Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Moppen van Fonne

De laatste 25 jaren werkte ik als telefonistreceptionist in het psychiatrisch centrum in Beernem. Om een optimistisch tintje te geven aan het personeelsboekje, vroegen ze mij om de rubriek moppen te verzorgen. Mij kennende hebben ze de gepaste titel gekozen: Zulke zijn we niet gewoon van Fons. Ter inlichting, een non die mij op een jubilee had horen te vertellen zei: Uw moppen zijn niet aangebrand, maar 't is toch een voorsmaakje.
Hier gaan we dan.

Fons De Fauw


Ma was op de hoogte

Een doordenkertje !!

Toen God de talenten schiep was Bram er ook bij
jammer genoeg stond hij op de achterste rij.
Zijn intellectuele bagage was er ook naar,
maar ja, hij zat nog maar in het derde studiejaar.

Op een oudercontactavond kwam alleen zijn ma,
zijn pa had gezegd,” ik werk laat en kom wel achterna.
’t Is druk op ’t land ,en ook ma trekt wel haar plan.
trouwens ,ze is up to date ,ze weet er heel veel van.”

De juf vergoelijkte zijn mindere prestatie
met de volgende doorslaande explicatie:
Luistert eens, zijn interesses liggen thuis madam .
En ma vloog uit: Ziet ge wel, ge vergeet ook alles Bram.godwaert
 

Er is toch verschil!!

Let op als je patatten koopt.!
Een kokette dame rijdt op een dag met haar dure wagen,
waar ze op een boerderij 25 kg. patatten gaat vragen.
Nors vraagt de boer: “mannelijke of vrouwelijke madam?”
Ze denkt: dat is een vraag die mij nog nooit overkwam.
“Hoezo, mannelijk of vrouwelijk,” reageert de dame verbaasd,
“Hewel, geef mij maar 25 kg. vrouwelijke “ zegt ze gehaast.
De boer gaat bijna ijlings naar de loods en is na 2 min terug.
Een beetje onwennig draagt hij de 25 kg. aardappelen op zijn rug.
In de geopende koffer ploft hij de patatten en schudt ze op het deken.
De vrouw gilt ,“mijn auto is pas gekuist, gaat gij hem misschien ook afbreken?”
De boer antwoord :” ge hebt er toch naar gevraagd ,een beetje op uw gemak,
awel ge hebt ze nu, ’t zijn vrouwelijke, ‘t zijn er zonder zak.” godwaert
 

In de wachtkamer.

In de wachtkamer!
In overeenstemming met de regelgeving ,dat dient vermeld
blijven de patiënten incognito , zo wordt er verteld.
Daarom geen namen noemen , de privacy in acht genomen:
“Wil de vrouw met de aambeien nu binnenkomen.?” godwaert
 

Zo zijn ze !!

De kapper.

Op en dag ging een kleine zelfstandige naar kapper Verschippen
Hij zei : “ik ben bloemist, zou je mijn haar willen knippen,?”
“Zet je maar in de stoel en we overlopen de hedendaagse schandalen”
Nadat de kapper gedaan had vroeg de bloemist:” wat moet ik je betalen?”
“ Deze week neem ik geen geld aan ,‘k ben aan een goed werk toe,
’t is gratis omdat ik een dienstverlening voor de gemeenschap doe.”
De volgende morgen deed de man zijn zaak open en begon te blozen.
Hij las op een kaartje “bedankt” met een dozijn mooie rode rozen .
Later op de dag komt een agent om zijn haardos te laten fatsoeneren.
Als hij wil betalen zegt de kapper “’t is niets ,zowel voor dames of heren”
“ Deze week neem ik geen geld aan, ‘k ben aan een goed werk toe,
’t is dus gratis omdat ik een dienstverlening aan de gemeenschap doe.”
De volgende morgen deed hij zijn kapsalon open hij zei “ ‘k weet niet wat ik zie,
Hij las op een kaartje “bedankt” met een dozijn donuts voor bij de koffie.
Juist voor de middag komt een parlementslid in een haast je zere binnen.
Alle drie kort, mijn haar, mijn baard, uw gepraat, wil je direct beginnen.?
De kapper was niet onder de indruk van de houding van die ambtenaar,
zwijgend deed de kapper zijn ding, voilà alle drie kort ,ook uw baard en uw haar
“ Deze week neem ik van niemand geld aan, ‘k ben aan een goed werk toe
’t is dus gratis omdat ik een dienstverlening voor de gemeenschap doe.”
Met een haastige stap verliet de ambtenaar de zaak en lachte blij.
De volgende morgen stonden er een dozijn ambtenaren te wachten de rij.
De moraal: dat illustreert het fundamentele verschil in ons land
Tussen de burgers en de politici, die het besturen met zogezegd: vaste hand.
 

Een mirakel ??

Overspel ?
Een nieuwe wet in het Vaticaan deed de ronde
vanaf de leeftijd van 70 j. is overspel niet langer een zonde.
’t wordt meer aanzien als een teken van gezondheid
en ’t wordt gecatalogeerd als een mirakel met de tijd.godwaert
 

To be or not to be !

Er is geld mee te verdienen. Katholiek to be or not to be !!
Er was weer ruzie met Daphné en vader Deschacht,
zodanig dat Daphné, berooid op een flatje ging wonen.
maar na een tijdje, pak weg een jaar of acht
is ze als madam terug naar huis gekomen.

Amper had ze schoorvoetend de drempel overschreden
of vader vloekte en ketterde op dochter Daphné
“Waarmee verdiende je de kost in het verleden?”
En een beetje snikkend zei ze “ ik ben prostitué
Wat ? maak dat je wegkomt, gij grote zondaar
ga uit mijn ogen , alle contact wordt vermeden.
Gans ons katholieke familie wordt ontroostbaar,
ik verloochen u, gij meisje van verderf en lichte zeden.

"Zoals je wilt papa, ik kwam enkel maar met een cadeau:
De eigendomsakte van een villa die ik kocht, aan de zee,
een nertsmantel en tickets voor een cruise op ’t hoogste niveau
plus een spaarboekje van 50 000 euro, dat heb ik ook nog mee”.

Pa Deschacht slikt even en zegt” ‘k was niet goed mee
"Zeg nog eens uw beroep “ vraagt hij nu heel bedaard ?"
Het meisje begint terug te wenen en zegt “prostitué.”
“Was me dat schrikken, ik verstond dat je een protestantse waart.” godwaert.
 

Daar zijn buren voor!!

Daar zijn buren voor !!

Boer Bruno fietste naar de boerderij van de buren en klopte aan .
Een jongen van een jaar of acht of tien kwam in ’t deurgat staan.
Hij stond oog in oog met de klopper en vroeg “voor wat is’ t misschien”?
“Is je vader of moeder thuis? vroeg de man “ ‘k zou ze eens willen zien. “
'Nee”, zei de puber “ze zijn naar de stad en komen maar thuis rond de achten
en mijn broer Jaak ging met mama en papa mee, en ik moet thuiswachten.”
“Ik weet alle gereedschap liggen ,als je iets nodig hebt,om te gebruiken,
dan stuur ik een berichtje naar pa en alles is in kannen in kruiken.”
“Nee, nee” zei de boer, “ ’t is daar niet over , ’t is over je broer Jaak,
die was met mijn dochter Isabelle en heeft ze zwanger gemaakt”
“Daar weet ik niets van “zei die gast “ de prijzen Bruno ,zijn “comme il faut”
“Voor onze beste stier vraagt hij 150 euro en voor de varkensbeer 100 euro,
“ge ziet buurman,” zei dat manneke “ dat zijn altijd andere bedragen,
“dus ‘k weet niet hoeveel hij voor onze Jaak gaat vragen”. fons =godwaert 23 08 23
 

Valentijn

Diep in mijn hart .
Ik heb je naam
in het zeezand geschreven,
maar toen de golven rolden,
is er niets van over gebleven .

Ik heb je naam
in een stuk arduin gegrift,
toen de steen brak ,
vergruizelde ook mijn geschrift.

Ik kerfde je naam
in een nog jonge boom.
Maar toen de schors vermolmde ,
verdween ook mijn droom.

Maar , Ik heb je naam
diep in mijn hart geborgen
en de tijd zal die bewaren,
ook lang nog na morgen, na morgen ,na morgen.
Godwaert
 

Veekeuring !

Er was veekeuring op 11 november ,ieder jaar .
Ook boer Alexander en zijn vrouw Emma waren daar.
Ze kuierden, ze keken en schatten de beesten hun gewicht.
Plots kregen ze een enorme, zware stier in ’t zicht.
Op een groot plakkaat stond het aantal dekkingen vermeld,
“Zes honderdtachtig ’t laatste jaar” ,hadden ze er eens geteld.
“Kijk eens, dat is nogal gepresteerd” zei Emma aan Alexander.
Bah ja, bah ja, maar ’t was toch telkens met een ander. godwaert
 

Een mirakel ?

 

Arne

Een cabriolet.

Arne kocht zich een spieksplinter nieuwe wagen,
uiteraard een cabriolet voor die mooie warme dagen.
Zijn lange haren wapperden boven het open dak,
die bolide haalde 180 km. per uur op zijn gemak.
Zelfs op ’t rechter vak stoof hij iedereen voorbij.
Plots een blauw zwaailicht, verdomd de flikken achter mij.
Zijn zware voet duwde de teller boven de tweehonderd,
maar de politiewagen bumperde , hij keek verwonderd.
’t Was boter aan de galg, zo gevaarlijk, zo verwaand.
Hevig gesticulerend werd hij tot stoppen aangemaand.
Hij excuseerde zich dadelijk, wel duizend maal,
“van schrik duwde ik te hard op het gaspedaal.”
“Verleden maand vertrok mijn vrouw met een flik en ik dacht,
dedju, ze wordt door de politie terug gebracht.” Godwaert 18 06 2016
 

Als het maar niet te koud is!!

Vrouwenvoetbal: hier mijn betoog:
hun spel, een streling voor het oog.
Wat nu ook nog finaal moet bedisselt
wordt er na de match van truitjes gewisseld? godwaert
 

De oplossing ??

Bij Pol’s schoonmoeder Brigitte,
kwam de huisdokter op visite.
Hij stak de thermometer in haar mond,
hij gebood haar:” hou uw mond nu 15 min. dicht.”
Bij Pol brandde plots een helder licht:
Hij fezelde “Dokter , dat ding koop ik terstond.” Godwaert
 

Nieuwjaarswens

Uit de lagere school!

Rood, rood, rood, ik ben al groot.
Groen, groen, groen, ik geef jou een dikke zoen.
Oranje, oranje, oranje, ik drink nog geen champagne?
Paars, paars, paars, jouw instructies lap ik aan MIJN laars
Geel, geel, geel, ik wens jou super veel,
alle mooie kleuren bij elkaar
EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR!
Oei, nu vergat ik nog blauw, blauw, blauw,
dikke kusjes, Fons De Fauw.

1 januari 1947
 

Een moderne kerstboom!

Veel
Vermaarde
Schriftgeleerden
verkondigden met klem:
Weer volkstelling in Bethlehem,
maar, en deze keer voor groot en klein.
Jozef en Maria ,rijk of arm iedereen moest er zijn.
Jozef zorgde goed voor Maria, ze wisten het al langer ,
Hij liep te voet, Maria zat op de ezel want zij was zwanger.
Jozef was niet achterdochtig en hij had het zich nooit afgevraagd
hoe dat kon, Jozef wist het niet , want Maria zijn vrouw was nog maagd.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk , dacht Jozef, of deze keer niet misschien,
want een slaapgelegenheid voor het sukkelende koppel had de Heer niet voorzien.
Nergens geen kamertje vrij in een café en, ze werden van Pontius naar Pilatus gezonden,
tot ze plots in het half duister een stal zagen in de weiden waar een os en een ezel stonden.
Het was er wel behaaglijk warm, de gevolgen waren dat ze na een paar uur niet fris meer roken.
Van die lange weg , van dat zwalpen op de ezel was bij de moeder Gods haar water gebroken.
Jozef panikeerde , hij wist niet waar eerst gekeken, hij stond er beteuterd bij ,de arme vent,
Och here Gods riep hij luidkeels, mijn lieve vrouw wordt nu ook nog incontinent.
Maar na een oei, en nog een aie, en een doordringende kreet,
zag Jozef het pas geboren kindje en wist niet wat hij deed.
hij stond te springen hij dacht ’ t ligt voor de hand,
als Ze nog maagd is, is dat van de spermabank.
de moraal van ‘t verhaal
‘t ging de wereld rond ,
de vorsers zijn te laat,
als dat 2 millennia
vroeger ook
al bestond.

godwaert
 

Een doordenkertje

Een doordenkertje!!!!!
De klunzige Tony was hippie en uiteraard rebel
en thuis op een dag, was het weer eens spel.
Hij wilde zijn autoriteit ook aan zijn vrienden tonen
hij vloekte : godver… ‘k zal alleen gaan wonen.


Aan de rand van het dorp zag hij een huisje staan:
“Te huur, onmiddellijk vrij”, dat stond hem wel aan.
“‘k Blijf hier wonen “, schreeuwde hij van de daken,
“voor de rest van mijn leven , ‘k ga hier carrière maken.”

De seizoenen vliegen, een jaar is zo voorbij,
hij zocht en vond een oude kameraad en zei:
“Danny , een maand geleden verhuisde ik en toen pas
ge geloofd het niet, ik zag dat er ook een badkamer was “.godwaert 06 10 2020
 

Nieuwe wet!!

Tijdens de voorbije zomer waren aan zee weer kinderen verdronken
omdat de ouders er niet genoeg aandacht aan schonken.
Een snuggere minister maakte een wet,die nergens op slaat:
Ge moet kunnen zwemmen voordat ge in ’t water gaat. Godwaert 27 03 2017
 

Duiker in Damascus

Beroep van vader.
“ Mijn vader is duiker in Damascus” zegt Polleke Versluys.
“Informeert nog maar eens “ zegt de juf met een twijfelend gezicht.
Met hangende pootjes komt Poltje ’s middags en zegt:” ‘k ben abuis
’t is vader die met een druiper in ’t Erasmus ligt “. godwaert 01 04 201
 

Halloween!!

Brandende pompoenen lijk gedrochten
die de oprit sieren met rijp fruit,
Maskers die naar gezichten zochten,
koude rillingen in 't donker op je huid.
Angstaanjagend ,haast niet om aan te zien
't Is ieder jaar weer Halloween. Godwaert
 

't Zullen lange worden.!!

Bij “ Volkswagen” was er herstructurering van het personeel.
Er volgden het voorstel van de directie met heel veel.
Te meer: Wie vrijwillig de firma verliet zou een polo krijgen
en dat er dus veel gegadigden waren spreekt voor zijn eigen.
Een schone geste toch van die heren ,maar niet te betrouwen:
Ze mochten kiezen tussen een met lange of korte mouwen. godwaert
 

De 10 geboden van een duivenliefhebber

1 Bovenal bemin de duivenvlucht
2 wordt niet ongeduldig in de grauwe lucht.
3 Wordt het lossen uitgesteld tot morgen
4 belast uw vrouwtje niet met zorgen.
5 Loop niet heen en weer al zagen,
6 d’ er komen heus weer zomerdagen.
7 Roept uw vrouwtje tevergeefs omdat u niet at,
8 ’t is dat ge te lang weer bij uw duiven zat.
9 Regelt alles zo: houdt de kerk in ’t midden ,
10 zo kunt ge bij uw vrouw en bij uw duiven zitten.
Godwaert dec 76
 

Ook een manier!

’t Gaat slecht bij de overburen en zo wordt verteld
dat ze samenblijven voor de zaak en voor het geld.
Met argusogen heb ik er nieuwsgierig op gelet,
ze scheidden niet van tafel maar wel van bed.
Met een ironisch lachje zei de buurman toen:
Dat ze het noodgedwongen op tafel moeten doen.fons =godwaert 11 07 2023
 

De waarheid kwetst

De waarheid is soms hard. En toen is de ruzie begonnen……zei Ewoud!!

Mijn vrouw stond in haar blootje toen ze in de badkamerspiegel keek.
Ze was ongelukkig met hetgeen ze zag en werd lijkbleek.
“Ik voel me verschrikkelijk, ik zie er dik en lelijk uit en oud.
Ik kan nu écht een complimentje van je gebruiken, Ewoud”
Ik antwoordde haar: “voor mij ben je nog altijd zoals het moet
Zelfs een plus punt : Uw ogen werken nog super goed…” godwaert 01 09 2021
 

Probeer maar eens!!

Met deze dubbelzinnige tekst had ik al veel pret
want menigeen heb ik daardoor op het verkeerde been gezet.
Een waarschuwing voor iedere man,
dat men met geweld niet alles oplossen kan:
Sla je bijvoorbeeld nerveus en met pit,
als er een mug op je teelballen zit.? godwaert
 

Nog geen schilder!!

Onze niet al te snuggere overbuur Henrietje,
had al jaren een knalgeel kanariepietje.
Maar die felle gele kleur stond hem niet meer aan,
en hij is bij de schilder om blauwe verf gegaan.

Toen die hoorde dat hij dat beestje wou verven,
raadde hij het af, omdat dat pietje zou sterven.
“ De geur alleen maakt zo’n vogeltje ziek.
Henrietje liet zich niet overhalen en zei categoriek:

“Volgende week sta ik hier terug met het resultaat.”
’s Anderendaags al was hij terug, ’t was dood inderdaad.
“Zie je wel zei de drogist, de reuk , ’t lag voorhanden”
“ ’t Is de geur niet ,maar ’t is van de 1ste laag af te branden.”fons= godwaert
 

Een spreuk

"Kun je mij een voorbeeld geven" vroeg Charles aan Arthur
van de spreuk:" waar rook is vuur.?"
"Wel ja" zei Tuur, met een lachje om zijn mond
"Mijn opa stak zijn pijp aan , aan een paardenstront." fons=godwaert
 

Een beetje discretie

Een beetje discretie misschien?

Michel zei: "uw suikertante is gestorven, wat had ze?"
"Eerlijk gezegd, een groot huis op de plaatse."
"Nee, nee, wat mankeerde ze Roger?"
"Een schone villa met veel grond aan de zee."
"Maar nee, waaraan is ze gestorven" ,heeft Michel nog gevraagd.
"Wel, door een curieuze neuze doodgezaagd." fons=godwaert
 

Ja,Ja !!

Een doordenkertje !!

Toen God de talenten schiep was Bram er ook bij
jammer genoeg stond hij op de achterste rij.
Zijn intellectuele bagage was er ook naar,
maar ja, hij zat nog maar in het derde studiejaar.

Op een oudercontactavond kwam alleen zijn ma,
zijn pa had gezegd,” ik werk laat en kom wel achterna.
’t Is druk op ’t land ,en ook ma trekt wel haar plan.
trouwens ,ze is up to date ,ze weet er heel veel van.”

De juf vergoelijkte zijn mindere prestatie
met de volgende doorslaande explicatie:
Luistert eens, zijn interesses liggen thuis madam .
En ma vloog uit: Ziet ge wel, ge vergeet ook alles Bram . fons =godwaert 22 09 2022
 

Eerlijkheid boven alles !

Zo zit een man in elkaar, bovenal eerlijk!!

Dave vertrekt 's morgens en zijn vrouw Julie
neemt afscheid van haar man met een ferme zoen.
Onderweg stopt hij voor een koffie,
hij ziet er de poetsster haar ochtendwerk doen.
en in gedachten verzonken glimlachte hij toen hij daar zat.
" als mijn vrouw eens zo’n benen "had.

Noodgedwongen gaat hij in een snackbar ,
hij is zijn proviand voor de middag vergeten,
aan een drukdoende serveuse daar
vraagt hij beleefd om iets te eten.
In gedachten verzonken verborg hij een lach toen hij daar zat
" Als mijn vrouw eens zo ‘n borsten had"

Hij stopt om nog iets te drinken aan een café
’t was weer een drukke lange dag,
hij vraagt een dienster “heb je wifi, a.u.b.?
‘k zou mijn mails nog checken als ik mag... “
en in gedachten verzonken lachte hij geniepig toen hij daar zat
Als mijn vrouw eens zo'n poepje had"

Thuis gekomen vraagt zijn vrouw... "En, hoe hebt u uw dag doorgebracht ?"
Waarop hij antwoordt: "Julie, ‘k heb heel de tijd aan u gedacht".
 

Kan zijn.

Misschien wel waar!!

Andre en Alex waren voor hun ouderdom nog goed te been,
ze mochten dan ook het rusthuis verlaten, maar nooit alleen.
Ze sloten een hechte vriendschap en wandelden veel en lang.
en rusten steeds een beetje uit in het bos op een vermolmde bank.
Ze rakelden er de T.V. nieuwtjes van de voorbije week eens op,
Ze verfoeiden de oorlog in Oekraïne en Poetin zijn keiharde kop.
Met de opwarming van het klimaat lachten ze luid,
en het dagelijks stikstofdebat loopt de spuigaten uit.
En dan, al die kookprogramma’s steken tegen zei André,
maar ja, naar wat moet je ook kijken, ’t is al seks op de T.V.
Dat is waar, mijn ouders hadden 13 kinderen in 15 jaar zei Alex,
ze werkten vroeg en laat en hadden geen tijd voor seks.fons=godwaert
 

Helpt dat ??

Een doordenkertje

Een wulpse dame maakte zich ongerust.
Ze werd steeds op het voorhoofd gekust.
Wanhopig heeft ze een alternatief gezocht:
Ze heeft schoenen met hoge hakken gekocht. fons=godwaert
 

Een mirakel!!

Er huppelt vrolijk een schaap in het hoge gras.
Een mirakel blaat het, omdat ik vroeger lam was.
 

De reden van de verrijzenis!

