boerenarbeiderswoning
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 7
Hoeve met losse bestanddelen gelegen rond een begraasd erf.
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 8
Boerenarbeiderswoning met (later toegevoegde) geïncorporeerde stalling.
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 10
Hoeve met losstaande bestanddelen rond een begraasd erf.
Lees meer
 
Oude Veldstraat nr. 12
Gerenoveerde boerenarbeiderswoning, volgens kadastergegevens opgetrokken ca. 1870 langs de voormalige "S. Piters Dreve"
Lees meer
 
Hamerstraat nrs. 1-3
Z.g. "d' Oude Schole".
Lees meer
 
Hamerstraat nr. 7
Achterin gelegen hoeve
Lees meer
 
Haantjesstraat nr. 1
Hoeve met losse bestanddelen z.g. "TEN HULLE"
Lees meer
 
Haantjesstraat nr. 2
Gerenoveerde hoeve met bewaard woonhuis
Lees meer
 
Haantjesstraat nr. 7
Historische hoeve z.g. "Goed te Gallatas", in de volksmond ook wel vanaf 1900 "Vooghts hof"
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 14
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen.
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 16
Hoeve met losse bestanddelen
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 20
Dieper gelegen hoeve
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 21
Lage, vrijstaande woning
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 24
Nr. 24 is een vrijstaande voormalige maalderij met woning. Volgens kadastergegevens wordt eerst ca. 1948 de maalderij rechts opgetrokken en een jaar later links het huis toegevoegd.
Lees meer
 
Wingenesteenweg nr. 33
Hoeve met losse bestanddelen, locatie vande vroegere "Strokot-" of "Schalkleemolen".
Lees meer
 
Bosdreef nr. 1
Boerenarbeiderswoning,
Lees meer
 
Bruwaanstraat z.nr.
"Boomkruis Vorte Bossen" opgehangen in een beuk aan de rand van het bos.
Lees meer
 
Diksmuidse Boterweg nr. 8
Achterin gelegen hoeve
Lees meer
 
Planterijstraat nr. 1
Hoeve
Lees meer
 
Planterijstraat nrs. 10-12
Achterin gelegen tweewoonst
Lees meer
 
Planterijstraat z.nr
Veldkapel z.g. "Debels kapel",
Lees meer
 
Krommekeerstraat nr. 6
Hoeve
Lees meer
 
Krommekeerstraat z.nr.
Boomkruis
Lees meer
 
Krommekeerstraat nr. 8
Achterin gelegen landarbeiderswoning
Lees meer
 
Krommekeerstraat nr. 12
Achterin gelegen gerenoveerde landarbeiderswoning
Lees meer
 
Krommekeerstraat nr. 13
Gerenoveerde landarbeiderswoning,
Lees meer
 
Krommekeerstraat nrs. 18-24
Ensemble van lage arbeiderswoningen
Lees meer
 
Krommekeerstraat O.-L.-Vrouwkapel
Achterin gelegen kapel
Lees meer
 
Krommekeerstraat nr. 26
Voormalige herberg
Lees meer
 
Krommekeerstraat z.nr.
Grenspaal in arduin
Lees meer
 
Met dank aan:
Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Patricia Van Vlaenderen, erfgoedconsulent, Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Martien Vranckx, bouwhistorica
De inventaris is een dynamisch document. De meest recente gegevens en fotomateriaal vind u op http://inventaris.vioe.be.