Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Oude Veldstraat - Veldkapel

Oude Veldstraat z.nr. Veldkapel, z.g. "Paster Lodderskapelleke", gewijd aan O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën. Dankkapel in 1871 opgericht door Bruno Hoste-Martens. Vroeger ook bekend als "Rieten Van Ackers kapelleke", de toenmalige naaste bewoner. Was eertijds een stopplaats tijdens de Kruisprocessie. In 1960 geschonken aan de vzw. Vereniging der zusters O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Ruiselede. De vervallen kapel wordt onder impuls van pastoor Paul de Lodder uit Kortrijk gerestaureerd en eind jaren 1980 door het klooster andermaal gerenoveerd. Iets lager, opzij van de weg en aan de rand van een akker gelegen.Opgetrokken in bruine baksteen met gebruik van rood voor de voorgevel, plint en omlijsting van de spitsboogvenstertjes. Zadeldak (zwarte, mechanische pannen) en vlakke koorafwerking. Gevel met in- en uitgezwenkte top steunend op pilasters. Boogveld met spitsboog en ingemetseld Calvariekruis en erboven gevelsteen met opschrift "KAPEL V.O.L.V.V. / 7 WEEEN HET JAAR 1871 / DOOR / B. HOSTEMARTENS".
Interieur met roodbakstenen muren onder spitstongewelf.

oudeveldstraat4.jpg

 
Met dank aan:
Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Patricia Van Vlaenderen, erfgoedconsulent, Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Martien Vranckx, bouwhistorica
De inventaris is een dynamisch document. De meest recente gegevens en fotomateriaal vind u op http://inventaris.vioe.be.

Terug naar vorige pagina