Het mensdom heeft het gans verkorven,
door onze zonden is Jezus de kruisdood gestorven.
Tussen twee moordenaars hing hij daar,
’t is nu al meer dan tweeduizend jaar.
Hij werd gegeseld en gehoond,
bespot en met doornen gekroond,
begraven in een grot , zo werd gezegd
en de ingang met een grote steen dicht gelegd.
Maar de vrome vrouwen zijn gekomen
en zagen dat de steen was weggenomen.
In allerijl werd gans de kliek gealarmeerd
en met de apostelen zijn ze ijlings weergekeerd.
Ze waren in paniek en trilden op hun benen.
Waarom is de zoon Gods in ’t geheim verdwenen.?
Wie en waarom opende men zo plots,
de ingang van de veilig afgesloten rots.?
Er werd geroddeld en gespeculeerd,
sommigen opperden: ’t is al getrukeerd.
Maar ’t antwoord is bondig en kort:
Iedereen weet als ’t Paaszondag wordt,
maar dat staat niet in de bijbel of gewijde boeken:
Jezus was lijk iedereen paaseieren gaan zoeken Godwaert=fons
Vrolijk Pasen
 

Zou dat waar zijn???

Op Goede vrijdag kreeg de pastoor een telefoon,
zo vroeg in de morgen, dat was hij niet gewoon.
Een opgewonden mannenstem zei: ik heb een vraag,
mag ik seks hebben op Goede vrijdag, dus vandaag.
Twijfelend zei de pastoor: jaaa, en toen slikte hij even
alleen met je vrouw, ge moogt er geen plezier aan beleven. fons= godwaert
 

Eentje voor de zomerse dagen

Kent u een gelijkenis tussen een kip aan ’t spit
en een bruin gebrande vrouw die aan ’t zeetje zit?
“Dat zou ik niet weten” zei zijn vriend Modest
“Wel man, het wit vlees is het best”.
Godwaert
 

Voor hun verjaardag!

“Mijn vrouw “ zei Geert ,” keek nogal verwonderd.
Ik gaf haar een Jaguar , in 10 sec deed hij honderd.”
Juul overtrof Geert : “ook mijn vrouw was overdonderd
Ik gaf een Ferrari ,in 5 sec. deed hij honderd.”
“Mijn vrouw kreeg iets :in 2 sec. boven de honderd”, en Luc slikte even.
Aarzelend zei hij : “ ik heb ze een weegschaal gegeven.” godwaert=fons
 

Vanuit een ander oogpunt!!

"Wat hebt u toch een luimige vrouw" zei Bernard
"Op alles geeft ze een grappige commentaar.”
"‘k Weet het" zei Jo: "Elders is het een plezante beze,
maar thuis is het verdorie een ambetante treze."
fons=Godwaert
 

Zou kunnen!!

Poetin, komt bij een waarzegster en vraagt aan haar, wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.
Ze zegt: "Ik zie dat je met een limousine door de drukke menigte rijdt, ik zie niemand treuren.
De mensen zijn blij, lachen en springen van vreugde en zie ze zelfs met een glimlach rond lopen."
Poetin zegt: "Ik ben populair" en vraagt haar: "Zwaai ik?"
"Nee", zegt ze: "de kist is niet open........!"
 

zon te weinig

Al dagen lang voelde ik mij slecht
‘k ging naar de dokter , ‘k kon niet meer recht
“ik weet wat er schort
ge komt zon te kort”.
Ik heb zonnepanelen gelegd. godwaert
 

Bij een domme vraag past een dom antwoord!

Roger is bij de doktor gegaan
Die buikpijn bleef maar bestaan.
“Heb je veel koude voeten Roger?”
“Lijk de meeste mensen meneer: twee.”
Godwaert
 

Ja,ja!!

Nancy en Fré zijn 10 jaar getrouwd, of zelfs iets langer.
Ze hebben 7 kinderen en weer is Nancy zwanger.
“Dat kan zo niet verder, ik ga op de voute slapen” zegt Fré
“Moest ik weten dat het helpt” zegt Nancy ,”dan ga ik mee.”
Godwaert
 

De waarheid komt uit een kindermond!!

"Mama, ‘k heb een vraagje" zei de kleine Andrés
"Een figurant in een film , wie of wat dat in feite is?"
“O” zei ma “dat is iemand die niets zegt en daar zit voor de schijn”.
Andrés giechelde en zei: "Dat zou een goed jobke voor papa zijn."
Godwaert - 24 10 2022
 

Een moderne kerstboom!

Veel
Vermaarde
Schriftgeleerden
verkondigden met klem:
Weer volkstelling in Bethlehem,
maar, en deze keer voor groot en klein.
Jozef en Maria ,rijk of arm iedereen moest er zijn.
Jozef zorgde goed voor Maria, ze wisten het al langer ,
Jozef liep te voet, Maria zat op de ezel want zij was zwanger.
Jozef was niet achterdochtig en hij had het zich nooit afgevraagd
hoe dat kon, Jozef wist het niet , want Maria zijn vrouw was nog maagd.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk , dacht Jozef, of deze keer niet misschien,
want een slaapgelegenheid voor het sukkelende koppel had de Heer niet voorzien.
Nergens geen kamertje vrij in een café en, ze werden van Pontius naar Pilatus gezonden,
tot ze plots in het half duister een stal zagen in de weiden waar een os en een ezel stonden.
Het was er behaaglijk warm ,maar de gevolgen waren dat ze na een paar uur niet fris meer roken.
Van die lange moeilijke weg , van dat zwalpen op de ezel was bij de moeder Gods haar water gebroken.
Jozef panikeerde onmiddellijk, hij wist niet waar eerst gekeken, hij stond er beteuterd bij ,de arme vent,
Och here Gods riep hij luidkeels, mijn lieve vrouw wordt nu ook nog incontinent.
Maar na een oei, en nog een aie, en een doordringende kreet
zag Jozef het pas geboren kindje en wist niet wat hij deed.
hij stond te springen hij dacht ’ t ligt voor de hand,
als Ze nog maagd is, is dat van de spermabank.
de moraal van ‘t verhaal
‘t ging de wereld rond ,
de vorsers zijn te laat,
als dat 2 eeuwen
vroeger ook
al bestond.
Godwaert
20 12 22
 

Martha of was het Maarten?

Martha was de jongste, maar ze was haantje de voorste van de klas,
ze noemden haar Maarten omdat het een echte knechten brakke was.
Een salto mortale, het klimrek, de bok en de plint daar had ze niets aan,
ze stond moeiteloos op haar handen, ja, ze kon er zelfs op gaan.
Ze roofde vogels in de bomen en droeg een sjofele broek,
haar brute woorden zette ze kracht bij met een grove vloek.
’t Was geen gewone,’t was une pièce unique ,dat mag gezegd,
leren deed ze niet graag, maar ze was wel mechanisch aangelegd.
Ze volgde vakschool, voor een meisje was dat weergaloos
en haar praktische opleiding , dat verliep vlekkeloos.
Ze leerde er lassen en frezen en slijpen en boren,
“een ware stielman” , zei de leraar,” is onder ons geboren.”
Dat ze garagist wilde worden ,hing al lang in de lucht,
in het schriftelijk examen slaagde ze amper met vrucht.
Maar de praktijk had geen enkel geheim, ze was er de held,
ze wilde wel zelfstandig zijn, maar het ontbrak haar aan geld.
Ze solliciteerde, niemand was happig om haar aan te nemen,
een vrouwelijke garagist, lach niet ,dat kun je niet menen.
Haar oom was bij de VAB en hield de hand boven haar hoofd,
hij ging naar de directie en daar werd haar een baan beloofd.
Het coronavirus sloeg toe en ging met hele hoge koorts gepaard,
ook de wacht op de weg werd jammer genoeg niet gespaard.
Martha leek immuun, ze werd niet ziek en de volgende dag,
mocht ze bij haar nonkeltje, bij de VAB aan de slag.
’t Personeelsgebrek was dramatisch, Martha moest alleen op stap,
van bij de eerste panne dacht de chauffeur 1 april, dat is een grap.
Een vrouw als garagist, met grote pet en vuile vettige kleren,
allé vooruit dacht hij, we zijn nooit te oud om iets te leren.
De motorkap werd geopend in een fractie van een seconde,
Martha keek, voelde en betaste al de draden in ’t ronde.
Ze maakte haar wijsvingers nat en Miel dacht wat hebben we nu?
Maar heel deskundig legde ze die op de kontakten van de accu.
“ ‘ k dacht het al” zei Martha,” uw batterij is sjieke plat, dat is de reden"
“ maar enfin “ zei Miel, “ ‘k heb ze net gekocht , twee weken geleden”
Maar de uitspraak die volgde deed zijn wantrouwen nog groeien
Martha zei” helemaal plat, anders zou mijn spiraaltje toch gloeien!….Godwaert 06 04 22
 

Een pastoor liegt nooit!!

Op terugreis van de zonnigste plek op aarde
zat Kathleen op het vliegtuig naast een pastoor.
Ze werd amper bekeken door de eerwaarde,
zonder verpinken brevierde hij maar door.

De reis vloog letterlijk bliksemsnel
en Kathleen dacht altijd maar aan de douane.
Ze overschreed de wettelijke limiet , ze wist het wel ,
misschien kon meneer iets verbergen onder zijn soutane.

Na enige aarzeling trok ze haar stoute schoenen aan en zei:
“ Ik kocht wat souvenirs en een epileerapparaat,
daarmee zit ik over de toegelaten prijs, wil je iets doen voor mij,
kun je dat niet wegmoffelen als je naar buiten gaat.? “

“ Uiteraard ,dat kan ik “ antwoordde de eerwaarde dan.
“ Maar ge weet ook dat een pastoor niet liegen mag”.
“ Foefel de ladyshave onder je soutane “ zei ze aan de goede man
“ laat het aan je broeksriem bengelen “ zei ze met een lach.

Aan de controle was Kathleen heel nerveus,
gelukkig dat bij haar alles financieel in orde was.
Ze loerde angstvallig naar de pastoor en was curieus,
een pastoor mag niet liegen, dat beweerde hij nog pas.

De tolbeambte vroeg : “ Meneer pastoor niets aan te geven”?
“ Wel “ zei hij “ van mijn hoofd tot aan de gordel niets”.
“ Maar daaronder “? en de douane grijnsde even.
“ o”! zei de priester,”voor de vrouwen is dat een bijzonder iets.”

“ ’t Is nog nooit gebruikt vervolledigde de pastoor……”
de douanier bekeek de geestelijke en schudde zijn hoofd .
Hij schoot in een lach en zei : “ ’t is goed ga maar door”.
“ Nooit gebruikt, geloofd die nu echt dat iemand hem geloofd “?? Godwaert
 

Een doordenkertje

Doordenkertje !
Weet je wat ik verleden week in het dagblad las
dat de dader een bekende van de politie was.
Nu vraag ik me af : Is de politie zuiver op de graat
als ze met de verkeerde mensen omgaat.? godwaert
 

Ondanks de hoge studies

Een jonge ,schijnbaar geleerde typ ,stapt in Brugge op de trein.
Hij moet voor een belangrijke meeting ergens in Brussel zijn.
Recht tegenover een jonge dame in het compartiment ploft hij zich op de bank,
nauwelijks is de trein vertrokken of het volgende gesprek komt op gang.
"Juffrouw, om de tijd te korten , heb je soms zin voor een gesprek met mij ".?
De dame was inschikkelijk ,zegde " ja natuurlijk" ,en was zelfs een beetje blij
De gast vroeg: "juffrouw ,over wat wil je praten, Economie, sociologie, ruimtevaart"?
"Voor mij is het eender, maar ik heb ook een vraag voor u uiteraard."
Met een minachtend trekje om de mond antwoordde de snob:
" Voor mij is het ook eender hoor, allé vraag maar op ".
"Hoe komt het dat een paard van die grote bollen kakt ,terwijl het alleen maar gras eet,
een koe daarentegen legt van die grote dunne vlaaien zoals je wellicht wel weet.
bij een schaap, die ook maar gras eet, zijn het paternoster bollekes, zo klein, "
"Nu vraag ik u , zei het kokette ding, " wat zou de oorzaak van die uitwerpselen kunnen zijn. "?
De intelligente knul kleurde rood van uit zijn haar tot ver onder zijn mond.
"Onnodig dus van te converseren" zei de deerne, "ge kent nog het verschil niet in de stront." godwaert
 

Iets voor de vakbonden!!

Tijdens een jongerenbetoging staat een demonstrant te zwaaien met een doek.
In grote letters staat erop geschreven: Wij eisen werk, ’t is werk dat ik zoek.
Uit de menigte komt een haastige bedrijfsleider op de gast toegestapt en zegt:
“Gij zoekt werk, ge ziet er een gezonde ferme kerel uit, dat is niet slecht.
Morgen kunt ge bij mij beginnen! Of beter nog kom maar terstond.
“Allez, moet ge dat nu aan mij vragen, er lopen er daar nog 10. 000 rond.” godwaert
 

Jong geleerd.........

Een dame ziet in een bar een kleuter zitten.
Hij drinkt een glas bier en rookt sigaretten.
De dame kan haar ogen niet geloven en zegt.
“Hé kleine deugniet, ge weet toch, roken is slecht
en waarom zijt ge niet naar school gegaan?
De kleine spuwt op de grond, en kijkt haar aan.
hij vloekt ,trekt aan zijn sigaret en zegt dan driftig:
“ Ziet ge dat niet , ik ben nog niet schoolplichtig ” godwaert 12 04 2022
 

Herfst

Herfst.

Ge kunt de herfst nu reeds ontwaren,
profijtig, met bomen nog in de blaren ,
dan wild, die ’t leven van de takken rukt
en onvermoeibaar op hun kruinen drukt.
Dan weer geluidloos stil in de mist,
met een zuchtje wind die de wolken wist.
Herfst is wispelturig met zon en regen,
een vage schaduw komt ons zelden tegen,
Herfst, met geur en kleur en soms wat rijm,
Herfst blijft onbegrijpbaar, herfst blijft een geheim godwaert 24 09 2022
 

Slecht rapport

Bertje zit wenend aan de deur van het groot warenhuis.
Een voorbijganger vraagt hem : “waarom ween je ,wat is er abuis.”
“Ik moet hier boodschappen doen voor mijn moeder plus nog enkele zaken….. “
“ Ik heb schrik . Gisteren zei mijn pa, dat die grote warenhuizen de kleintjes kapotmaken….”
 

De appel valt niet ver van de boom!!

Seppe komt thuis bij moeder met een fameus rapport:
“beziet uw rapport , ‘k weet niet wat er later van u wordt.”
“Stiptheid: slecht, algemeen gedrag : zéér slecht, ‘t is al mis.
Ge zult morgen wat beleven, als vader thuis komt uit de gevangenis .”
 

Geen ervaring!

Een gerenommeerd professor gaf op een congres ,
een uitgebreide en deskundige uitleg en had succes
Hij herhaalde : “ik zei het reeds van in den beginne
over twee decennia zijn er 80% homo’s en lesbienne ‘s”.
Een luisteraar vroeg “ de voortplanting, hoe zal dat dan geschieden?
“Ge weet : Man en vrouw hebben elkaar toch veel te bieden.”
“jaaa, “ meesmuilde de prof,” die vraag ligt volledig in de lijn,
maar onthoud het , smerigaards zullen er altijd zijn”.godwaert
 

Hij had het gezien!!

In ’t vijfde leerjaar gaf juffrouw Ann-Sofie een deskundige uitleg in anatomie.
“de mensen hebben twee oren en twee ogen en ook twee neusgaten riep Nancy.
Ze hebben ook twee nieren ging de juf verder en twee longen”
“Mijn vader heeft twee penissen “ riep er achteraan een jongen.
“Leg dat eens uit” , zei de juf met een uitgestreken gezicht
“een kleintje voor te plassen en een grote als pa in bed bij mama ligt.” godwaert 12 07 2022
 

Een probatie !!

Een studiereis !!

Premier Alexander De Croo gaat tegen alle prijs
en de corona maatregelen toch naar Australië op reis.
“Een studiereis en mij laten informeren over nodige dingen:”
“ Vooral ,hoever een kangoeroe met een lege zak kan springen.” Godwaert
 

Een slimme Jood!!

Een Islamiet komt een café binnen en plots valt zijn oog
op een man met een keppeltje aan het eind van de toog.
Hij roept heel luid: een tournee generaal voor iedereen,
behalve voor die jood daar, die krijgt er geen !”
Iedereen bestelt en drinkt en beginnen te applaudisseren.
De jood zegt:” dank u wel ,dank u wel honderd keren”
Dat ergert de Arabier, en roept nog luider om de jood te foppen:
"nog een rondje , en die jood daar, moet op zijn kin maar kloppen!”
De jood bedankt hem nogmaals en vriendelijker dan voorheen.
De moslim vraagt aan de serveuse : “Zeg, wat is dat voor een,
is die jood soms achterlijk dat hij mij bedankt of zot misschien?”
", Geen van beiden" en van over de toog fluistert Jolien,
"het is een echte zakenman hij heeft verstand voor twee,
al die traktaties zijn kassa kassa, want hij is de eigenaar van ’t café".godwaert
 

nog een doordenkertje

Vrouwenvoetbal: hier mijn betoog:
hun spel, een streling voor het oog
Wat nu ook nog finaal wordt bedisselt
wordt er na de match ook van truitjes gewisseld? 19 07 2022
 

Als je de taal niet kent

Grieks voor beginners.!

Aan een meisje op verlof in Lesbos,
vroeg een Griek: Mag de boellos?
Ze was verbouwereerd en kreeg een blos,
Ze zei: ‘k ben ongesteld ,’k kannie poepolos. godwaert
 

Belastingvermindering

Om onze economie wat aan te zwengelen is de regering zo lief ,
ze zal bij iedereen 500 Euro in mindering brengen bij de eerstvolgende belastingbrief.
Maar we moeten dat uitgeven aan kleding en speelgoed
en dan zal dat geld naar China gaan in overvloed
Als we dat spenderen aan benzine, gaan de Arabieren er meelopen .
het gaat naar Taiwan als we er een computer mee kopen,
Kopen we fruit en groenten en wat nog al,.
dan gaat het naar Spanje, Italië en Portugal
Kopen we er wijn mee, gaat het naar la douche France
Kopen we een goedkope auto ze zeggen : ’t is een Japanse.
Als we er rommel mee kopen, ge ziet made in Korea staan
Ga je er mee naar de hoeren, ’t zal naar het Oostblok gaan.
Dat geld hier te houden dat is de enige manier
door het liever te spenderen aan Belgisch bier
bv. van de Paters van West-Vleteren, Sint Bernardus, Westmalle Triple, of neem een Duvel mee...!!!
Bedankt voor uw hulp . . .Allez Santé hé ! ! !
 

De penitentie !!

’t Was een ritueel “ de heilige hartenbond”
Gegarandeerd , de 1ste zondag van de maand.
“t Is geweten, dat er dan een pater komt
Een vreemde biechtvader zo genaamd.

Hij is heel rustig en vol attentie
en zegt piëteitsvol hoe het zou moeten,
hij geeft de absolutie en voor penitentie:
“ Bidt vijf onze vaders en vijf weesgegroeten.”

Maar bij de laatste boeteling
was die jongen heel verlegen.
Hij vond geen woorden voor zijn ding
“ ‘ k stak het er alleen maar tegen.”

De pater was verward en onthutst
maar verroerde van geen vin.
hij veroordeelde dat werelds geprutst
hij orakelde:” er tegen is zoveel als erin.”

“Steek 20 frank in den offerblok achteraan,
maar je mag ook je penitentie niet negeren.”
Intussen had de pater zijn stola afgedaan
en zette zich nog wat te mediteren.

Die gast heeft dat letterlijk genomen,
zoals de pater hem zei in het begin.
En aan de offerblok gekomen
zei hij ” er tegen is zoveel als erin”.godwaert
 

Een doordenkertje

De buurvrouw gaf Jantje een pandoering de laatste dagen Moeder was razend en vroeg “waarom hebt ge mijn zoontje geslagen”?
“Hij zei dat ik veel te dik was, ,ik hoorde dat nooit in gans mijn leven. “
“En je denkt dat je zult vermageren door hem een pak rammel te geven?
 

Wie zegt dat??

Oud, wie zegt dat??

Op reis met de bus van de lijn
waren twee vrouwen aan ’t twisten
omdat ze het begot niet wisten
voor wie de laatste plaats zou zijn.

’t Werkte op de heupen van de chauffeur,
niet alleen bij hem ,maar bij allemaal
ze waren het beu, al dat kabaal.
Hij stopte bruusk en opende de deur.

“Luister “zei de man van de Lijn
“ge moest u beiden generen,
elkaar zo staan te affronteren,
de ruzie zal seffens opgelost zijn.”

“Ik heb een voorstel , neem het aan,
maar ga er nu ook niet over vitten,
de oudste mag nu onmiddellijk gaan zitten.”
Moraal: Ze bleven beiden zwijgend staan.godwaert 21 01 2022
 

Acht kinderen is genoeg.!

Ze had er genoeg van.!!

Een vrouw is bevallen in ’t ziekenhuis van haar achtste kind
Het was een uiterst zware bevalling, een die men zelden vindt .
“Proficiat zegt de arts “, tegen haar man, “maar ze is flink ingescheurd”
“Dat zal ik pijnloos moeten hechten, maar ’t is zo gebeurd.”
“ Ik heb koper-zilver- en gouddraad, ’t geeft al hetzelfde resultaat”
Zijn vrouw onderbreekt de dokter en roept “Neem maar PINNEKENSDRAAD ” godwaert
 

De jeugd.!!

Ja, de jeugd.

Nancy was part time juf en moest in het zesde staan,
die seksuele voorlichting geven, vond ze een beetje gênant.
Ze bedacht een plan om niet roemloos onder te gaan,
“die iets weet” zei ze “aan de linker- de anderen aan de rechterkant “
Tumult was er wel, want wie ging nu kleur bekennen of niet?
Pietje bleef stoïcijns in ’t midden en was niet verlegen.
“Waarom kies je geen kant “ vroeg juf. Nancy aan Piet ,
“wel” zei Piet,” ik heb zelfs al praktijkles gekregen.”godwaert
 

En dat is geen grap!!

De reden van de verrijzenis.

Het mensdom heeft het gans verkorven,
door onze zonden is Jezus de kruisdood gestorven.
Tussen twee moordenaars hing hij daar,
’t is nu al meer dan tweeduizend jaar.

Hij werd gegeseld en gehoond,
bespot en met doornen gekroond,
begraven in een grot , zo werd gezegd
en de ingang met een grote steen dicht gelegd.

Maar de vrome vrouwen zijn gekomen
en zagen dat de steen was weggenomen.
In allerijl werd gans de kliek gealarmeerd
en met de apostelen zijn ze ijlings weergekeerd.

Ze waren in paniek en trilden op hun benen.
Waarom is de zoon Gods in ’t geheim verdwenen.?
Wie en waarom opende men zo plots,
de ingang van de veilig afgesloten rots.?

Er werd geroddeld en gespeculeerd,
sommigen opperden: ’t is al getrukeerd.
Maar ’t antwoord is bondig en kort:
Iedereen weet als ’t Paaszondag wordt,
maar dat staat niet in de bijbel of gewijde boeken:
Jezus was lijk iedereen paaseieren gaan zoeken Godwaert
Vrolijk Pasen
 

De winkel gaat voor.!!

Ja, het was een Jood.!

Abraham was kruidenier en een stinkend rijke jood,
nu was hij al dagen bedlegerig en op sterven na dood.
Zijn vrouw Sara en zijn vijf kinderen stonden naast hem
Noah, Asqad, Sam, Behar,en Achmed baden met gedempte stem .
Met half geopende ogen en een laatste inspanning zei de stervende aan Asqad:
Bedankt dat ge hier zijt , maar zeg eens wie er nu in de winkel staat. godwaert
 

Verzorg uw pietje !!

Onze buur had een kanariepietje
heel zeker ’t slimste van gans het land,
hij kweelde zijn dagelijkse liedje
hij kon peinzen met zijn vogelverstand.

Zo peinsde hij ,als hij het zonlicht zag
mijn eten , oh ja ’ t is iets voor morgen…..
zijn dagelijks liedje verflauwde elke dag
en zo is hij al peinzen de hongerdood gestorven. godwaert
 

Coronatest.!!

Van door de neusholte onderging Nancy een coronatest en riep:
“Aie” en wenend zei ze, “maar dokter waarom gaat u zo diep?”
“Dat zijn opzettelijk twee ingrepen, u moet niet wenen,
‘ k zal inmiddels ook een uitstrijkje nemen”.godwaert
 

Valentijn.

Valentijn.
Een simpel mailtje, dat ik je stuur ,
’t begin van ons liefdesavontuur.
Een sms ke kon misschien ook wel gaan,
maar ‘k heb het dus met de computer gedaan .
14 februari ,dat is heel binnenkort,
‘k wed dat ‘t een apart Valentijntje wordt.
‘k Wil u verwennen met een diner,
knus gezellig met ons twee.
Carpaccio van Sint-Jacobsnootjes
Tongfilet met twee broodjes,
een sorbet van champignons met limoen.
wie anders zou dat voor je doen?
Een jong duifje, asperges met een truffel
tussen al dat lekkers geef ik je een knuffel.
Ik kocht geen cadeau, ‘k wist niet wat kiezen
zoveeeeeel, je zou er ’t noorden bij verliezen.
Nog een delicatesse van zoet: St Valentijn
niets is romantischer dan liefde, ’t moet niet al commerce zijn.

Godwaert
 

Ja ja, blond

Twee nog jonge blondjes, ‘k schrijf niet, dom,
stonden aan ’t kerkorgel en vroeger “waarom
op ’t klavier een tweede rij toetsen zit?
De een blinkend zwart, de andere glanzend wit.”
De orgelist antwoordde: “zo kan ik mij niet vergissen,
de witte voor huwelijken, de zwarte voor begrafenissen. godwaert
 

De drie koningen.

’t Was toen al ook zo.!!!

Jezus geboorte ,een lopend vuurtje, kwam ter hore aan de wijzen,
die brachten alles in gereedheid om HEM te gaan loven en prijzen.
Ze hadden gehoord dat Nazareth ergens verborgen in ‘ t oosten lag,
Ze vertrokken ,met goud, wierook en mirre, in alle vroegte de volgende dag.
"Het oosten"beweerde Balthazar, "ligt die kant waar de zon opgaat."
Ze konden de weg niet vragen , want er was nog geen mens op straat.
Ook de arme herders waren gealarmeerd en kwamen met bazuingeschal
Ze groeten Jozef en Maria ,aanbaden het wicht en kuisten de vunzige stal.
Plots zag Melchior een blinkende ster aan de horizon verschijnen:
"Die volgen we," zei Gaspar ,"zo komen we bij St.Jozef, Maria en hun kleinen."
De drie wijzen keken verwonderd naar de mooi verlichte en geëffende baan.
“ dat hebben “zeiden de herders, “de onderdanen voor U koningen gedaan.”
Het duurde niet lang, ze zagen de stal waar ook een os en een ezel stonden
Zo werd door die STER, het prototype van de GPS uitgevonden.godwaert
 

Wie bedroog wie.??

Wie bedroog wie?

De knappe Jolien had een slippertje met buur Jan.
En Jan was de beste vriend van José, haar man.
Plots een berichtje op haar GSM op een cruciaal moment.
“Oh my god “ fezelt Jolien, “ ‘t komt van mijne vent.”
Gans ontdaan vraagt Jan aarzelend: “wat schrijft José? “
“ Niet speciaals ,hij is aan ’t kaarten met u in’ t café.” godwaert

Ja, ja, blond!!

Twee nog jonge blondjes, ‘k schrijf niet, dom,
stonden aan ’t kerkorgel en vroeger “waarom
op ’t klavier een tweede rij toetsen zit?
De een blinkend zwart, de andere glanzend wit.”
De orgelist antwoordde: “zo kan ik mij niet vergissen,
de witte voor huwelijken, de zwarte voor begrafenissen. godwaert
 

Kerstmis !!

De goeie oude tijd!

Ik hoorde mijn opa nog eens praten
over de vervlogen, goeie oude tijd.
Met kerstmis lagen al de straten
vol gesneeuwd , en wit als krijt.

We moesten met ons klompen aan,
de gure noordenwind blies door merg en been,
zo vroeg, om zes uur kerkwaarts gaan.
maar ja , ‘t was gesneeuwd voor iedereen.

Honderden keren trotseerden we sneeuw en kou,
om op Kerstmis de pastoor bij te staan,
’t was killig in de kerk , zo’n groot gebouw,
we waren gelukkig, we hadden onze plicht gedaan. godwaert
 

Ik drink nooit !!

Niets voor mij, ik drink nooit.!!

“Mijn vrouw” zei Danny “is op het slechte pad,
ze loopt iedere avond van café naar café,
nog een geluk , als ze thuis komt is ze nooit zat.”
“Wat drinkt ze de hele avond dan” ? vroeg zijn vriend José.
“Niemendal ,ze gaat zelfs nooit binnen” zegt Danny blij,
“Ze is alleen maar tevergeefs op zoek naar mij.” godwaert
 

Even serieus

Een doordenkertje!!!!!

De klunzige Tony was hippie en uiteraard rebel
en thuis op een dag, was het weer eens spel.
Hij wilde zijn autoriteit ook aan zijn vrienden tonen
hij vloekte : godver… ‘k zal alleen gaan wonen.

Aan de rand van het dorp zag hij een huisje staan:
“Te huur, onmiddellijk vrij”, dat stond hem wel aan.
“‘k Blijf hier wonen “, schreeuwde hij van de daken,
“voor de rest van mijn leven , ‘k ga hier carrière maken.”

De seizoenen vliegen, een jaar is zo voorbij,
hij zocht en vond een oude kameraad en zei:
“Danny , een maand geleden verhuisde ik en toen pas
ge geloofd het niet, ik zag dat er ook een badkamer was “.godwaert
 

Die schoonmoeders

Gemengde gevoelens.!

Wat is de definitie van gemengde gevoelens hoor ik je vragen,
‘k weet dat die vraag belachelijk klinkt.
Dat is : als je schoonmoeder met je spieksplinter nieuwe wagen,
in de vaart rijdt en verdrinkt.! godwaert
 

St. Niklaas

St. Nikolaas

Een kindje schreef naar St. Nikolaas een brief.
Goede, Heilige man , ge hebt al de kindjes lief
Geef mij als ‘t u belieft , ’k verveel me zo
een broertje om te spelen , als cadeau.

Per kerende post schreef de H. man:
Mijn vriendje, ge weet dat ik heel veel kan.
Ik los het op, maar ’t kan nog even duren,
wil je eerst , je moeder even sturen
 

Als je verhuisd

Als je de huurders niet kent !!
Roste Pol is een begoede eigenaar , zijn suikernonkel sterft.
’t Water wil al naar de zee en zodus : hij heeft alles geërfd.
Het huisje is niet riant ,maar in goede staat en wil het verhuren.
De affiche is nauwelijks opgehangen en waarlijk na enkele uren
komt er een Turk die interesse heeft voor het sobere gebouw,
maar zegt hij : “ik moet het nog eens bespreken met mijn vrouw”.
Pol heeft zijn bedenkingen en wil de deal alsnog verhinderen
hij argumenteert: “ge hebt vier vrouwen en zesendertig kinderen.”
De Turk protesteert en verzekert Roste Pol “dat hij geboren is in Gent .
Dat hij twee kinderen heeft ,één vrouw en de geplogenheden kent.”
Pol laat zich overhalen, maar de onzekerheid begint toch te knagen.
tijdens de verhuis parkeert hij ,onopvallend tussen de bomen, zijn wagen.
Hij zit wat ineengedoken achter zijn stuur de verhuis te bespioneren
en wat ziet hij plots aan het venster van het huizeke passeren?
Hij kan zijn ogen niet geloven , diezelfde Turk, en vier vrouwen
en, en , zesendertig kinderen die helpen de inboedel versjouwen.
In een Franse colère springt hij naar de Turk en zegt :” leg dat maar eens uit!
Eén vrouw, twee kinderen, ge hebt gelogen en mij bedrogen, “ roept hij luid.
“Ik telde vier vrouwen , en zesendertig kinderen, daarover hebt ge niet gerept.”
Rustig zegt de Turk: “’t is maar als ge verhuist dat ge weet hoeveel brol je hebt”.godwaert
 

Ook een oplossing ?

Ik denk soms, waar is de goeie oude tijd gevaren,
dat de kerken stampensvol gelovigen waren.
Dat er velen reikhalzend zaten te wachten,
ongeduldig met het “ ite missa est” in gedachten.
’ t Was een drukte van jewelste in het portaal,
klein en groot wilden buiten, oud en jong ,allemaal .
Schouder aan schouder wringend en met slepende zolen.
Irmaatje een oud sloorke, zag ze duwen en tjolen.
Toen heeft ze de legendarische woorden gezeid:
“Waarom zo trekken en steken, pak gewoon je tijd,
neem de raad van een oude gelovige vrouw aan “:
“doe lijk ik, wacht tot laatst en ‘t drummen is gedaan “.godwaert 21 02 2021
 

We weten het wel !

Argwaan????

Volgens de regering gaan we allemaal covid-19 krijgen.
Maar wat ik nu zeg is wel geen geheim maar toch op een zwijgen.
Moest het uitkomen, ‘k word misschien gelyncht ,of onthoofd:
Een geruststelling: de regering geeft nooit wat ze ons beloofd. godwaert
 

Troebel zicht

Troebel zicht na vaccin.

“Van de eerste spuit met het corona vaccin
hewel ,daarvan had ik geen bijwerking “ zei Alain.
“Maar van de tweede, ge kunt me geloven of niet
die werkte uitzonderlijk op de terugrit al subiet.”
‘k Zag zo scherp niet meer en troebel voor mijn netvlies”
Thuis belde ik het vaccinatiecentrum op voor advies.
“Moet ik naar de dokter of moet ik dringend terugkomen.?
“ Kom maar terug ,want je hebt je bril niet meegenomen.godwaert 10 03 2021
 

Ja wie weet?

Ja, wie weet.!!

Met een geweer in aanslag stormt een man in de bar en iedereen beeft.
Hij buldert: “ik wil weten wie mijn vrouw geneukt heeft “?
Eén man achteraan heeft als nog het woord genomen:
“bedenkt u rustig meneer , je gaat kogels te kort komen”.godwaert 07 03 2021
 

Beroepsmisvorming

Beroepsmisvorming.?

Dirk Mentier , een gerenommeerd advocaat
was nieuwkomer in onze gezellige straat.
Komére, was haar trottoir aan ’t vegen
en ze kwam de advocaat toevallig tegen.
“Meneer, ‘k heb al veel van u gehoord “
maar onmiddellijk nam Dirk het woord:
“Hij zei kort en bondig “met enig afgrijzen
“laat ze maar roddelen , ze hebben geen bewijzen”. godwaert 16 09 2019
 

Zou dat de oplossing zijn.?

Argwaan????

Volgens de regering gaan we allemaal covid-19 krijgen.
Maar wat ik nu zeg is wel geen geheim maar toch op een zwijgen.
Moest het uitkomen, ‘k word misschien gelyncht ,of onthoofd:
Een geruststelling: de regering geeft nooit wat ze ons beloofd. godwaert 14 02 2021
 

Groot verschil

Begrepen.!

Alida krijgt van haar schoondochter een telefoon.
“ Is het de vader of de moeder, of hoe ben je het gewoon?”
“Wie verschoont de luier van het kind als er kaka in ligt?”
“Het is altijd de moeder lieve schat, maar dat wist je wellicht.”
“Okay, kan je dan naar hier komen, want hierbij laat ik je weten:
“Je zoon is dronken en heeft in zijn broek gescheten.”godwaert 27 05 2018
 

Een doordenkertje

Controle.
“Mijn vrouw is bij mijn thuiskomst zo lief en attent,
dat ze hartstochtelijk in mijn armen duikt.”
“Ik ken dat, ik ken dat,” zei zijn vriend Vincent
“’t is controle, als je niet naar alcohol ruikt.” Godwaert 17 10 2016
 

Valentijn!

Een doordenkertje !

Vic dacht : ‘k ga mijn geliefde een kaartje sturen:
dat de liefde eeuwig mag blijven duren.
In de souvenirwinkel zei hij tegen de waard:
“‘k zag daar in uw collectie een speciale kaart ,
“gij zijt de enige in mijn leven”
ge moogt er mij vier van geven.” godwaert 14 02 2021
 

Zijn zicht was ook dat niet meer!

Zijn zicht was ook dat niet meer.!!

Achmed riep zijn zoon Bennyfannier:
“weer een spotprent, kijk ne keer hier”.
Zijn zoon kwam naast hem en zegde kordaat:
“dat is geen prent pa,’t is gij die voor een spiegel staat.” godwaert 02 2021
 

Bijgelovig

Bijgelovig ??
Tot haar grote verbazing hoort Cindy de deur van haar appartement opengaan.
“Vlug, vlug Stijn,”spring uit het raam ,mijn man komt eraan... “
“Ja, maar, dit is hier wel de dertiende verdieping”, protesteert Stijn.
Waarop Cindy zegt :”Haast u ,’t is nu ‘t moment niet om bijgelovig te zijn” godwaert 03 02 21
 

Nostalgie

Nostalgie !!

We geloofden dat luxe zeldzaam, duur was en exclusief, dat alles wat we dachten onbereikbaar was en definitief.
Maar vandaag realiseren we ons dat luxe de kleine dingen zijn
die we niet waardeerden, en inderdaad het bleek maar schijn.
Het is een luxe om gezond te zijn, weg van ziekenhuizen en doctoren,
het is een luxe in de straat ontsnappen aan ronkende motoren,
het is een luxe waar we willen wandelen en dat op elk moment
zonder masker, en u niet gevraagd wordt ,ben je al ingeënt?
Luxe is samen komen met familie en vrienden en bovendien
genieten van elkaars looks en glimlach, daar is luxe te zien.
Luxe is knuffelen en kussen en genieten van heel dichtbij,
luxe is weer leven zoals we vroeger deden : Corona vrij. godwaert
 

Kleurenblind?

Doordenkertje .

Joke , Nancy, en Sofie ,drie nichten, legden Emma op de rooster:
“Heb je haar nieuw kleedje al gezien “ vraagt Joke, “ ’t is lijk ne poster.”
“Nee, nee, niet van gehoord,” zeggen Sofie en Nancy ,”welk kleur is ‘t ?”
“ ’t Is ordinair groen “ zegt Joke,” maar ‘k dacht dat je het wist.”
“Ja maar , welk groen, ge hebt veel nuances“ zegt een van de nichten.
“hewel “ zegt Joke, “ ’t is hetzelfde groen als dat van de rode lichten” godwaert
 

' t Trekt erop !!

Een kokette dame op jaren
wilde haar jeugdige look bewaren.
Ze ging naar een confectiezaak en kocht er
bijna, een outfit lijk haar oudste dochter.
 
Op het cruciale moment zag ze gerante Chris
en vroeg aan haar onmiddellijk deskundig advies,
"Ik zoek een rok die bij mijn gelaat en taille past."...……...
"De plooirokken hangen in de etalagekast." godwaert
 

Te dien tijde !!

Op zijn Brussels.!!

Paul Vanden Boeynants was premier en moest mee met Koning Boudewijn.
Ze gingen samen op missie en moesten daar bij Patrice Lumumba zijn.
Ze werden ontvangen door Pauline de vrouw van Patrice als een welgekomen gast.
Bij het protocol nam Vanden Boeynants plots de linker borst van Pauline vast.
‘t Was de koning niet ontgaan van de bizarre plichtplegingen van Paul,maar hij hield zijn mond.
Steeds met een innemende houding leidde Pauline de twee gasten in het paleis even rond.
Intussen vervoegde Patrice zijn Belgische notabelen en geraakten de besprekingen uitgeput.
Het eetmaal was verrukkelijk, op Belgische leest geschoeid , in één woord :het van het.
Het afscheid duurde niet al te lang , alles verliep volgens een vast stramien.
Dat Paul de rechter borst van Pauline vastnam had koning Boudewijn ook gezien.
Op het vliegtuig tikte de Vorst daar Paul op de vingers “Wat heb je in ’s hemelsnaam gedaan.”
“ gewoon afscheid genomen” zei de Premier:“ want er is een tet van komen en een tet van gaan.” godwaert
 

Een blondje !

De dochter van onze buur, Mireille
leerde aan de Unief en zat op kot.
ze kocht een fiets tweedehands en erbij
een vier getallen nummerslot.

De verkoper maakte voor haar een code
vier keer vijf, omdat ze dat eenvoudig vond.
hij demonstreerde en zei:” een slot is in de mode”.
’t Was misschien wel nodig , Mireille was blond.

De eerste keer al ,is het mis gelopen.
Alle cijfers had ze tweemaal geprobeerd.
Ze kreeg het slot, zelfs met een vloek niet open,
’t slot gaf geen krimp, ’t was al verkeerd.

Geïrriteerd belde ze die verkoper op:
“Het slot mankeert, daar is iets aan,
tweede hands kopen is en blijft een flop.
“k Weet niet in welke volgorde de vijven staan.?? “ godwaert
 

In het restaurant!

Marcel was habitué in een plaatselijk restaurant
en werd overdreven verwelkomt door de gerant.
Na de “nouveaux cuisine” begon de ober af te ruimen.
“En gesmaakt? “ “zeker “ zegt Marcel “’t was wel te pruimen”.
De maître was opgetogen en “ hoe vond je de biefstuk Meneer?”
“Gemakkelijk,” zegt Marcel, “onder een blaadje salade deze keer.” godwaert
 

Lente

Lente.
De donkere wintermaanden achter het haardvuur,
liggen eindelijk voor een jaar weer achter de rug.
Enthousiast , vol goede moed plan ik uur na uur:
De traditionele lenteschoonmaak komt terug.

Een likje verf loert ongeduldig om de hoek
en ook de tuin ligt er maar triestig bij,
want kou en regen brachten onaangenaam bezoek,
ook daar marcheerde koning winter genadeloos voorbij.

Ik voel het kriebelen om aan de slag te gaan,
geen onnodige torenhoge kosten komen er aan te pas.
Milieuvriendelijke , kwaliteitsvolle struiken sieren de laan,
een handsvol krokussen priemen reeds door ‘t gras.

Niet alleen buiten ,maar ook de garderobe krijgt een beurt,
een verdwaalde zonnestraal streept argeloos binnen,
op het intens blauw, strak wit-zwart of frivool gekleurd………
Nu kan de zomer voorgoed beginnen. Godwaert
 

Privacy bij de dokter!!

In de wachtkamer!

In overeenstemming met de regelgeving ,dat dient vermeld
blijven de patiënten incognito , zo wordt er verteld.
Daarom geen namen noemen , de privacy in acht genomen:
“Wil de vrouw met de aambeien nu binnenkomen.?” godwaert
 

Groot verschil ???

Een blondje las in het restaurant de suggesties van de dag.
Koetong, nee, en dat komt uit de muil van een koe, Bah.
Ze riep de ober en zei:” koetong zo vies ,nee, heb je een andere tip”?
“Ik raad u aan” zei de man beleefd: “neem twee eieren van de kip.” godwaert
 

Een doordenkertje

“Mama, een raadseltje” roept de kleine Pascal
“Waarom speelt een boom geen voetbal?”
“‘k weet niet” zei mama, en Pascal riep uit volle borst:
“Hij mag niet spelen , want hij is geschorst.” godwaert 18 06 2020
 

Let op als je patatten koopt.!!

Een kokette dame rijdt op een dag met haar dure wagen,
waar ze op een boerderij 25 kg. patatten gaat vragen.
Nors vraagt de boer: “mannelijke of vrouwelijke madam?”
Ze denkt: dat is een vraag die mij nog nooit overkwam.
“Hoezo, mannelijk of vrouwelijk,” reageert de dame verbaasd,
“Hewel, geef mij maar 25 kg. vrouwelijke “ zegt ze gehaast.
De boer gaat bijna ijlings naar de loods en is na 2 min terug.
Een beetje onwennig draagt hij de 25 kg. aardappelen op zijn rug.
In de geopende koffer ploft hij de patatten en schudt ze op het deken.
De vrouw gilt ,“mijn auto is pas gekuist, gaat gij hem misschien ook afbreken?”
De boer antwoord :” ge hebt er toch naar gevraagd ,een beetje op uw gemak,
awel ge hebt ze nu, ’t zijn vrouwelijke, ‘t zijn er zonder zak.” godwaert
 

Met de feestdagen!

Een diplomatisch antwoord. !!

"Geert gij kieken, ‘k zou wel eens willen weten
bezie d’ horloge, waar heb je zo lang gezeten?
Of heb je weer ergens op de buiten autopanne gehad?"
"Nancy " zegt Geert, "ge moet er nu niet van klappen, ‘k ben zat."

‘s Morgens, na een slapeloze nacht, raast Nancy,
"hewel ik luister, waar was je zolang, en zeg eens bij wie !"
"Nancy , ge moet er nu niet van klappen,” fleemt Geert
“gisteren was gisteren, en dat is gepasseerd." godwaert
 

De geschiedenis herhaalt zich.!

Er was volkstelling in Bethlehem voor groot en klein,
jong of oud , arm of rijk ,Jozef en Maria moesten er ook zijn.
Dat St. Jozef goed zorgde voor Maria dat wisten we al langer,
hij liep te voet , maar Maria zat op de ezel want ze was zwanger.
Jozef was niet achterdochtig en had het zich nooit afgevraagd
hoe dat kon , want Maria , zijn vrouw , ze was nog altijd maagd.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk of niet misschien,
want een slaapgelegenheid had De Heer niet voorzien.
Ze werden van Pontius naar Pilatus gezonden,
tot ze plots een stal zagen, waar een os en ezel stonden.
Ze waren benauwd, maar ’t was er wel behaaglijk warm,
daar moesten ze zich tevreden mee stellen, want ze waren arm.
’t Is een feit dat ze na een paar uur niet fris meer roken
en van dat zwalpen op de ezel was Maria’s water gebroken.
Jozef wist niet waar eerst gekeken, de arme vent.
Oh here Gods ,dacht hij, Maria wordt nu ook nog incontinent.
Maar na een oeie en een aie en een luide kreet,
zag Jozef het kindje en wist niet meer wat hij deed.
Hij stond rond te springen en dacht: ’t ligt voor de hand:
Als Maria nog maagd is, is dat er eentje van de spermabank.
De moraal van dit verhaal, ’t ging de wereld rond
de vorsers zijn te laat, als dat 2 millennium vroeger ook al bestond.godwaert
 

Een dokter is onmisbaar.!

Plicht voor alles.!!

Op een rustige zondagavond had dokter Jo pech.
Maar ’t was een collega die belde: “zeg kun je weg.?
“We zitten hier in ’t stamcafé, we zijn maar met drij,”
Jo antwoord: “ik kom gauw .
Hij roept naar zijn vrouw:
“’t Is ernstig, er zijn al 3 dokters bij.” godwaert
 

Geen wiskundige knobbel

Twee blondjes zitten aan den toog in een cafeetje op 't Kiel.
Zegt de een : "Ik deed mijn rijexamen en weet je dat het weer tegenviel"?
“Op dat ronde punt stond een bord met dertig, ‘k heb het al eens verteld,
dus rij ik dertig keer rond ,maar ‘k heb waarschijnlijk weer misteld .godwaert
 

Zou dat waar zijn?!!

Daarvoor ben je minister!!

Ergens in stad ging de minister van economie
een wandeling maken met zijn vrouw Stefanie.
Plots hield hij halt voor een grote vitrine en zei verbaast:
“Kijk hier eens naar die prijzen” en Stefanie keek ook gehaast,
“Een jas en een rok 10 euro ,een broek 12 , en 20 euro voor een kleed ,
ze zeggen dat het leven duurder is , geen één die het weet.”
“En daar een kostuum 25 euro en daarnaast 15 euro voor een vest,
‘k weet niet hoeveel het kost voor een hemd en al de rest”.
“Ventje lief “ zei Stefanie, niet te luid , ze horen u en ze lachte blij:
“ ’t Is hier geen kledingzaak maar een wasserij” . godwaert
 

Ik voelde mij aangesproken.!

Feesten ondanks de corona , Stefaan kon het niet laten,
dus gaf hij een barbecue met 4 van zijn beste maten.
“In deze bubbel van 5, doe maar je masker af “ zei Stefaan,
‘k was geaffronteerd, want ‘k had geen masker aan. godwaert
 

De bakoven.

Interpretatie mogelijk.!!

Georges stierf te gevolge van een zwaar accident,
Lies bleef achter met zes jonge kinderen en zonder vent.
Uit medelijden hielpen de buren zoveel mogelijk bij haar,
alleen het broodbakken , dat was een klusje voor Oscar.
Boze tongen beweren, dat hij zich naast het bakken niet verveeld,
en sommigen insinueerden zelfs dat hij met haar de lakens deelt.
Op iedere venijnige vraag had hij een antwoord gereed.
“ En ? Oscar krijg je de oven nog op tijd bakkens heet” ?
“Vroeger , zei Oscar, ging het met één bundel hout en een blok
en nu gniffelde hij, gaat het al met ene stok. godwaert
 

Boer zoekt vrouw.

Marcel was een robuuste boer en plaatste een advertentie:
Ik voel me zo eenzaam en daarom zoek ik een vrouw.
Ik beloof het, ‘k ben romantisch en een al attentie.
‘k Garandeer dat ik voor eeuwig van je hou.

Amper twee dagen later vond hij in de brievenbus,
tientallen brieven , zelfs van een geëmigreerde Rus.
Allen met de korte inhoud , dezelfde signalen:
“ Akkoord, ge moogt de mijne komen halen.” godwaert
 

Zonder GPS

Het karig hutje bracht redding!!.

“De grenzen zijn open”, gaf de veiligheidsraad te kennen.
Een stel fervente vroege vogels reden enthousiast naar de Ardennen.
Eerst een frisse pint , maar bij hun fikse wandeling liep het mis,
ze liepen verloren, want ze hadden geen wandel-navigatie GPS.
Na iedere bocht een andere en zeker geen 100 meter recht,
onbegaanbare paden ,het duisterde en zichtbaarheid was slecht.
Ondanks alles ontwaarden ze tussen de bomen een silhouet op den duur
’t Was een karig hutje, zeg maar een verloederde , verlaten schuur.
Schoorvoetend trokken ze binnen ,hun ogen moesten eerst nog wennen.
“’ t Is hier toch beter dan onder de blote hemel in ’t putje van de Ardennen”
Ze maakten van de nood een deugd, en sliepen op de bank naast elkaar,
In de vroegte hoorden ze de vogels fluiten, en ’t werd zonneklaar.
Ze snuisterden wat rond , geen proviand, geen stoel , geen bed.
Maar ondanks alles had het harig kutje hun leven gered. godwaert 15 06 2020
 

Koude voeten

“Wil je gezond en voortvarend leven,
zorg dan steeds voor warme voeten” zei Steven.
“Ik kan een voorbeeld geven “ zei zijn vriend Stefaan
“Als ik ga zwemmen hou ik mijn kousen aan.” godwaert
 

Is dat de bedoeling ?!

Rommelmarkt.????

Onze buur gaat met zijn vrouw Katrijn
overal waar rommelmarkten zijn.
Bij zijn thuiskomst zegt hij met spijt:
“dedju, mijn vrouw geraak ik niet kwijt. godwaert
 

Dat is dan ook opgelost.!

Zoon: “Vader , ik heb met het buurmeisje morgen een date.
Ge weet wel vader, de bloedmooie ,zeer knappe Greet.”
Vader: “Ohh, ik wou dat je het niet zegde, ‘ k verklaar me nader.
Zeg het niet tegen je moeder , maar ik ben de vader “
Drie maanden later:” Papa ik ben nu verliefd op de roodharige Griet
ge weet wel, de dochter van de smoorrijke buurman Piet.”
Vader: “Ohh, ik wou dat je het niet zegde, ‘ k verklaar me nader.
Zeg het niet tegen je moeder ,’t is je zus , want ik ben de vader .”
De zoon was zo boos dat hij snikkend naar zijn moeder rende
hij stamelde: “Vader is kwaad omdat ik zei dat ik twee meisjes kende.
hij beweert zelfs dat hij de vader is van Greet en Griet,”
Moeder: trouw met wie je wilt. Hij is trouwens uw vader niet.godwaert
 

De klaagmuur

Een jonge journaliste gaat naar de Klaagmuur en wil een interview .
Zij ziet een oudere joodse man en gaat er kordaat naartoe.
Ze vraagt “van waar bent u ,wat doet u en hoe lang komt u hier reeds ?"

"Ik bid al meer dan 60 jaar en van geboorte ben ik Zweeds.”

"En waar bid u voor ? kunt u mij een concreet voorbeeld geven waarover het gaat?”

"Ik bid voor vrede tussen de kristenen, joden en moslims en dat er een einde komt aan haat.
Ik bid dat onze kinderen volwassen kunnen worden in alle veiligheid .
Ik bid dat ze hun naaste liefhebben in alle waardigheid."
"En wat is uw indruk na meer dan 60 jaar bidden? Zal het baten?"

"Ik heb de indruk dat ik tegen een muur sta te praten"godwaert
 

Littekens !

Een kapper.!!
Andre ging binnen bij Vincent Van der Heeren.
“t Is voor mijn haar te snijden en mijn baard te scheren.”
“Ben je hier al eens geweest” vroeg kapper Vincent?
“ nee, nee, die littekens zijn van een accident.” godwaert
 

Doe niet te geleerd.!!!

Een jonge ,schijnbaar geleerde typ ,stapt in Brugge op de trein.
Hij moet voor een belangrijke meeting ergens in Brussel zijn.
Recht tegenover een jonge dame in het compartiment ploft hij zich op de bank,
nauwelijks is de trein vertrokken of het volgende gesprek komt op gang.
"Juffrouw, om de tijd te korten , heb je soms zin voor een gesprek met mij ".?
De dame was inschikkelijk ,zegde " ja natuurlijk" ,en was zelfs een beetje blij
De gast vroeg: "juffrouw ,over wat wil je praten, Economie, sociologie, ruimtevaart"?
"Voor mij is het eender, maar ik heb ook een vraag voor u uiteraard."
Met een minachtend trekje om de mond antwoordde de snob:
" Voor mij is het ook eender hoor, allé vraag maar op ".
"Hoe komt het dat een paard van die grote bollen kakt ,terwijl het alleen maar gras eet,
een koe daarentegen legt van die grote dunne vlaaien zoals je wellicht wel weet.
bij een schaap, die lijk de twee anderen ook maar gras eten, zijn het paternoster bollekes, zo klein, "
"Nu vraag ik u , zei het kokette ding, " wat zou de oorzaak van die uitwerpselen kunnen zijn. "?
De intelligente knul kleurde rood van uit zijn haar tot ver onder zijn mond.
"Onnodig dus van te converseren" zei de deerne, "ge kent nog het verschil niet in de stront." godwaert
 

Ja Corona!!

Bedenkelijk doordenkertje!

De gynaecoloog had bij de zwangere Nancy , haar dossier opgesteld,
“à propos “ zei hij , “ge hebt mij nog de naam van de vader niet vermeld.”
“Waarachtig ik zou het niet weten” antwoordde Nancy ontdaan,
“Ik heb hem verdorie niet herkend , hij had een masker aan.” godwaert
 

Lage emissiezone LEZ

Ik wilde met een nieuwe vriendin beginnen
maar haar LE Z mag ik niet binnen.
Mijn old timer wordt niet zo gegeerd,
omdat hij teveel gevaarlijke stoffen produceert. Godwaert17 02 2020
 

Veekeuring!!

Er was veekeuring op 11 november ,ieder jaar .
Ook boer Alexander en zijn vrouw Emma waren daar.
Ze kuierden, ze keken en schatten de beesten hun gewicht.
Plots kregen ze een enorme, zware stier in ’t zicht.
Op een groot plakkaat stond het aantal dekkingen vermeld,
“Zes honderdtachtig ’t laatste jaar” ,hadden ze er eens geteld.
“Kijk eens, dat is nogal gepresteerd” zei Emma aan Alexander.
"Bah ja, bah ja, maar ’t was toch telkens met een ander".godwaert
 

Is er Wifi in het hotel ?

Een doordenkertje !!

Wat is het wachtwoord meneer, en de maître antwoordde zonder verpinken,
Hij zei nogal nukkig: “ge moet eerst iets drinken!”
“Voor mijn koffie betaalde ik 6 euro, en vroeg wat is het precies ? “
“ge moet eerst iets drinken, allemaal kleine letters en geen spacies "!. godwaert
 

Zonnekleur??

"De opwarming van ’t klimaat is een feit," zei Dreten,
"De mensen zijn nu veel bruiner dan 20 j. geleden." godwaert


Ik ook ??

"De vogels, de vlinders, de bijen doen het, ’ t kan er niet om liegen:
Ik zou het ook willen, maar ja ik kan niet vliegen". godwaert

De zin: Niks hebben klinkt arm, kort samengevat,
maar uit de mond van een arts is dat de grootste schat.
 

Met de verrjzenis in het achterhoofd.!

Jan zijn schoonmoeder was kerngezond
en lijk een lopend vuurtje liep de mare rond:
Mariette was onverwachts en plots overleden,
niet te geloven, ze kende zelfs geen dokter in het verleden.
Ook de pas aangestelde pastoor kwam condoleren.
“ En Jan, wordt het een gewone dienst of is het cremeren?”
Onmiddellijk onderbrak Jan de pastoor, “geen zus of geen zo:
“Als ’t voor u goed is, alle twee, ‘k neem geen risico.” godwaert
 

Zijn ogen waren nog goed.!

Theofiel kreeg cadeaus allerhande,
100 jaar ,’t was iets enig bij ons te lande.
Zijn naaste buur gaf hem een nieuwe pet,
na veel zagen en plagen heeft hij die opgezet.
Argwanend keek hij in de spiegel en gaf DIT complimentje:
“ ‘ k Ga ze niet dragen, ‘k gelijk juist op een oud ventje " godwaert
 

Zijn eerste operatie.!

Nogal zenuwachtig staat de jonge chirurg paraat.
Zijn oudere collega stond hem bij met raad en daad.
"Houdt je kalm en neem voor alles je tijd,
maar zorg er vooral voor dat je niet in je vingers snijdt." godwaert
 

in de apotheek( ’t kon ook een madam zijn)

“Meneer, hebt u tabletten voor het reinigen van een vals gebit?
“Meneer, hebt u hoorapparaten waar een batterijtje inzit?
“Meneer, hebt u krukken en medicatie tegen dementie?
“Meneer , hebt u Pampers voor mensen met incontinentie?
Op alle vragen kreeg Oscar een” ja”, de apotheker was formeel.
“Inderdaad” zei Oscar gerustgesteld, “ge hebt hier heel veel.”
“En viagra, Meneer, dat zult je me dus ook niet ontzeggen.”
“Nee nee”, en Oscar zei:” Hier wil ik mijn huwelijkslijst leggen” Godwaert
 

Een dom blondje???

Met 2 verbrande oren komt Nancy bij de doktoor.
"Maar Nancy toch, wat gebeurde er toch mijn arme sloor?"
"Ik was aan ’t strijken toen de telefoon ging en ‘k deed iets verkeerd"
"Maar alle twee uw oren," " Wel, ja ze hebben terug getelefoneerd." godwaert
 

Een doordenkertje

"Jan ,‘k ben getrouwd met het lelijkste schepsel hier op aarde
maar ze heeft geld en goed ,van een onschatbare waarde."
"Wat is er dan misgegaan " vroeg Jan, " heeft ze je bedot? "
"Bah nee," zei Miel "maar gisteren won ik de grote lotto prijzenpot". Godwaert
 

Wie schoentje past trekke het aan.

De winter was pas twee weken oud.
’t Was gesneeuwd en ijsbijtende koud.
Een hongerige vogel keek uitgeput van op ons dak,
‘k kreeg medelijden en ‘k timmerde een voedingsbak.
Die vulde ik met zaden en kruimels brood,
’t beestje pikte gulzig en was gered van de hongerdood.
Maar ’s anderendaags, ‘k weet niet hoe het ging,
er zaten daar wel 10 vogels in een grote kring.
Ik vulde die voederbak tot boven en bleef staan,
wel honderd vogels kwamen eraan.
Vogels van alle slag, ze krijsten door elkaar.
Ik keek geamuseerd, naar een zeldzaam exemplaar.
’t Werd lente en ze bleven maar komen.
Ze maakten nesten , eerst in de hoge bomen,
ze werden alsmaar driester, op ’t balkon en onder de goot,
in alle holtes van het dak, de kleintjes werden groot.
Ze aten, fladderden en floreerden continue,
in duikvlucht pikten ze een worst van de barbecue.
Dat was er over, ‘k begon met de voederbak weg te nemen.
Geen eten meer, de volgende week waren alle vogels verdwenen.
Maar toen begon de grote kuis, geen schor geroep,
weken duurde het gewas en geplas van die vuile troep.
Bij deze heb ik de aandacht van de lezer gewekt,
neem de voederbak weg en iedereen vertrekt. Godwaert
 

Als je ieder zijn gedacht moet doen!!

‘k Heb in mijn voortuintje een sneeuwman staan,

met hoed en bezem en wortel, alles erop en eraan.

Een passante feministe kwam reclameren en zagen:

“ Waarom geen sneeuwvrouw “ hoor ik haar vragen.

Toen kwam een kinderverzorgster en werd gloeiend rood,

“ Waarom maak je toch die borsten zo groot,”

De moslim aan de overkant van de straat wil meer respect

“sla een doek om de sneeuwvrouw, dan is ze gedekt.”

Een giechelend homostelletje vind het ook niet fijn.

“Waarom toch? ‘t konden evengoed twee mannen zijn.”

Een wandelende vegetariër vond het effenaf affreus

“ een wortel is om te eten en dient niet voor neus.”

Een racist nam de sneeuwpoppen ter harte ,

“ Maar waarom twee witte mannen en geen zwarte ”?

Iemand had de politie gebeld ze kwamen wel met tienen

ze vonden dat die bezem als steekwapen kon dienen.

De lokale T.V. kwam ook ter plekke en vroeg kordaat

“ Weet je het verschil niet hoe een man en vrouw er bij staat?

Ik snoerde hem dadelijk de mond en zei dat ik het wel wist.

“De man heeft ballen“ en toen verweet die man mij als een seksist.

Ik wordt op de T.V. beschuldigd van de openbare rust te verstoren,

een reporter wil weten of er medeplichtigen zijn om te onderhoren.

Gelukkig eist een onbekende Jihadist de algemene actie op

en zo ontsnap ik gelukkig aan de figuurlijke strop.

En de moraal, wat is de moraal of is het er geen:

Zoiets gebeurt maar in België en hier alleen. godwaert
 

Op de trein.

Mieltje was scout en recht tegenover hem zat een kajotter,
in één oogopslag had Mieltje gezien dat hij zo scheel was als een otter.
Mieltje verpinkte geen oog en hield de kajotter in de gaten
en na een uur sporen kon hij het toch niet meer laten.
“Zo scheel kijken" zei Mieltje,” tegen de KAJ ‘er “dat is geen rariteit:
Mijn klein broertje kan dat ook , maar niet voor zo’n lange tijd”.godwaert
 

St. Niklaas

Een meisje schreef naar St. Niklaas een brief.
Goede,Heilige man ge hebt al de kindjes lief
Geef mij als ‘t u belieft , ’k verveel me zo
een broertje om te spelen , als cadeau.

Per kerende post schreef de H. man:
Mijn vriendje, ge weet dat ik heel veel kan.
Ik los het op, maar ’t kan nog even duren,
wil je eerst, je moeder even sturen. Godwaert 11 11 2015
 

Nog een mirakel ?

Fietsende werd de pastoor staande gehouden door Agnes
“Mr. Pastoor kun je mij juist vertellen wat een mirakel is.”
De goede herder zei: “Draai u even om en kijkt naar de grond.”
Ongezien gaf hij haar een flinke trap tegen haar kont.
“Aie, au ,dat doet zeer ,mr. pastoor wat doet gij mij nu toch aan.?”
“Had je geen pijn gehad, dan had ik een mirakel gedaan “. godwaert
 

Kwestie van interpretatie.

Maurice was een christelijk diepgelovige echtgenoot,
hij bracht samen met zijn vrouw 10 kinderen groot.
Op een dag blies hij zijn laatste adem uit , Sint Pieter wachtte hem op
Het boek der waarheden had hij mee en het was geen flop.

“Ik zie dat je vroom, eerlijk , en zeer kuis waart in uw leven,
daarom zal ik u als beloning iets heel speciaal geven.”
Hij verwijderde zich en kwam terug met vlerken, en werd door Maurice aangestaard,
“ben ik nu een engel ? “,nee zeker niet, ’t is omdat ge een groot kieken waart “godwaert
 

Een mirakel.!

Op de bruiloft van Canäan,
heeft Jezus een mirakel gedaan.
Dat gaf aan iedereen toch de schijn,
Op aanvraag veranderde hij water in wijn.

Op de huidige bruiloften wordt er ook gedronken
en meermalen op elkaars gezondheid geklonken.
Je snapt het mirakel niet van die wijn, ‘k verklaar me nader,
‘s anderendaags is de wijn verandert in water. godwaert 02 06 2019
 

Halloween

Brandende pompoenen lijk gedrochten
die de oprit sieren met rijp fruit,
maskers die naar gezichten zochten,
koude rillingen in 't donker op je huid.
Angstaanjagend ,haast niet om aan te zien
't Is ieder jaar weer Halloween.
Godwaert
 

't Zal de moeite zijn !

John komt thuis van ’t vierde leerjaar en roept in euforie.
“We kregen seksuele voorlichting van juffrouw Lucie.
Volgende week beloofde ze ons een combinatie
van theorie met ook nog een demonstratie. “ godwaert 06 06 2019
 

Een palindroom .

Een palindroom antwoord.!!
Wat is uw naam?
“Reinier.”
En hoe is u familienaam?
“Kazak”.
Hoe noemt uw vrouw?
“Anna.”
En hoe is haar achternaam?
“Kortrok”.
Hoe heet uw vader ?
“Otto”
En uw moeder?
“Ada.”
Hebt u kinderen?
“Neen.”
Wat voor familie heb je dan?
“Neven.”
Hoe heet de straat waar je woont?
“Taartstraat”.
Welk nummer?
“Negen”.
Wat was uw beroep?
“Kok”.
Wat maakt u tegenwoordig om de kost te verdienen?
“Netten”.
Wat eet je het liefst ?
“Pap”.
U slaapt boven. En hoe komt u beneden?
“Nedertreden.”
Hoe zag uw vrouw eruit toen ze laatst ziek was?
“Anna keek raar.”
Wat zei ze tegen u toen ze weer beter was.?
“Redder.”
En wat had u toen ?
“Lol”.
Als ik u honderd euro geef, wat doe je dan?
“Nemen.”
Ik ben zeer tevreden, hier heb je de honderd euro.
“Kijk, kijk”.
 

't Is weer de tijd.

Echt gebeurd.

’t Is zwoel, ‘k heb mijn venster op een kier gezet,
vermoeid en geeuwend lig ik in mijn bed.
Plots blijven mijn gedachten even staan.
Onverwachts kwam je bij me aan.
Je kwam uit het niets en met je gulzige mond,
ging je schaamteloos over mijn lichaam rond.
Mijn verlangen was groot , dat kun je niet begrijpen,
om je vast te pakken en eens goed te knijpen.
Wat er gebeurde in bed kan ik niet vergeten,
ik voel mijn gloeiend lijf waar je hebt aan gezeten.
Je maakte me helemaal gek, ik tril op mijn benen,
toen ik naar je greep was je plots verdwenen.
Ik zocht tevergeefs en kwam steeds naar mijn bed terug,
maar vannacht blijf ik wakker en wacht je op: vuile vervelende mug.
Godwaert
 

Is het wel de moeite??

Filip vroeg op een dag aan zijn dokter , Pieter Medicijn,
“ zou ik binnen 40jaar nog goed en gezond in leven zijn?”
Pieter zei: “ ge drinkt en ge rookt niet en ge begeert geen andere vrouwen
waarom zouden we u in Godsnaam zolang in leven moeten houden.”? godwaert
 

Inhuldiging van nieuwe Pastoor.

Als nieuwaangekomene herder moest hij de zondagachternoen,
voor honderden aanwezigen, een kansel rede doen.
Hij preekte en speechte ,en vroeg de koster naar het resultaat.
“ niets bijzonder, alles is voor geprogrammeerd” zei hij kordaat,
“‘k heb thuis een boek waar al uw woorden in staan , zelfs gedetailleerd “
Nors zei de paster,” ga erom” en de koster is met de Dikke Vandale weergekeerd.godwaert 07 07 2019
 

Voilà, nu weet je het.

Hebt u zich in heel uw leven al eens afgevraagd
waarom de vrouw van een doofstomme doorschijnende slipjes draagt?
Ik zal het zeggen , ’t is trouwens bewezen.
“Die man is geschoold en kan liplezen.” godwaert
 

Hete zomer op komst?

Een dame heeft een pelzenwinkel bezocht.
Daar heeft ze een dure mantel gekocht
“Exclusief “ zei de gerante, “om het jaar door te dragen”
“Ook in de zomermaanden “? wilde de dame nog vragen.
“Natuurlijk wel” zei ze “,bijtend koud en is ‘t snikkend warm
in dat geval mevrouw, draag je hem dan op uw arm “. godwaert
 

Man zegt tegen zijn vrouwtje.!!

Nancy liefste schat, waarmee ben je nu begonnen,
zo topless in de hof liggen te zonnen?
De buren die je zagen hebben het voort verteld:
Ze zeggen dat ik met je trouwde voor het geld. godwaert
 

Kamelenhuid?

Een voluptueuze dame defileerde op haar gemak
met haar pas aangekochte dure lederen frak.
Ik maakte een opmerking als ik haar parmantig zag gaan,
“ ’t is een uit kamelenvel , ge ziet er de bulten nog in staan”. godwaert
 

Kardinaal Danneels

Kardinaal Danneels.
Een dilemma bij het overlijden van de Kardinaal,
geen ordinaire begrafenis , dat is een beetje banaal.
Een heikel punt : misschien vallen er koppen,
daarom gaan ze de as niet in een urne maar in den doofpot stoppen. godwaert
 

Doe dan eens voor goed.!

Een brandweerman hielp een jonge vrouw uit de brand,
“Iets speciaal” zei hij,” dat leest ge morgen in de krant”.
Ik redde een zwangere vrouw langs de ladder, ’t gebeurde nooit in het verleden,
“ Niets van” gilde het meisje, en de man zei: “we zijn nog niet beneden.”godwaert
 

nog een geluk !!

‘ k Heb verleden week een vos achterna gezeten,
die had op een nacht de helft van mijn kippen doodgebeten.
“De helft van uw kippen , een echte ramp” zei Amedee,
“Gelukkig” zei ik hem lachend,” ik had er maar twee.27 03 2019 godwaert
 

De preek

Een dominee, vader van 10 gezonde kinderen,
preekte: ’t is een Godsgeschenk, dat kun je niet verhinderen.
Een oud vrouwtje zat achteraan in de kerk,
ze riep: regen is ook een Godsgeschenk, ook Gods werk.
Maar als er teveel komt, mag je niet klagen,
dan moet je maar een waterdicht jasje dragen. 17 01 2019 Godwaert
 

Pasen.

Mijn vrouw vroeg: “heb je al plannen voor Pasen?”
“ Doen lijk Jezus” antwoordde ik in één asem.
“Vrijdag in de vroege avond verdwijnen,
en Zondag in de vroegte weer verschijnen”.godwaert 08 04 2019
 

Een doordenkertje

Een hippie uit de vroege zestigerjaren
met verwaarloosde baard en ditto lange haren,
ging op controle bij dokter Vandendam,
omdat hij de laatste tijd in ademnood kwam.
De dokter onderzocht hem en zei dan gevat:
dat hij meer frisse lucht nodig had. godwaert
 

Een dom blondje?

Cindy , een universiteitsstudente ging schaars gekleed
omdat ze die dag een mondeling examen deed.
Op haar verstandelijke bagage was er geen bof,
ze faalde dan ook op de eerste vraag van de prof.

“ Wenst u een tweede vraag ,of gaat u in op een rendez - vous”?
Ze schoot haar roodje en dacht: wat een filou.
Ze herpakte zich “ ja een rendez-vous “ zei ze vlug.
“ Goed “zei de prof,” dan zie ik je hier volgend jaar terug.” godwaert
 

De ware specialist

Vader zei: onze Baptist
is een brommer specialist.
Ge kunt hem niets meer leren,
hij maakte in de kortste keren,
al foefelen en al rechten,
van twee goeie enen slechten godwaert
 

Begrepen !!

Alida krijgt van haar schoondochter een telefoon.
“ Is het de vader of de moeder, of hoe ben je het gewoon?”
“Wie verschoont de luier van het kind als er kaka in ligt?
“Het is altijd de moeder lieve schat, maar dat wist je wellicht.”
“Okay, kan je dan naar hier komen, want hierbij laat ik je weten:
“Je zoon is dronken en heeft in zijn broek gescheten.”godwaert
 

Nooit gepast of toch?

Komt er week met hete dagen,

de boeren worden chagrijnig,

men hoort ze steen en been klagen:

we hebben water te weinig.

Sneeuwt het een week ongepast,

de truckchauffeurs zijn chagrijnig,

Ze roepen :we rijden ons vast,

we hebben zout te weinig.

Is het een week berekoud,

de schoolgangers zijn chagrijnig,

’t is te koud in de klas, voor jong en oud :

we hebben elektriciteit te weinig.

Eén ding is er te veel in de hoogste graad,

maar toch is iedereen chagrijnig:

dat zijn: zoveel ministers in zo’n kleine staat,

daarvan zijn er geen te weinig. godwaert 09 02 2019
 

Sneeuwman ?

Als je ieder zijn gedacht moet doen ???

‘k Heb in mijn voortuintje een sneeuwman staan,
met hoed en bezem en wortel, alles erop en eraan.
Een passante feministe kwam reclameren en zagen:
“ Waarom geen sneeuwvrouw “ hoor ik haar vragen.
Toen kwam een kinderverzorgster en werd gloeiend rood,
“ Waarom maak je toch die borsten zo groot,”
De moslim aan de overkant van de straat wil meer respect
“sla een doek om de sneeuwvrouw, dan is ze gedekt.”
Een giechelend homostelletje vind het ook niet fijn.
“Waarom toch? ‘t konden evengoed twee mannen zijn.”
Een wandelende vegetariër vond het effenaf affreus
“ een wortel is om te eten en dient niet voor neus.”
Een racist nam de sneeuwpoppen ter harte ,
“ Maar waarom twee witte en geen zwarte ”?
Iemand had de politie gebeld ze kwamen wel met tienen
ze vonden dat die bezem als steekwapen kon dienen.
De lokale T.V. kwam ook ter plekke en vroeg kordaat
“ Weet je het verschil niet hoe een man en vrouw er bij staat?
Ik snoerde hem dadelijk de mond en zei dat ik het wel wist.
“De man heeft kloten“ en toen verweet die man mij als een seksist.
Ik wordt op de T.V. beschuldigd van de openbare rust te verstoren,
een reporter wil weten of er medeplichtigen zijn om te verhoren.
Gelukkig eist een onbekende Jihadist de algemene actie op
en zo ontsnap ik gelukkig aan de figuurlijke strop.
En de moraal, wat is de moraal of is het er geen:
Zoiets gebeurt maar in België en hier alleen. 12 01 2019 godwaert
 

Het nieuwe Onze Vader !!

Geef ons heden ons dagelijks bier,
dat we elders drinken en ook hier.
Ons bier in aangepaste glazen .
Geprezen door slimme en dwazen.
Uw schuim kome steeds hoog,
zowel aan de tafel als aan de toog.
En vergeef onze katers klein en groot
als wij overgeven in de goot.
Wil ons niet naar cola leiden,
maar steeds ons pintje wijden.
Voor ons is alcohol de heerlijkheid,
tot aan de sluitingstijd. Amen
 

Probleem voor de psychiater.!

" Ik denk dat we die lusteloosheid en depressie kunnen verzachten,
als we wat meer prikkels en variatie in je leven brachten,
zoek sociale contacten en ga eens met meisjes op stap,
ga nu en dan op café en wees niet benauwd voor een pikante grap”.
De man antwoordde nogal verlegen:” ’t is dat wat ik wou,
maar ja, dat is radicaal tegen de principes van mijn vrouw.” godwaert
 

De geschiedenis herhaalt zich

Er was volkstelling in Bethlehem voor groot en klein
jong of oud , arm of rijk ,Jozef en Maria moesten er ook zijn.
Dat St. Jozef goed zorgde voor Maria dat wisten we al langer,
hij liep te voet maar Maria zat op de ezel want ze was zwanger.
Jozef was niet achterdochtig en had het zich nooit afgevraagd
hoe dat kon , want Maria , zijn vrouw , ze was nog altijd maagd.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk of niet misschien,
want een slaapgelegenheid had De Heer niet voorzien.
Ze werden van Pontius naar Pilatus gezonden,
tot ze plots een stal zagen,waar een os en ezel stonden.
Ze waren benauwd maar ’t was er wel behaaglijk warm,
daar moesten ze zich tevreden mee stellen want ze waren arm.
’t Is een feit dat ze na een paar uur niet fris meer roken
en van dat zwalpen op de ezel was Maria’s water gebroken.
Jozef wist niet waar eerst gekeken, de arme vent.
Oh here Gods ,dacht hij, Maria wordt nu ook nog incontinent.
Maar na een oeie en een aie en een luide kreet,
zag Jozef het kindje en wist niet meer wat hij deed.
Hij stond rond te springen en dacht: ’t ligt voor de hand
Als Maria nog maagd is, is dat er eentje van de spermabank.
De moraal van dit verhaal ’t ging de wereld rond
de vorsers zijn te laat als dat 2 eeuwen vroeger ook al bestond.19 12 2017
 

Ook heiligen?

Alma deed de week voor Kerstmis de kerstboom en stal gereed

maar, de heiligen och arme, waren niet meer compleet.

Ze is nog rap naar een rommelmarkt gelopen

en vroeg: “zou ik twee stukken apart kunnen kopen?”

“Natuurlijk” zei de man,” wat moet u hebben" vroeg hij subiet.

“ Dat is dan geregeld, want de os en de ezel heb ik niet.🤔 24 12 2018 godwaert.
 

Doorgedreven naamsverandering

Eerst nog vlug ons schoentje zetten voor de Sint en zijn roetpiet,
gelukkig zit de Sint nog op een paard,maar van de dierenactivisten mag dat niet.
Ze manen hem aan om met de bakfiets naar de kinderen te komen
zo’n vertoning , Is dit het einde van de gelukzalige kinderdromen?
Vroeger legden we een raap in de schoen maar nu moeten we om een wortel vragen,
want van die rapen liet het paard te veel winden, dat kan het milieu niet verdragen.
Een kruis op zijn mijter dat is moeilijkheden zoeken, hij krijg het met de migranten aan de stok.
Lekkers en zoet voor de brave kindjes dat mag ook niet van Maggie De Block.
De boot van Sint Niklaas kwam in Antwerpen aan, dat was nog eens schone,
maar zijn boot is cat. 1 , dus wordt hij geweigerd wegens de lage emissie zone.
En ook , er kwamen teveel mensen naar dat evenement, sommigen vonden dat grof
en de auto’s , volgens de activisten , veroorzaakten op die dagen veel te veel fijn stof.
Ons jaarlijkse gewoonte met de feestdagen zullen we anders moeten combineren,
geen kalkoen maar enkel wintergroentjes ,om de carnivoren niet te provoceren,
Ons geschenkjes leggen we niet meer onder een kerstboom maar onder een winterboom,
deze zal versierd zijn met winterballen naast het winterstalletje, dat oogt toch ook vroom.
Op zijn beurt wordt die verlicht met echte kaarsjes die vrolijk dansend branden,
die vervangen de misschien overtollige led lampjes , want er is geen stroom voorhanden.
Na het eten zingen we de gekende kerstliedjes, ’t is altijd het horen waard
maar niet te luid zegt joke Schauvlieghe en zeker niet aan de open haard..

Een eenzame uitnodigen op een winterdag is ook een heikel punt , goed geweten
is het een Vlaming, dan wordt je gegarandeerd als een racist verweten.
Doch: niet alles is negatief en dat zeg ik nu laconiek
We leven nu langer volgens de uitgebreide statistiek 20 11 2018.
 

Een doordenkertje.

Een jonge gast had beide ouders vermoord
een laffe daad, dat was iets ongehoord.
Hij werd echter vrij gepleit door advocaat Vanderplas,
op grond dat hij nu een weeskind was. godwaert
 

Een air hostess.

Een air hostess met rugklachten
zat bij de dokter op de foto’s te wachten.
De dokter argumenteerde
en concludeerde:
’t is niet de linker nier
en niet de rechter nier,
maar wellicht een souvenir
van een maand of vier
van een of andere vliegenier. godwaert
 

Het aardsparadijs

Heerlijk in den hof van Eden
leefde Adam heel lang geleden.
Wat verlangt een mens nog meer
hij kreeg de zegen van de Heer.

Al de dagen van de week
zwom hij in ’t water van de beek,
hij brandde bruin, hij baadje pootje
en liep lekker in zijn blootje.

Toen hij plotseling op een dag,
bij ieder dier een wijfje zag.
Vliegensvlug liep hij naar de Heer
en legde al zijn grieven neer.

Hij zei :” Heer ik wil niet klagen,
maar ‘k verveel me ganse dagen.
‘ k Vraag u onderdanig en beleefd
of u voor mij geen vrouwtje heeft.?”

“ Wel” zei de Heer, “ ‘ k zal er eens op denken
om op uw verjaardag, u een vrouw te schenken.”
Adam stond al van pret te springen
en kocht zich twee verlovingsringen.

Zo heeft de Heer Eva geschapen,
uit een rib toen Adam lag te slapen.
’t Was een pracht, de Heer kent er iets van,
een vrouw met alles d’ er op en d’ er an.

Ze leefden verder,heel tevreden
de Heer was content met wat ze deden,
de zomer ging, de herfst die kwam,
’t was toen dat Eva een appel nam.

“Aan alle bomen die daar stonden
mocht men plukken “ zei de Heer zo onomwonden,
plukt en eet van ieder die daar staat
Maar nooit , van de boom van goed en kwaad .

Toen Eva al dat fruit zag hangen
brandde ze van ’t groot verlangen,
ze nam een hap, dat zijn bewezen feiten
en deed Adam ook eens in de appel bijten.

Maar toen gingen hun ogen open.
Distels, doornen en werk met hopen,
’t was uit met ’t mooi luilekker leven,
het paradijs werd opgegeven.

Door een appel zoals je nu weet,
werkten Adam en Eva zich in ’ t zweet,
wat een geluk gaf Adam nog te verstaan,
‘k moet nooit naar mijn schoonmoeder gaan.godwaert
 

Herfst

De herfst kleurt de blaren roestig bruin en rood
als voorbode van een stille dood.
De blaren vallen in de bonte dreven ,
in een mistig weemoedskleed geweven.

De stilte hult het land in zware nevelluchten
terwijl er een lied ruist in de najaarsvruchten
in zomertijd gerijpt door warmte en door licht
nu trekken donkere wolken de glorietijden dicht.

De bomen staan als kaarsen, druipend en uitgedoofd
door de najaarswind van groen en goud beroofd.
geduldig spant de spin haar draden , soms lang , soms kort
rustig wachtend tot het weldra weer lente wordt.
Godwaert 19 10 03
 

De derde mens

De meester vertelde hoe de eerste mens ter wereld kwam:
"Adam werd uit klei gemaakt, terwijl men voor Eva een rib van Adam nam."
“Dat verhaaltje” zei snugger Jantje “dat hebt u ons al veel geleerd,
vertel ons liever hoe de derde mens werd gefabriceerd.!”
De meester was niet op zijn tong gevallen en antwoordde gevat:
" Ik zeg u Jantje, dat Adam nog heel veel ribben had.” godwaert
 

De een met fruit de andere met brood

In Wannegem-lede woonde bakker Vervoort,
die heeft uit jaloezie zijn vrouwtje vermoord.
“ hij argumenteerde en zei : en weet je
Ik verdien minder aan een brood,dan zij met één sneetje.” godwaert
 

Reklame voor Rodania uurwerken

Philippe Gilbert ging overkop
en viel 3 meter diep.
Zijn hart stond stil van de klop,
terwijl zijn Rodania uurwerk nog liep. godwaert 27 07 2018
 

Emancipatie!!

De karavaan trekt door de woestijn op de noen,
een eindeloze vlakte waar de zon ongenadig brandt.
De mannen zitten op hun kameel ,rood als een pioen,
de vrouwen lopen achteraan door ’t hete zand.

Een toerist ziet het en stelt een vraag aan een van hen:
"Emancipatie, wordt hier niet opgelet ?"
"Luister "zei die vrouw," ik die het leven ken,
we hebben niet graag een vermoeide man in bed". Godwaert
 

Het windje

Waarom wordt er gelachen met een windje?
Of het nu komt van man, vrouw of een kindje,
Het is toch echt puur natuur,
Zelf gemaakt, luchtig van structuur,
En wat kan het een opluchting zijn
Zo'n windje te laten, gedaan de pijn
Vooral in je darmkanaal,
Windjes laten we allemaal.
Er zijn er die worden gelaten
Alsof twee mensen met elkaar praten,
Sommige komen fluisterend naar buiten,
Er zijn er ook wel die piepen of fluiten
Wat er ook gebeuren, eender welk geluid
Eens gevormd moeten ze eruit.
Knijp je billen dus niet meer dicht
Laat die wind maar gaan en voel je verlicht
Doe niet meer achterbaks, wees spontaan
En zeg 'sorry, ik heb het gedaan' ,
' k zal in het vervolg naar buiten gaan'.
 

Het voorbeeld

Christien en Danny zaten samen eens op een bank,
’t was lijk in de T.V, beeld maar geen klank.
Ze zaten stil voor zich uit te staren
en te luisteren naar de wind in de blaren.
Plots zag Danny een koe en een kalf te samen,
die langzaam grazend nader kwamen.
Opeens vielen zijn verdwaalde blikken
op dat kalf, dat die koe haar muil begon te likken.
Hij gaf Christien voorzichtig een duw,
eerlijk gezegd: hij was nooit ruw
en zei: “ kijk neem daar een voorbeeld aan”
“ ’ t Is goed zei Christien, ge moogt gaan,
ge kunt het nu niet beter treffen,
ga naar die koe ‘k zal den draad opheffen.”
Godwaert 11 11 92
 

Hij mocht niet klagen!

Ivanov kwam in ’t land en vroeg asiel,
omdat het hem in Rusland niet beviel.
Hij antwoordde steeds op onze vragen,
“eerlijk gezegd ,ik mocht niet klagen”.

Hoe het ginder was van ’t eten,
dat wilden we ook eens weten.?
“ Goed dat je dat komt vragen,
eerlijk gezegd, ik mocht niet klagen”.

En je loon,hoe was ’t daarmee.
Was je tevreden met je pree?
“ Goed dat je dat komt vragen,
eerlijk gezegd, ik mocht niet klagen”.

En namen ze je daar nooit te grazen
zoals we in de kranten wel eens lazen?
“ Goed dat je dat komt vragen,
eerlijk gezegd, ik mocht niet klagen”.

En je huis, hoe was het met de huur
had je geen last van de overbuur?
“ Goed dat je dat komt vragen,
eerlijk gezegd, ik mocht niet klagen”.

En de autobus, de trein en de tram
of er daar soms ook wel staking kwam?
“ Goed dat je dat komt vragen,
eerlijk gezegd, ik mocht niet klagen”.

Maar merkte een ander op,
waarom haalde je ’t in je kop
om zo je land te verlaten,
in niets of niemand vond je graten.

Je kwam naar hier en vroeg asiel,
omdat het je ginder niet beviel.
Ivanov veerde recht en sprak:
“ Zijn we hier wel op ons gemak?”

Hij keek en zocht angstvallig rond,
of hij geen afluisterapparaten vond.
Dan antwoordde hij beleefd maar kort:
“ Ge verstaat mij niet wat dat er schort.”

“ In twee woorden zal ik u zeggen
waar ge de nadruk moet op leggen.
Waarom ben je weg -gegaan hoor ik je vragen:
“ Eerlijk gezegd, ik MOCHT niet klagen”.! Godwaert 22 03 96
 

Zelfmoord??????????

Een vrouw vroeg aan de dokter advies
“Waar bevindt het hart zich heel precies”?
“Onder de linker borst 2 vingers , hoogstens drie”
Toen schoot ze in haar linker knie. godwaert
 

De smid kende dat !!

Roger had al de markten van W. Vlaanderen afgelopen
en nergens had hij een koe naar goeddunken kunnen kopen.
’t Was dit en dat, de prijs nog niet in acht genomen,
het staartbeen te hoog, d’ er kon een vogel onder wonen.

De ene liep met winterhaar en was niet uitgemuit,
een ander was te wild of hoestte soms heel luid,
een derde was te klein en ander weer te groot,
d’er was er een die mankte vanwege en onverzorgde kriekepoot.

Wat Roger in feite wilde beste mensen,dat wist hij wel,
goed in den emmer, met dunne horens en heel fijn vel.
Geen kleerkast van een beeste, bruin zwart - bont of grijs,
goed te pote en vooral een schappelijke prijs.

Roger kreeg op een dag een tip van boer Vereecke.
“ Ge moet naar O. Vlaanderen, d’ er is markt in Hansbeke.
d’ er zijn oude en jonge koeien ,ge ziet het aan hun ringen
en op de prijs valt er altijd iets af te dingen.”.

Met veel courage en zijn zakken vol geld,
is Roger ijlings naar de markt in Hansbeke gesneld.
Zenuwachtig liep hij rond en wist niet waar naartoe,
waar vond hij nu die uitverkoren goeie koe?

’t Duurde niet lang of hij werd aangesproken door een vent,
duidelijk hoorbaar met een zwaar O . Vlaams accent.
“ Ge zijt hier zeker nieuw” en terwijl hij speekte en vloekte
vroeg hij :“Kan ik u helpen en wat zoekte?”

In geuren en kleuren vertelde Roger zijn geval.
“ Ik heb de ideale koe staan voor in uw stal,
goed in den emmer “ zei die man “ en zeg niet dat ik zage
de prijs: ’t is maar een aalmoes dat ik vrage.

“ k Wil u geen katten in zakken verkopen” zei die vent,
“ k zeg u rechtuit de waarheid, ze heeft maar één mankement,
ieder jaar, w’ hebben het reeds verscheidene keren g’ had,
als ze bij de stier moet ,ze zet zich neer op haar gat.!”

Eén keer in 't jaar flitste het door Roger zijne kop , bah één keer en de prijs daar zag hij ook niet tegen op.
Met en handklap werd de koop bezegeld, de koe werd gelaan,
Roger reed naar huis ,hij had een goeie zaak gedaan.

Gans ’t gebuurte stond versteld, ’t was een wondermooie koe,
ze werd gekeurd en betast , zelfs de smid kwam er naartoe.
Toen hij van ’t mankement hoorde zei hij ” z’ is van Hansbeke,
want ze doet lijk mijn vrouw en zij komt ook uit die streke.
Godwaert 19 09 97
 

Recent

Twee maten en twee gewichten
totetrekkers zijn ook gezichten,
dat hebben ze in ’t Bisdom weer bewezen,
als ge in de T.V. komt wordt geprezen.
Maar in Zwevezele, met een kwinkslag en een lol
kreeg Pastoor Luc, de kerk steeds barstensvol.
’t Was niet naar de zin van ’t Bisdom, hun verstand sloeg op hol:
Straks wordt Luc in ere hersteld, als hij mee doet met de mol.
Maar over de mol is het laatste woord nog niet gezegd
Al dat werelds gedoe zei Pieter is nog niet zo slecht
de vrouwen, die glamour en glitter, 'k weet nu waar het om gaat
' k heb mijn besluit genomen ik stap uit het celibaat.
zo zetten ze , figuurlijk, de melk bij de kat
en toen voelde de priester, dat hij iets te vele had.
dat alles zijn bewezen feiten, goed geweten
daardoor heeft Pieter zijn kap over de haag gesmeten.godwaert 19 05 2018
 

Kiekennnekken

Ignace was chauffeur ,zeg maar routinier
en reed liefst internationaal.
Voor ’t profijt deed hij zijn “ stutjes “ mee
en drinken , dat vond men overal.

Voor ’t gemak nam Ignace steeds dezelfde weg
en op dezelfde plaats stond hij ook stil,
maar wegens wegenwerken had hij pech,
de wegomleiding was een modegril.

Hij stopte bij een baanrestaurant
waar dat al menig trucker stond.
Hij parkeerde netjes langs de kant,
gelukkig dat hij nog een plaatsje vond
.
’t Was niet te geloven, toch stond het daar:
Kiekennekken ,wel 40 cm. lang.
Wel dacht Ignace, ‘k neem er vast een paar
en frieten, alles voor maar tachtig frank.

Een helse drukte, nauwelijks was er plaats.
Een bekende trucker, hij zwaaide even,
de bediening ging vlot, zeg maar bovenmaats;
hij heeft de kelner nog een fooi gegeven.

Maar Ignace stelt zich toch wat vragen,
zo’n lange nekken, hoe kwam hij daaraan?
Hij zag hoe ze op de toonbank lagen,
heel zeker van een kalkoen of van een zwaan.

Ignace had geluk, de “ patron” was in de buurt
en inderhaast ging hij een vraagje doen.
“ Zo’n lange nekken kweken heeft wel lang geduurd
of zijn ’t er van een zwaan of een kalkoen?”

De “ baas” gaf geen krimp, hij vertrok geen spiertje
en gaf spontaan uitleg op zijn vragen.
“ ‘k Verhoog de eetbak van die diertjes
zo rekt de nek van die kiekens,alle dagen.”

Bij Ignace had men nooit zo’n spoed gezien,
hij vertrok en is naar huis gevlogen.
Hij zei thuis: “ ‘ k ben haastig en bovendien
‘k moet mijn piscine iets verhogen.
Godwaert
 

Gesprek tijdens het vissen

Even wordt de stilte door Gerard verstoord.
"Marcel, 'k ga scheiden , misschien heb je het al gehoord.
’t Is al twee maanden dat mijn vrouw halsstarrig zwijgt en dat doet zeer"
"Gerard, beste vriend : doe dat niet , zo’n vrouw vindt je nimmer meer." godwaert
 

Hij had zijn les begrepen

Miel was bij de rijkswacht
en had de trieste job.
Hij moest er dag en nacht,
door weer en wind de bane op.

Hij moest de mare bringen,
van ’t een of ’t ander accident.
’t Waren toch zo’n wrede dingen
voor de vrouw of voor de vent.

’t Werd een slenter en een sleur,
steeds maar ’t zelfde mededelen,
hij zei het al van bij de deur,
zelfs de dood kon hem niet schelen.

’t Regende dan ook klachten
uit alle hoeken van de stad.
Waar zat die man met zijn gedachten,
en of hij geen eergevoel meer had?

De chef riep Miel op ’t matje,
hij werd daar toen de les gespeld.
“ Nee, nee, geen ditje of geen datje,
met Takt wordt ‘t accident gemeld.”

De bolwassing zinderde nog na,
meer takt, ’t bonsde in zijn hoofd.
En zei Miel als ik nog ergens ga,
‘k gebruik meer takt dat is beloofd.

Een man was verongelukt,
hij was omzeggens op slag dood.
“ Is uw man thuis” vroeg Miel bedrukt
“ nee,” zei madam hij is om brood.”

Luistert wat Miel toen zei,
‘k denk dat madam het wel begreep.
“ hij is om geen brood,zei hij,
“ nee, madam , hij is om ZEEP “.
Godwaert 08 08 94
 

Seks op Goede Vrjdag!!

Op Goede vrijdag kreeg de pastoor een telefoon,
zo vroeg in de morgen, dat was hij niet gewoon.
Een opgewonden mannenstem zei: ik heb een vraag,
mag ik seks hebben op Goede vrijdag, dus vandaag.
Twijfelend zei de pastoor: jaaa, en toen slikte hij even
alleen met je vrouw, ge moogt er geen plezier aan beleven. godwaert29 03 2018
 

het slaapprobleem!!

Pier was de jongste van de bende,
een niet al te snuggere kakkernest.
En omdat zijn moeder hem zo verwendde
wist hij alles beter dan de rest.

Op een dag ging hij naar ’t café
en dronk wat pinten met zijn maten,
hij vertelde en lachte met hen mee,
dat ze uur en tijd vergaten.

“Weet je “ vroeg hij op een moment
“ hoelang kan men verder zonder slaap?”
Ze hadden niets gehoord daaromtrent,
ze stonden daar gewoon voor aap.

“ Wel ,’t is heel simpel “ zei de Pier
“ ‘k hoorde ’t gisterenavond van mijn pa,
zes weken min een kwartier
’t is iets dat ik feitelijk niet versta.”

“ Want “ zo zei mijn vader tot mijn moe,
“ we gaan slapen , ik ben tevreden.
We gaan er een kwartier eer naartoe
want ’t is al zes weken lang geleden.”
Godwaert
 

Het probate middel!!!

Eduard was de vijftig al ruim voorbij
en de “ midlife” crisis sloeg ongenadig toe.
Vroeger was hij actief, steeds opgeruimd en blij
maar de laatste tijd was hij barmhartig moe.

Inderdaad zijn vrouwtje werd het ook gewaar,
Eduard werd steeds zwaarder, zeg maar goed gezet.
Ze waren nog wel samen,ze waren nog een paar,
maar zei ze , “ ’t beste is eraf in bed.”

De zondagvoormiddag ging Ward nog wel,
na de mis even met zijn vriend naar het café .
Hij verzette zijn zinnen met ’t kaart- of biljartspel,
en vertelde zijn ongemakken aan zijn vriend André.

André was een en al oor voor Ward en zei:
“ ‘ k Heb ’t zelfde meegemaakt ‘k had geen potentie meer,
‘k kocht mij peperkoek en ‘k at alle dagen een snee of drij
‘k was verwonderd, want alles kwam zoals weleer.”

Ward keek argwanend,maar ging toch hopen,
oh here, peperkoek, ‘k wil dat wel proberen.
Ik zal er mij ineens wel vijf kilo kopen,
daaraan zal ik mij heus niet ruineren.

’s Anderendaags stapte Ward al naar de winkel op de hoek
zonder iets aan ’t vrouwtje ervan te zeggen.
Hij dacht: ‘k zal dan maar die peperkoek,
bij mij op een bank, in mijn werkplaats leggen.

“Goeie morgen mevrouw, krijg ik 5 kg .peperkoek van u “?
Vijf kilogram ? madam had moeite om zich in te tomen.
“ Vijf kilogram, maar meneer, hij komt beenhard," zei ze nu
en toen heeft Ward er ………… 10 kilo meegenomen.
Godwaert
 

Het paardenmiddel

Miel was geen trunte ,verre van
maar nu had hij het toch goed zitten.
Hij hoestte en baste ,de arme man en liep de ganse dag al blèten.

Zijn zakdoek was vettenat gesnoten
en zijn neus en lippen zagen rood,
zijn longen piepten, zijn longen floten
allé Miel ging bijna dood.

Met heel veel tegenzin is Miel gegaan
en liet zich door den dokter controleren.
“ Ja Miel , g’ hebt in de trok gestaan
en heel zeker met te weinig kleren.”

“ ‘ k Heb hier wat pillen en een fles siroop
dat moet ge nemen, juist na ’t eten,
’t stopt uw hoest, uw traan- en neus geloop
laat mij bij een dag of drie iets weten.

Vol moed begint Miel aan deze kuur,
met wat water slikt hij de pillen in.
Hij hoest en hijgt en krijgt het zuur,
’t was allemaal een flauw begin.

Miel verhoogd de dosis op een keer,
’t brengt al geen aarde aan den dijk.
Zijn neus en ogen lopen wel niet meer,
maar hoesten doet hij toch zo vreselijk.

Uitgeput, ten einde raad gaat Miel
en laat zich door de dokter visiteren.
“k Zie dat de medicatie tegenviel,
maar ‘k geef u iets om te purgeren.

“ ‘ k Heb alles met u reeds geprobeerd
alleen dat paardenmiddel hier zal u vermurwen
‘k weet wel, het werkt ook rats verkeerd,
maar hoesten Miel…… dat zult ge zeker niet meer durven.
Godwaert
 

Het ongelukkige poesje!!

Er was eens een dame uit Lichtervelde,
een waarover ik nog nooit vertelde,
die had waar ze ook ging of dee,
steeds een poesje aan de leiband mee.

Ze wandelde en pronkte op het trottoir
en alarmeerde ’t beestje bij gevaar,
ze vertroetelde het poesje lijk een kind
en beschermde het bij regen en wind.

Op een dag moest ze in Brussel zijn
en voor ’t gemak ging ze met de trein.
Ze kocht een kaartje voor heen en terug
ze vertrok met haar poes en streelde haar rug.

Ze nam plaats aan de deur op de bank,
ze koesterde ‘t poesje, want ’t beestje was bang.
Ze praatte en lachte,maar ’t hek was van de dam,
toen de kaartjesknipper plots binnenkwam.

Iedereen scharrelde in zijn tasje rond,
Christien zette haar poesje op de grond,
de man knipte en knikte en schoof de deur weer dicht,
maar ziet niet dat de staart van ’t poesje er tussen ligt.

Het topje van ’t staartje ,dat bloedde heel fel
de mensen drumden opzij, oh God wat een rel,
Christien gilde en riep de knipper terug,
“toe zere een veearts, toe help me toch vlug.”

Geen paniek zei de man vol alternatie,
hou je kalm tot aan de volgende statie.
Ik verwittig een veearts,hij zal er zijn,
zo iets verzorgen dat ligt in zijn lijn.

De trein raasde verder en daar stond Christien,
zo deerlijk had ze haar poesje nog nooit gezien,
maar straks komt de veearts wel helpen
om ’t bloedende staartje van ’t poesje te stelpen.

Met veel geraas, geschuur en gedonder,
stopt de trein en Christien hoopt op een wonder
“attentie” roept men door de microfoon,
iedereen dacht “zo’n boodschap is wel ongewoon.”

“Attentie” , de dame moet, om wat op te knappen
met ’t bloedend poesje van het treinstel stappen.”
En wat er toen gebeurde is wel heel straf
Meer dan 15 dames die stapten eraf…………
Godwaert 01 11 95
 

Hij wist het maar te laat !!!

Pater Zendeling was missionaris
en kwam heel zelden naar huis,
hij preekte over al wat waar is,
van Christus geboorte tot aan zijn kruis.

Op een dag krijgt hij plots bezoek.
Een man komt binnen, onaangemeld.
De pater sluit kordaat zijn gebedenboek
en luistert wat die man verteld.

“Kijk hier Pater, “ stottert die man ontzet
“wat mijn vrouwtje schrijft, kijk eens hier.
’t staat hier zwart op wit, goed opgelet
‘k wordt vader bij een maand of vier.”

“ En dat versta ik niet” zegt de man en morde
"ik verblijf hier al ruim drie jaar,
hoe kan mijn vrouw in godsnaam zwanger worden,
in al die tijd was ik niet eens bij haar."

De pater leest de brief aandachtig
en denk inmiddels zeer goed na.
“ Jaaaa, “ zegt hij, “ ze schrijft het, ja waarachtig,
ze schrijft het openlijk, zonder boe of ba.”

“ En gij verstaat dat niet, mijn beste man.
‘k Zal u eens een voorbeeld geven,
‘k leg u uit hoe dat DAT kan
’ t verwekken van nieuw leven."

“ ‘ k Mediteerde onder de bomen
op voorbereiding van mijn sermoen,
‘k had een regenscherm meegenomen
moet het soms een buitje doen."

" ‘k Wandel amper een minuut of tien
daar staat plots een leeuw op ’t pad,
‘ k had nog nooit zo dicht een leeuw gezien.
‘k Wou dat ik mijn geweer nu bij me had."

“ In een reflex van één seconde
neem ik mijn parapluie en mik.
Ik trek, de leeuw stuikt dood ten gronde
’t was jammer, maar ’t moest, ’t was hij of ik."

“t Was van iemand anders “, lachte de man
en toen zijn gelach ietwat verstilde,
toen zei de pater," ja dat kan
't is feitelijk DAT , dat ik zeggen wilde." Godwaert
 

Schitterend gevonden

Even goed lezen en nadenken.

Na gebuisd te zijn op het examen logistics en organisatie
gaat een student de confrontatie met zijn professor aan.
De student :
"Professor, begrijpt U wel iets over het onderwerp ?"
Professor :
"Dat spreekt vanzelf, zoniet was ik geen professor !"

Student :

"Goed, dan wil ik U nu graag een vraag stellen.
Indien U mij het correcte antwoord kan geven,
dan aanvaard ik de buis op mijn examen.
Als U echter het antwoord schuldig blijft
dan geeft U mij een A op mijn werk."

Professor :
"Oké, wat is de vraag ?"

Student :
"Wat is legaal maar niet logisch,
logisch maar niet legaal
en daarbij noch logisch of legaal ?"

Na lang nadenken en alles in overweging te nemen
blijft de professor het antwoord schuldig
en verandert zoals afgesproken de examenpunten in een A.
Nogal gefrustreerd, besluit de man die vraag aan zijn beste student voor te leggen.
Deze antwoordt direct:"Kijk professor, U bent 65 jaar en gehuwd met een vrouw van 30 jaar :

dat is legaal maar niet logisch.

Uw vrouw heeft een minnaar van 25 jaar :
dat is logisch maar niet legaal.
Maar het feit dat U de minnaar van Uw vrouw …
een A geeft voor zijn examen alhoewel hij gebuisd is,
is niet logisch en ook niet legaal."
 

Dit is een boodschap

ALLEEN VOOR GEPENSIONEERDEN.

Dit is mijn dagelijks pensioen.
En wat kan men daar mee doen ?
Je koopt wat brood en wat beleg,
een deel van je pensioen is dan al weg.
Van het roken wordt men ziek, dat is waar,
maar ja, met dat pensioen zijn wij toch de sigaar.
Je spendeerde al een euro of elf.
Nog vierentwintig euro voor jezelf.
Energie kost tien euro per dag,
nog veertien euro die je uitgeven mag.
’s Middags eten kost heel veel geld,
na de maaltijd heb je nog vier euro, welgeteld.
Met vier euro moet je het nog rooien,
met die centen kan je echt niet gooien.
Je kleren zijn al twintig jaar oud,
dus best dat je die vier euro behoudt.
Je kan die karige euro's dan sparen,
en zo een beetje rente vergaren.
Die rente kan je dan gaan halen,
maar eerst moet je daarop taks betalen.
Om naar de bank te gaan, neem je de bus
en daarvoor zal je binnenkort betalen , dus.
Als je te voet gaat, verslijten je schoenen
en die kan men niet kopen met die lage pensioenen.
Politiekers en bankiers leven op grote voet,
en die zeggen wat niet kan en wat moet.
Gans het leven goed gewerkt en opgelet,
braaf gekleurd binnen de lijntjes van de wet.
Steeds erger wordt de druk,
nu is het wel genoeg geweest,Fuck .
ik laat mijn leven niet verder meer vergallen,
om te overleven ga ik een bank overvallen.
Een 65 Plusser...
15.01.2012
 

De Viool

Ontleedkundige ontwikkeling betreffende de functies en bouw van de viool.

Thesis voorgedragen door een laureaat aan het conservatorium.

De viool en de violoncel zijn als de meeste muziekinstrumenten van het vrouwelijk geslacht. Beide zijn van bevallige lichaamsbouw. Voor en achter min of meer gewelfd. Zij bestaan uit een boven en ondergedeelte en in het midden bevinden zich ook de zaagbalken .Aldaar treft men ook 2 naast elkaar liggende gaten aan, waaruit de toon komt. Onderaan zit een knopje, waaraan de darmsnaren vast zitten. Het bovengedeelte bestaat uit de hals, alwaar zich de greep of toets bevindt. De hals loopt uit in de knop, waar men de snaren opdraait, alvorens men begint te spelen, teneinde in stemming te komen. In het midden van het lichaam van de viool bevindt zich een verhevenheid, heuvel genaamd. Het is ook daar dat men moet strijken, dat wil zeggen de strijkstok gebruiken.
De strijkstok is een veerkrachtige stang, voorzien van haar. Het bovenste gedeelte noemt men de punt en het onderste de sloef. Wanneer men de strijkstok gebruikt moet hij in gespannen toestand zijn, anders komt er niets uit, terwijl men hem tevens zachtjes moet inwrijven om hem te doen glijden. Na gebruik wordt hij ontspannen teneinde verslapping te voorkomen.
De violoncel wordt rechtstaande tussen de benen gespeeld. De viool daarentegen, wordt in horizontale ligging gebruikt .Om nu te spelen grijpt men met de rechterhand de hals van het instrument. De arm onder het lichaam en men bespeelt het met uiterst veel gevoel. De strijkstok nu neemt men in de rechterhand, men zet hem aan, dichtbij de heuvel, daar waar beide gaten zijn. Door gevoelige stoten en terugtrekken van de strijkstok verkrijgt men een onverwachte en verheven muziek die u doet huiveren van genot. Men kan zacht of hevig spelen, slepend of springend, staccato of alle andere fantasie. Bij uitzonderlijke passages, hoeft men de strijkstok niet te gebruiken, men speelt dan slechts met de wijsvinger, pizzicato, hetgeen met de middenvinger nog meer genot verschaft. Men kan ook met de linkerhand spelen in pizzicato. Wanneer men echter al te vurig speelt, vallen er soms wel haren uit de strijkstok, maar dit doet niets ter zaken, aan gezien de strijkstok met voldoende haren bezet is.
Oude instrumenten bespelen is niet zo gemakkelijk. Zij zijn hard van toon. Nieuwe daarentegen zijn warm van muziek, en zuiver van melodie, alhoewel zij voor het eerst wat moeten afgespeeld worden. Wanneer men gedaan heeft met spelen, doet men het instrument dicht en vaagt de strijkstok met een zacht lapje af. Goede zorgen en regelmatige bespeling is het lang leven van het instrument .
Wie mint er het vioolspel niet? Heel de wereld door wordt er met het instrument gespeeld tot vreugde van alle minnaars van de viool.
De muziek is de taal van alle volkeren.
 

Sint Niklaas

Een meisje schreef naar St. Niklaas een brief.
Goede,Heilige man ge hebt al de kindjes lief
Geef mij als ‘t u belieft , ’k verveel me zo
een broertje om te spelen , als cadeau.

Per kerende post schreef de H. man:
Mijn vriendje, ge weet dat ik heel veel kan.
Ik los het op, maar ’t kan nog even duren,
wil je eerst, je moeder even sturen. Godwaert 11 11 2015
 

10 geboden voor de vrouw

1 Bovenal bemin je man
en neem er steeds het beste van.
2 Wil hem zijn kater gauw vergeven
naar uw bedde zult ge streven.
3 Draag steeds een pyjama, zeker wel de vest
uw ventje verwarmt dan ook de rest.
4 Laat het zeuren en het klagen
leer de zwakke kanten te verdragen.
5 Wil gans de dag naar hem verlangen
en na zijn werk hem goed ontvangen.
6 Samen sparen moet je leren,
hang niet al je geld aan kleren.
7 Heb geen geheimen wees steeds oprecht
en luister goed naar wat hij zegt.
8 Wil altijd lief en sexy zijn
zorg in de keuken voor een goed festijn.
9 Neem geen drugs of stimulans
geen pil, condoom of andere zwans.
10 Van dien brol wordt ge alleen maar ziek
hou u dus aan : periodiek.
 

De 10 geboden voor de man

1.Bovenal bemin de vaat
als je samen in de keuken staat.
2.Breng voor ’t vrouwtje wat bloemen mee
val niet in slaap voor je T.V.
3.Als je denkt aan carnaval en pintelieren
laat je vrouwtje eens mee plezieren.
4.Al ben je thuis de baas, onthoud het goed
het vrouwtje zegt wat er gebeuren moet.
5.De narigheden van ’t werk laat je best daar,
geef op alles niet altijd commentaar.
6.Op ’t einde van de maand, ’t is dat dat telt,
geef je vrouwtje al je zuurverdiende geld.
7.Lees geen krant aan tafel dat is treurig,
zet een glimlach op , ook al ben je humeurig
8.Als je vrouwtje er op staat
gaat samen winkelen in een drukke straat.
9 Wees lief tegen ’t vrouwtje, dat zegt genoeg,
ook al gaat het slecht met je voetbalploeg.
10 Houdt altijd en heel en veel van elkander.
verwissel ’t vrouwtje nooit met een ander.
 

Groot verschil tussen veel en weinig.!

Ik vind twee haartjes in mijn soep en dat is veel
dat vertelde plots de kale Corneel.
Oscar snoerde hem de mond en zei venijnig:
Twee haren op je hoofd is toch maar weinig. Godwaert 26 10 2017
 

Hoe Jantje het zag !

Blootsvoets in zijn sandalen, een bruine pij en kap.
Zo gaat de gebaarde Kapucijn op stap,
een kruin geschoren,een koord rond zijn middel gebonden.
Zo gaat hij Gods woord haast dagelijks gaan verkonden.

Al jaren kwam een pater Kapucijn
en preekte hoe deugdzaam men moest zijn.
De missie was zijn meesterstuk,
hij preekte over voorspoed en geluk.

De 10 geboden nam hij een voor een.
Naastenliefde is voor iedereen,
de eerste vijf geboden verliepen vlot,
maar hij steunde op het 6de en het negende gebod.

Hij bonkte met zijn vuisten op de predikstoel,
God en hemel dat is ons doel.
Hij orakelde over zonde en verderf,
ik heb berouw en biecht voor dat ik sterf.

De mensen zaten stom en gans verslagen
en dachten aan de laatste oordeeldagen.
’t Was ijzig stil en plots sloeg de koord,
van Pater Kapucijn over de kanselboord.

Jantje keek met angstige ogen en dacht na.
Hij schoof wat dichter bij zijn ma.
Hij fezelde en friemelde aan haar rokken,
“ Kom, ma we zijn weg, hij heeft zich losgetrokken.”
Godwaert 02 89
 

Weetjes!

Als de economische crisis blijft aanhouden zullen we allemaal "armbeiders" worden!
Berichtje uit de krant: vader van 10 kinderen betrapt bij het neerschieten van ooievaar.
Vakantie: periode waarin lege bierblikjes en wegwerpverpakking liggen te zonnen in de duinen.
Jongentje met examenvrees , zoekt jongentje met mazelen om samen te spelen.
Tegen A- griep moet men T drinken en Z- pillen nemen.
Wie te veel noten op zijn zang heeft, zal er nog harde moeten kraken.
Het moet vervelend zijn als je gehuwd bent met een kokkin. Die sleurt je ,als het etenstijd is, voor het gerecht.
Het moet vervelend zijn als je gehuwd bent met een atlete .Die wil altijd maar gaan lopen.
Het moet plezierig zijn als je gehuwd bent met een diëtiste. Die maakt zich nooit dik.
Het moet plezierig zijn als je gehuwd bent met een schoorsteenveger, die mag zijn leven lang in het zwart werken.
Er was eens een redder aan de kust die twee vrouwen “ onderhield”.
De nieuwe kracht was een ontzettend goede typiste. Zij was op de kop getikt in een interim-kantoor.
Slogan voor toeristen: ’s Winters allemaal in appartementen en ’s zomers in aparte tenten.
 

Twee oude dronkelappen!!

Twee oude dronkelappen
zaten in een café te klappen,
al slurpende zei Henri:
"kijk eens wat ik daar zie.
Zie je die twee oudjes daar?
Zo zien we eruit over pakweg 10 jaar".
En lachend zei Oscar:
"We zitten voor een spiegel, onnozelaar". godwaert
 

Onderwijs????

Fredje , de jongste van onze overbuur,
kwam de 1ste schooldag thuis, gans over stuur.
“Onze meester” zei hij, “ daar scheelt iets aan,
’t is gene gemakkelijke, hij zou durven were slaan.” Godwaert
 

Nieuwe wet.!!!!

Tijdens de voorbije zomer waren aan zee weer kinderen verdronken
omdat de ouders er niet genoeg aandacht aan schonken.
Een snuggere minister maakte een wet,die nergens op slaat:
Ge moet kunnen zwemmen voordat ge in ’t water gaat. Godwaert 27 03 2017
 

Medische secretaresse.

Een medisch secretaresse die pas haar diploma had,
had wel interesse
voor een job bij een dokter in de stad.

Ze mocht daar ook inwonen
had de dokter haar gezegd,
’t was ver heen en weer te komen
de treinverbinding was ook slecht.

in ’t W.E. was ze vrij
en dan spoorde ze naar haar ouders,
ze toonde opgewekt en blij
die moedervlek verwijderde de dokter van mijn schouders.

Hij heeft me gans gevisiteerd
en zag die wrat in mijn nek.
Hij heeft dat geopereerd
’t is voorlopig nog een zere plek.

Alleen zo’n goeie dokter wordt in de stad gevonden
haar ma was ook tevreden.
"En mijn pijnlijke maandstonden,
hé wel, die horen ook tot het verleden." Godwaert
 

Ge weet maar nooit!!

Sofietje zei aan Bartje:
"Voor u alleen klopt mijn hartje."
Bartje vroeg dan aan Sofietje
“ Heb je geen werk voor mijn pierewietje." Godwaert
 

Ik wordt oud of ben ik het al!!!

Ik weet het , ik ben niet meer mee met mijn tijd,
ik haat het jachtig leven en het lawijt.
Ik heb een afkeer van reclame en helle kleuren,
van schmink, parfum en felle geuren,
van luxe, pretparken en een zonnebank,
van spitstechnologie en moderne zang.
Ik hou van gezelligheid en een vleugje romantiek,
van wandelen en luisteren naar gedempte muziek,
van aarde, van lucht en geur van drogend hooi,
van bloesems, van bloemen in hun lentetooi.
Ik weet het,mijn ideeën zijn voorbijgestreefd:
Och ja, ‘k heb ook al zo lang geleefd. Godwaert
 

Over een paard en een ezel.

Een paard en een ezel waren aan ’t twisten
omdat ze begot niet zeker wisten
van alle dieren hier in ’t rond
wie er hoogst aangeschreven stond.

Het paard hinnikte," tot op heden
ben ik trots op mijn verleden,
want ’t grootste geluk op aard,
is in ’t bezit te zijn van een paard."

De ezel balkte, "de toekomst ligt in mijn verschiet
weldra wordt gij vervangen; zoals ge ziet
maakt de techniek u overbodig op korte termijn ,
onthoud het goed, ezels zullen er altijd zijn." godwaert 06 02 2017
 

Niet uit een potje!

Een dom blondje gaat bij de VDAB gaan reclameren.
"Hier neemt niemand op, ik blijf maar telefoneren.
Ik bel de 0800-17 30 ’t rinkelt en ’t blijft maar duren………"
De receptioniste zegt: "natuurlijk niet, dat zijn ons openingsuren." Godwaert.
 

Zo gaat dat!

Een man komt vroeger thuis dan hij had gedacht.
Zijn vrouwtje vliegt naar de keuken, ze had hem nog niet verwacht.
Onmiddellijk begint hij te schelden en raast maar door:
"Veel te geweldig, stop, achteruit, schuif de pan naar voor.
Draait het vlees om, ’t is zwart gebakken.
Laat de temperatuur in de oven wat zakken.
Schudt wat peper, nog wat zout, alle probeer."
De vrouw protesteert en roept : "ik ken je niet meer.
Wat bezielt er u toch, ik heb zoiets nooit meegemaakt ,
‘ k ben doordat roepen, gans overstuur geraakt."
"Zie je nu vrouwtje", zegt haar ventje ,"dat ik niet vit,
’t is juist hetzelfde, als je naast mij in de auto zit." Godwaert
 

één -één

Christien zei tegen haar ventje Amaat,
“ Ik heb u eenmaal bedrogen, ben je nu kwaad?”
“ Bijlange niet “ zei Amaat, “dat zul je nu wel beseffen,
‘k bedroog u ook één keer, zo zijn we effen.” Godwaert
 

UFO !!

"Vliegende schotels, gelooft u daar in?"
"Ja zeker", bevestigde Etienne.
"Maar zag u er al , slechts één keer?"
……."na mijn echtscheiding, nooit meer". Godwaert
 

De verfrissing

‘ k Ben eens op bezoek gegaan,
bij een jood, Isaac Benie Fanier.
Hij bood mij een verfrissing aan….
…………Hij zette het venster op een kier. Godwaert
 

Nuchtere waarheid!!!

Vanuit de maturiteit kreeg Jan een telefoon:
"Proficiat, ge werd vader van een meisje en een zoon."
"Voilà" zei Jan, " een tweeling, ‘k heb goed gepresteerd."
Maar ’t viel hem in: " Gotver, ‘k ben al jaren gesteriliseerd." Godwaert
 

't Venijn zit in de staart.

Van op de kansel, ieder jaar rond Pasen,
werd de kerkelijke inventaris voorgelezen.
De pastoor resumeerde in een asem:
" d’ Er is meer dan één vraag gerezen."

“Missen en godsdienstige plechtigheden
ik deed er zeker wel 25 meer
en ’t was ook lijk in het verleden,
‘k zag dezelfde gezichten haast iedere keer.”

“Er werden 10 uithuwelijken geteld,
’t is iets dat in de richting wijst,
een waarschuwing die voor ieder geldt,
dat de bevolking meer en meer vergrijsd”.

“ Plechtige communie en sterfgevallen
die bleven ,laat ons zeggen, status quo,
maar de geboorten, dat weet ge allen
16 minder , ’t is dramatisch , ‘t is een fiasco."

“ Bij de geboorten, ‘k weet wel wat er schort,
’ t staat nergens in de boeken.
Maar als ’t volgend jaar niet beter wordt,
……….begin ik weer met huisbezoeken. "
Godwaert 25 02 94
 

alcoholcontrole

“’t Was alcoholcontrole en ‘k moest blazen,”
dat vertelde mij Medard Verkinder.
“Ik deed mijn bril af , ik nam de flikken te grazen”
…….’t waren zo , toch 2 glazen minder. Godwaert
 

Ik kan face-book missen

Buiten facebook probeer ik om vrienden te maken
en daarom ga ik op straat om aan contacten te geraken.
Ik vertel aan zoveel mogelijk mensen die ik ontmoet:
"Mijn slaap verleden nacht was niet zo goed,
ik zeg hen wat ik klaar maakte om te eten,
ook hoeveel keer dat ik op het toilet heb gezeten."
Ik vertel hen ook hoe ik me voel en wat ik ga doen
en ook wat er gebeurd tijdens de pauze op de noen.
Ik luister naar hun gesprekken over vrouw en kind,
en zeg hen geïnteresseerd ,hoe leuk ik alles vind.
Ik heb al 3 volgelingen, ik verklaar me nader:
ik wordt in ’t oog gehouden door 2 agenten en één psychiater". Godwaert
 

Kwestie van zaaien

Eva en Adam waren getrouwd, sinds vele jaren,
ze voelden zich ongelukkig, omdat ze zonder kinders waren.
Seksuele voorlichting of informatie daaromtrent ,
dat was in die tijd en zeker dààr nog niet gekend.

Ze gingen naar ons Heer en vroegen toen:
"wat ze om kinderen te krijgen toch moesten doen.
"Want" , zei Eva :‘k verveel me dood, ’t zijn lange dagen,
temeer mijn Adam de ganse tijd gaat jagen."

" ‘k Heb hier ",zei ons Heer, "een heel groot magazijn,
met al verschillende zakjes zaad, voor groot en klein
en braaf en stout en slim en dom, g’hebt er van alle slag,
ge vindt er alle soorten, zoekt desnoods de ganse dag."

Adam had weer geen tijd, hij wou opnieuw gaan jagen,
hij grabbelde een pakje zaad, van die daar op de lade lagen.
Ze kwamen thuis en zaaiden, maar ’t zou hun rap berouwen:
’t waren domme, stoute kinders, ’t was geen kot mee ’t houwen.

Adam was nukkig en zijn gezaag was nooit uit de lucht.
Hij gaf Eva de schuld met haar kinders, haren “ bucht.”
Eva liet zich niet doen, en maakte ook haar beklag:
"‘k Sta voor alles alleen," zei ze, "gij jaagt de ganse dag."

Al kibbelend zijn ze naar ons Heer terug gegaan,
maar weifelend bleven ze voor zijn deur toen staan.
"We gaan binnen" ,zei Adam," we hebben niets te verliezen,
als we in ’t magazijn geraken, zullen we wel beter kiezen."

Ze winkelden de ganse middag, en keken heel goed rond.
Ze betasten ieder zakje of men er niets verdacht aan vond.
Na veel gepalaver , wikken en wegen kwamen ze akkoord,
ze namen ’t beste zakje zaad en haasten zich voort.

Ze zaaiden en ’ t resultaat dat was er naar,
de kinderen groeiden en werden slimmer jaar na jaar.
’t Was echt geestig om er mee om te gaan,
die brave kinderen moesten nooit in ’t hoekje staan.

Dit is het einde, nu volgt de moraal:
Snap je de finesse van het verhaal ??
nee…. dan zeg ik vol spijt :
"dat ge jammer genoeg van ’t eerste zakje zijt." Godwaert
 

Toen de dieren nog spraken

Het paard van boer Jonas was ziek , al dagen,
in een uiterste nood is Jonas bij de veearts gaan klagen.
Diezelfde dag nog kwam die man op het erf.
“ Help mij “ vroeg het paard, “ voordat ik sterf”
Na een grondig onderzoek werd er lang overlegd.
“Luistert “ zei de veearts , “ hier is het laatste woord nog niet gezegd”.
“ Als uw paard morgenochtend niet rechtop staat
en ik zie dat de inspuiting helemaal niet baat,
ben ik verplicht om het in de kortste keren
hier ter plaatste te euthanaseren.”
Het varken dat daar in de omtrek in de modder liep,
luisterde al knorrend , aandachtig in het geniep.
Het zwijn haastte zich naar het paard en zei ontdaan:
“Als ge morgenochtend niet rechtop staat , wordt ge dood gedaan”.
Het paard was hevig geschrokken en is recht gekropen.
De boer die ’s morgens kwam, trok zijn ogen open.
“ t Lijkt wel een mirakel,wie had nog aan beterschap gedacht.?
“Dat wordt gevierd “ zei Jonas en hij heeft het zwijn geslacht. Godwaert.
 

De kippenkwestie.

Bij Angele, een oude jonge dochter
beet een vos al haar kippen dood.
Dus ging ze naar de markt en kocht er
4 jonge, haar hofje was niet zo groot.

Ze zei ook aan de poelier:
“’k koop er nog vier hanen bij.”
“één haan volstaat voor alle vier”.
zei de man en hij lachte blij.

“’t Is niet” zei Angele,“ dat ik u niet vertrouw,
maar dit keer zijt ge gegarandeerd wel mis.
Ik weet, als ongetrouwde vrouw,
verdraaid goed , wat wachten is.” Godwaert
 

Een wondermiddel!!!

Bij Pol’s schoonmoeder Brigitte,
kwam de huisdokter op visite.
Hij stak de thermometer in haar mond,
hij gebood haar:” hou uw mond nu 15 min. dicht.”
Bij Pol brandde plots een helder licht:
Hij fezelde “Dokter , dat ding koop ik terstond.” Godwaert
 

Controle ????????

"Mijn vrouw is bij mijn thuiskomst lief en attent,
Dat ze hartstochtelijk in mijn armen duikt."
"Ik ken dat, ik ken dat," zei zijn vriend Vincent
"’t is controle, als je niet naar alcohol ruikt." Godwaert
 

Dubbelzinnig.

"Hoe bracht je de feestdagen door"
vroeg Alexander aan Isidoor.
"Goed, op ’t gemak veel gegeten.
"Daarna, veel op ’t gemak gezeten." Godwaert
 

Iets voor nieuwjaarsgeschenk.??????

Op het verjaardagsfeest van Isaac , een jood,
Vroeg hij voor geschenk iets in goud , klein of groot.
Een kruisje , een ketting, een ring, een bracelet,
Een vriend, ook een vrek, had een goudvis mee. Godwaert
 

Geen maagd meer.

Nancy zat te wenen op een keer
snikkend zei ze als maar door:
Een maagd ben ik nu niet meer
en ’t is de schuld van de pastoor.

“Nancy “, zei haar ma, “ je bent pas tien,
vertel eens rustig , hoe is dat gekomen?”
“Wel “ zei Nancy: “de pastoor heeft Katrien
in de kerststal nu als maagd genomen”. Godwaert
 

Kerstboom???

Weet je het verschil, vroeg een oude oom
tussen een pastoor en een versierde kerstboom?
Ik wist het niet en zat naar een antwoord te verlangen.
Hij zei:" dat er in een kerstboom uitsluitend sierballen hangen". Godwaert 03 12 2016
 

Een cabriolet!

Arne kocht zich een spieksplinter nieuwe wagen,
uiteraard een cabriolet voor die mooie warme dagen.
Zijn lange haren wapperden boven het open dak,
die bolide haalde 180 km. per uur op zijn gemak.
Zelfs op ’t rechter vak stoof hij iedereen voorbij.
Plots een blauw zwaailicht, verdomd de flikken achter mij.
Zijn zware voet duwde de teller boven de tweehonderd,
maar de politiewagen bumperde , hij keek verwonderd.
’t Was boter aan de galg, zo gevaarlijk, zo verwaand.
Hevig gesticulerend werd hij tot stoppen aangemaand.
Hij excuseerde zich dadelijk, wel duizend maal,
“van schrik duwde ik te hard op het gaspedaal.”
“Verleden maand vertrok mijn vrouw met een flik en ik dacht,
dedju, ze wordt door de politie terug gebracht.” Godwaert
 

De emancipatie

Samira was een Marokkaanse
en tot Belg genaturaliseerd
ze was vriendin van Riet en Mance
die waren al geëmancipeerd.

Riet was van Hollandse origine
en toevallig kwam ze hier terecht
en zeker al een jaar of tiene
trad ze met een Vlaming in de echt.

Mance was van” bachten de kupe”
en haar man was ook een streekgenoot
zij was de baas, hij was de dupe
Het was zij alleen die iets besloot.

Eén dag in de week, marktdag, kwamen
ze winkelen in de drukke straten.
Hun echtgenoten werkten samen
en deden vroegdienst en de laten.

Een koffie en een pannenkoekje
en een ijsje kon er ook wel af.
Ze gingen bij Chris om het hoekje,
omdat zij de grootste porties gaf.

Eens zei Mance tot haar vriendinnen:
“d Emancipatie moet nog verder gaan,
‘k ga er morgen reeds aan beginnen
‘k laat voor hem den afwas staan.”

“ Ik zal ook maatregelen treffen
’t is juist”zei Riet “als ik het bekijk.
Hij zal het dadelijk beseffen
dat ik morgen niet meer voor hem strijk.”

Samira luisterde met open mond,
iets dergelijks werd nooit besproken.
“Van avond zeg ik het hem terstond
dat hij zijn potje zelf moet koken.”

“Volgende week” zei Emmerance
“komen we hier evalueren
en misschien hebben we wel chance
dat w’ons ventje iets konden leren.”

De week was gauw voorbij, vliegensvlug.
Mance was d’ eerste en stond op wacht.
Riet en Samira zag ze terug
maar ja, zoiets had ze wel verwacht

Chris was uiteraard hun vaste stek
met pannenkoek en decafeïne.
Emmerance toonde eerst haar nek
“ alles verliep vlot ,’t sloeg waarlijk mee.”

Mance zei: “ de eerste twee dagen zag ik niets.
Riet en Samira lachten voldaan.
“maar de derde dag, zag ik al iets
hij liet de afwas niet meer staan.”

Riet zei: “ ja ,bij mij ging het ook identiek”
Alleen Mance knikte insgelijk ( s).
“ de derde dag schoot hij in zijn wiek
en begon mijn ventje aan de strijk”
Samira zei: “ de eerste 2 dagen zag ik niets.”
Riet en Mance zagen dat ze loog.
“De derde dag, toen zag ik al iets
’t begon te ontzwellen aan mijn linkeroog.”
Godwaert 20 02 01
 

Volgens de bijbel

Is dat geen mirakel ???
Volgens de bijbel is Jezus in Bethlehem, Palestina geboren.
Een land waar we namen als Mohamed, Abdel, Mounir, Aziz, Ahmed, Farid, Omar, Youssouf, enz. horen.
En toch is Hij erin geslaagd twaalf apostelen te vinden met namen die Westers klonken;
Johannes, Petrus, Jacobus ,Thomas, Matthias, Andreas, Simon, enz. ...en die wijn dronken.....!!!!
 

Bakkerij Bram

Verleden week ben ik naar Bakkerij Bram gegaan,
ik stond naast een jonge vrouw ,met alles erop en eraan.
Ze haastte zich voor en vroeg: “ Hebt u een kleintje” Bram?
Lachend zei hij “Zo lang je eraf blijft, Ja madam.” Godwaert
 

Gelovige vrouw

Maria, een Italiaanse was zeer devoot
en zo was ook haar Spaanse echtgenoot.
Elk voorbehoedsmiddel weigerden ze pertinent
Dus kreeg ze 15 kinderen met haar vent.

Haar man werd ziek en overleed ,
Ze hertrouwde, hoeveel het haar ook speet.
Weer weigerden ze elk voorbehoedsmiddel pertinent,
ze kreeg 12 kinderen met haar tweede vent.

’t Noodlot sloeg ongenadig toe op een keer,
een zwaar ongeluk, ze zag haar vent niet weer.
De shock overleefde Maria niet
na een tijdje stierf ze van verdriet .

Op het kerkhof hield de pastoor een korte preek,
terwijl hij diepgelovig naar de kist toen keek.
Hij eindigde : "Eindelijk zijn ze tezamen.
Rust in vrede Maria, Amen."

Iedereen nam afscheid ,maar de koster daarentegen
vond die uitspraak van de pastoor ongelegen.
"Eindelijk zijn ze samen, ‘k denk dat je abuis bent,
is dat nu met haar eerste of tweede vent?"

De pastoor aarzelde een kort ogenblik
en zei toen met een vastberaden knik.
"Geen van beide, en nota bene:
Met eindelijk tezamen bedoelde ik : haar benen." Godwaert
 

Men is nooit te geleerd om nog te leren!!

Kurt was in de wolken,hij was geslaagd,
’t was hard geweest met al die stof.
Het laatste feest was zelfs verdaagd
en met die Prof was ’t ook geen bof.

Kurt solliciteerde her en der
maar kreeg enkel negatieven.
Hij bezocht firma’s heinde en ver
en zwaaide met zijn adelbrieven

En op een dag stak in zijn bus
een aangetekend schrijven.
We vonden voor u een aangepaste klus
die niet lang vacant zal blijven.

Kurt kon zijn ogen niet geloven,
eindelijk een welbetaalde job.
IJlings vloog hij naar boven
en maakte zich daar extra op.

Zenuwachtig als nooit te voren
negeerde hij zelfs een volle witte lijn.
Vlug, of mijn job gaat nog verloren
‘k zal begot op tijd niet zijn.

’t Wachten had wat lang geduurd,
vooraleer de chef verscheen.
“ Heel zeker “ zei hij “ bent u Kurt
ha, ja, ge zijt hier maar alleen.”

“ Neem die borstel en gaat maar vagen
die lange gang en het bureel.
In Kurt’s ogen rezen vragen,
studeerde ik daarom zoveel?

“Weet ge wel “ zei Kurt vol lef
“ ‘ k Studeerde af aan de universiteit”
“ dat is geen bezwaar “ zei toen de chef
“ ‘k Leer u vagen in de kortste tijd.”
Godwaert 28 06 96
 

Hoe je het beziet.

Op een dag vroeg Pol aan lepe Peer
"Wat is ’t met je vrouw, ik zie ze niet meer,
heeft ze het zo druk of is ze ziek ?"
“Nee, nee, zei Peer, z’ is in de politiek.
en aan toneel doet ze ook al mee,
ze is ook voorzitster van de K.V.L.V.
Ze gaat naar een cursus bloemschikken
en naar de weightwatchers tegen het verdikken.
Ze jogt tweemaal in de week een uur
en volgt computerles bij de buur.
Ge ziet dus, de kans is dan ook klein
dat we amper 1 u. daags samen zijn."
Troostend zei Pol dan tot lepe Peer
"hoe hou je het uit, 1 u. en niet meer."
En weet je wat lepe Peer toen zei:
“Ach een uurtje is gauw voorbij.”
Godwaert13 02 02
 

Hoofdpijn !!

Vader Bart en zijn vrouwtje Mia Vandenbrande,
die runden een boerderijtje, ergens te lande.
Ze werkten en slaafden en namen nimmer congé,
hun zoontje Piet, hun land , hun beesten daar deden ze ’t mee.

Ze hoorden ook wel eens spreken over het zomerverlof,
maar ja, toen was er ook zoveel werk op ’t land en op ’t hof.
Op school vertelden ze Piet, het bezoek aan de zoo,
na veel zagen kreeg hij thuis de reis als verjaardagscadeau.

’ t Was trein –tram –busdag en velen spoorden door ’t land.
Pietje hield de ticketten krampachtig in zijn hand.
Het was een drukte van jewelste aan het station,
de mensen drumden, Pietje incluis, op het perron.

Ze moesten nergens overstappen, ’t ging toch zo rap.
In ’t verlaten van de trein sprong Piet haast naast de trap.
“ Zo haastig toch“ zei moeder “ we hebben al de tijd
we bekijken de zoo, zorg dat je steeds bij ons zijt.”

Van bij de apenkooi keek Pietje geamuseerd,
door die chimpansee werd ook Mia gefascineerd.
Ze keurde hem grondig, een prachtexemplaar
en zonder dat ze ’t wist stond dat harig beest naast haar.

Hij snapte plots Mia vast, wat onhandig en hard.
Mia spartelde tegen en riep om hulp naar Bart.
“ Help mij, hij wil mij verkrachten, toe stamp met je voet”
Lachend zei Bart : “ doe lijk thuis, zeg dat je hoofd zeer doet.”

Godwaert 19 02 00
 

Hoe Jozef het zag.!!

Jozef en Ina waren pas een paar
en woonden op de vierde etage.
Jozef was een ambtenaar
en Ina zorgde voor ’t menage.

Iedere morgen werd er uitgebreid
afscheid van elkaar genomen.
’ t Kussen vergde zoveel tijd.
Jozef was al eens te laat gekomen.

In ’t vervolg zo werd beslist,
we houden ’t afscheid koel en kort.
Trouwens , we hebben niets gemist,
wie weet wat het vanavond wordt?

Jozef rende naar beneden,naar ’t derde
en is op ’t balkon gegaan.
En terwijl hij zijn ogen opensperde
zag hij daar zijn Ina staan.

Ina riep :"Jozef ziet u mij nog?"
Jozef zei:"Jawel Ina dat weet je toch."

Jozef spurtte naar ’t tweede verdiep
en rustte wat uit op het balkon.
Hij zwaaide naar Ina uit princiep
terwijl het gesprek weer herbegon.

"Jozef, ziet u mij nu nog?"
"Jawel Ina dat weet je toch.!"

Op ’t eerste was’t ook ’t zelfde liedje
Jozef keek ,hij zag en hij zwaaide
en Ina dat verliefde Grietje
ze lachte dat ze kraaide.

"Jozef " riep ze:"ziet ge mij nog?"
"ja Ina dat weet ge toch.!"

De zomer ging, d’er kwam wind en regen,
terwijl er ’s morgens ook soms nevel dreef.
Amper zag men op straat nog iets bewegen
en Ina wachtte waar dat Jozef bleef.

" Oe, Oe," riep Ina, "oe,oe, ziet u mij nu nog?"
" Vaag Ina," antwoordde Jozef, "vaag Ina dat weet je toch.!"
Godwaert 07 08 95
 

Hoe je het beziet!!

Er was eens een koppel en ze waren al 50j getrouwd,
ze hadden samen een schoon en gelukkig leven opgebouwd.
Hun kinderen ontvlogen allen het nest,
ze trouwden, kregen kinderen , ge kent de rest .

Hun prachtig huwelijksfeest van toen
wilden ze met hun beidjes nog eens overdoen.
Juist, identiek hetzelfde van voor 50 jaar,
zo zaten ze aan tafel recht over elkaar.

50 j geleden aten ze ’s middags in hun blootje,
nu deden ze hetzelfde, wat was het plezierig in het huwelijksbootje.
Het ventje vulde bijna gans de tellore
met gloeiende hete soep voor zijn slore.

Hij kreeg van haar een dankbaar complimentje
en inmiddels schepte zij soep voor haar ventje.
Ze bliezen en slurpten hun soep heel traag,
o ! wat was het koppel gelukkig vandaag.

Hij keek nog smoorverliefd naar haar,
en van over tafel kusten ze elkaar.
"Ik hou dolveel van u," zei ’t vrouwtje plots,
"gij zijt voor mij nog steeds de onverwoestbare rots" .

"Ik hou van jou lijk ’t eerste uur
voor u gloeit mijn hartje lijk een hete kole vuur."
"’t Kan ’t geloven" zei de man," ‘k kan ’ t geloven"
en hij heeft haar bord met die warme soep verschoven.

"Uw hartje gloeit, wat zou je wel verlangen….
‘k zag je borsten in die hete soepe hangen." Godwaert
 

Een Poolse vrouw

Een Poolse vrouw, hooguit 30 jaar,
was getrouwd met J.Pierre een Gentenaar.
Haar boodschappen deed ze met gebarentaal,
met wat goodwill verstonden ze haar allemaal.

Bij de slager wees ze naar haar borsten ,alle twee
ze zei: "ku ku lu ku" ,de bazin knikte en zei oké.
Ze betaalde de kippenborsten met euro’s en was content,
één voor haar en één voor J.Pierre haar lieve vent.

Een andere keer wees ze haar billen aan, alle twee.
Ze zei: "ku ku lu ku" , de bazin knikte en zei oké.
ze kreeg twee kippenbillen betaalde met euro’s en was content,
één voor haar en één voor J.Pierre haar lieve vent,

Maar vandaag geen kippenbillen of kippenborst,
ze had nu eens trek in een goeie ferme worst.
Omdat ze geen gebarentaal erop had gevonden,
heeft ze haar ventje J.Pierre toen maar gezonden.

Met welk gebaar moest J Pierre. de worst bestellen?
Geef een mailke, ik zal het u vertellen. Godwaert. 28 11 2015


Haar man was een Gentenaar en sprak Nederlands
 

Bietencampagne!!

Gerard deed de bietencampagne
bij een rijke grote boer in la douce france.
Aan tafel kreeg hij ‘s avonds champagne
misschien wel een occasie voor dochter Emmerance.

Ze vertelden dat ze getrouwd was en 3 kindjes had,
maar haar man had een vreselijke moord begaan,
hij werd veroordeeld zeiden ze en weet je wat
hij werd onthoofd en is naar de eeuwigheid gegaan.

Zo goed als kwaad als ’t kon, trok ze haar plan,
ze hielp naast haar menage op de boerderij,
ze ging poetsen in het zwart zo nu en dan
en alzo verdiende ze een centje bij.

Eens was ze met de oudste met de trein op reis,
de kaartjesknipper twijfelde aan zijn ouderdom.
“Nog geen twaalf” zei Mance, “ hij rijdt aan halve prijs”.
“ De jongste nog geen twaalf, hallo ik ben niet dom."

“Zo groot” zei de man en Mance kwam wat nader.
“inderdaad, zo groot, hij is nu al een hoofd groter dan zijn vader.” godwaert 14 09 2015
 

Die Hollanders!!

Een Hollander kwam bij ons op een huwelijksfeest,
hij had zelfs nog nooit in Vlaanderen geweest.
Hij wist met zijn nieuwsgierigheid geen blijf
en keek zich de ogen uit het lijf.

’s Anderendaags deed hij ’t verhaal bij onze noorderburen
“ zo ’n feest “ zei hij “ wel dat zou daar blijven duren,
bij mijn aankomst kreeg ik een druppel en een sigaar,
een zoutkoekje,een praline, een kaasje ,alles door elkaar.”

“ Daarna volgde een enig mooie solemnele mis
in de kanselrede sprak de pastoor over stress,
hij had het over liefde en verdraagzaamheid
en gelukkig, hij preekte maar een korte tijd.”

“ Na het kerkelijk gebeuren gingen we allemaal,
met of zonder auto naar de receptiezaal.
Weer vloeide wijn en bier in overvloed,
‘k moest maar pakken ‘k deed me ook te goed.”

“Aan tafel dan , heel zeker wel vijf-zes gangen
en tussendoor wat moppen en gezangen.
En om het eten wat te doen zakken,
koffie en gebak,alle ‘k moest weer maar pakken.”

“ ’ s Avonds mijn beste mensen,moet je nu wat weten
heel zeker 200 gasten kwamen er nog eten,
een D.J. speelde, er was dans en veel plezier
we hadden maar te pakken van heel veel soorten bier.”

“ Maar luistert ,het is nog niet al gezegd
we kregen nog broodjes, mooi belegd,
we namen en we aten,’t stak er niet in
en ieder pakte naar zijn zin.”

“Om middernacht , ‘k zie het nog allemaal,
d’er komt een heer met een hoed door gans de zaal
hij komt bij mij en op mijn duizendste gemakken
……..kon ik er ook nog 200 fr. uit pakken."
Godwaert 01 ‘91
 

Na 35 jaar!!

Geert trouwde destijds met Katlijn
Al 35 jaar geleden, dat is Robijn.
Hij vierde ’t feest met veel tam, tam
samen met zijn vriend Pol en zijn madam.

Ze vertelden om de beurt wat anekdoten
ruimschoots met champagne overgoten.
Maar ’t was Geert echter niet ontgaan,
Pol gaf zijn vrouw steeds een troetelnaam.

Geert dacht :” ‘ k zeg ook wel eens schatje
of eens liefdevol : “ mijn katje”
Maar verder liep alles gesmeerd,
’t Was Katlijn en ’t was Geert.

Pietekootje, hoornbeestje, zibbedetje
poeske, scheetje, hertefretje,
nog meer van die namen’ t klonk zo schoon,
Madam was gevleid, ze was dat zo gewoon.

’t Feest liep wat uit, ’t duurde lang
de dames slurpten koffie, de heren hun drank.
De wijn steeg naar ’t hoofd ,de koffie hield hen fit
De dames zochten dringend de weg naar ’t toilet.

“Proficiat “ zei Geert en hij gaf een hand aan Pol
“ na 35 jaar, hoe hou je het vol
zo liefdevol en nog altijd zo attent,
’t is of je pas een verliefd koppel bent"

“Al die troetelnaampjes zijn prachtig “ zei Geert
“en die superlatieven, waar hebt je dat geleerd?”
“ Wel” zei Pol, “ ' k gebruik ze keer op keer,
‘ t is nodig ,want ‘k weet haar naam niet meer. “
Godwaert 01 04 99
 

Met twee glazen ogen!!

Jef had een accident op ’t werk,
zijn één oog was zwaar gewond.
Hij werd afgevoerd ,maar hield zich sterk
omdat hij de dokters fantastisch vond.

Ze zullen mij opereren
en naaien waar het moet.
Dr.Vereennoo kwam hem visiteren,
mensenlief, dat was niet goed.

Zijn één oog was wreed gemassacreerd,
zeg maar reddeloos verloren.
Voor een overplanting werd er geopteerd,
dan zag hij weer zoals te voren.

Een oog kun je zo maar niet kopen,
een ogenbank bestaat nog altijd niet.
Op een accident moest men dus hopen
of….dat er plots iemand het leven liet.

Dr. Vereennoo leefde nog in die droom,
toen er plots een fax binnenkwam.
Een man reed zich te pletter op een boom
en…. .als ik nu één van zijn ogen nam.

De dokter nam vliegensvlug ’t besluit,
alhoewel, hij deed het met tegenzin.
Heel deskundig lepelde hij het oog eruit
en plaatste er in glazen oog weer in

De operatie lukte wonderwel
in geen tijd was hij genezen.
En ’t voornaamste van gans het spel,
na drie dagen kon hij de krant al lezen.

Jef las ’t relaas van ’t accident
en was zeer verbouwereerd.
Hoe was ’t mogelijk dat die vent
ooit het rijden had geleerd?.

Want zo schreef men in de krant
en dit keer hadden ze niet gelogen.
Geen wonder dat hij op een boom beland
die man had …..twee glazen ogen.
Godwaert 11 11 94
 

Men weet nooit genoeg!!

Marcel was jong en up to date
en informeerde zich alom.
Hij was dynamisch zoals dat heet,
nee, Marcel die was niet dom.

Zijn vrouw was meer passief
en liet Marcel betijen.
Ze las wel nu en dan een brief,
Ja, Marcel was te benijen.

Iedere avond , de zondag incluis
was er vergadering non-stop.
Zo was Marcel heel zelden thuis
en stak daar heel veel wijsheid op.

Marcel wist ook van ieder land
wie is premier of president,
wie maakte wie van kant
en zijn de daders al gekend.?

Hij kende Gorbatjov en Mitterand
en Schwartskoff en Sadam Hoessein,
in geuren en kleuren vertelde hij ervan
en wist hoe het allemaal moest zijn.

Aan de crisis in de regering
heeft hij ook een vette kluif gehad .
Hij weerlegde iedere bewering,
want hij volgde ’s avonds elk debat.

Zo bracht hij al de buren
in kennis van zijn weten.
Nee, hij had zijn avonduren
niet nodeloos versleten.

Men was verbouwereerd en stond
met open mond te luisteren hoe hij het deed.
Hij kende alles en iedereen en vond
hoe oud men is ,men nooit te vele weet.

Maar op een dag was ’t hen genoeg,
men stelde hem een dwaze vraag misschien.
Of Marcel soms ook wel kennis droeg
en of hij Pol Punaize had gezien.?

Pol Punaize ,nog nimmer van gehoord,
gans zijn wereld stortte in elkaar.
Daarover repte men nog nooit één woord,
daarover gaf men niet de minste commentaar.

Om den duivel, die man is niet gekend,
hij was kapot, hij had wel kunnen schreien.
“ dat is….als ge naar een vergadering bent
die man , die bij uw vrouw komt vrijen.”

Godwaert 13 02 89
 

Martha of was het Maarten?

Martha was de jongste maar ze was haantje de voorste van de klas,
ze noemden haar Maarten omdat het een echte knechtenbrakke was,
een salto,het klimrek, de bok en de plint daar had ze niets aan
ze stond moeiteloos op haar handen, ja ze kon er zelfs op gaan.

Ze roofde vogels in de bomen en droeg een sjofele broek,
haar brute woorden zette ze kracht bij met een grove vloek.
’t Was geen gewone,’t was zelfs een speciale, dat mag gezegd,
leren deed ze niet graag, maar ze was wel mechanisch aangelegd.

Ze volgde vakschool, voor een meisje was dat wel uniek
en haar praktische opleiding , dat verliep magnifiek.
Ze leerde er lassen en frezen en slijpen en boren,
"een ware stielman" , zei de leraar," is onder ons geboren."

Dat ze garagist wilde worden ,hing al lang in de lucht,
in het schriftelijk examen slaagde ze amper met vrucht.
Maar de praktijk had geen enkel geheim,ze was er de held
ze wilde wel zelfstandig beginnen, maar het ontbrak haar aan geld.

Ze solliciteerde ,niemand was happig om haar aan te nemen,
een vrouwelijke garagist, dat kun je niet menen,
haar oom was bij de VAB en hield het hand boven haar hoofd,
hij ging naar de directie en daar werd haar een baan beloofd.

Het griepvirus sloeg toe en ging met hele hoge koorts gepaard,
ook de wacht op de weg werd jammer niet gespaard.
Martha leek immuun, ze werd niet ziek en de volgende dag
mocht ze bij haar nonkeltje, bij de VAB aan de slag.

’t Personeelsgebrek was dramatisch, Martha moest alleen op stap,
van bij de eerste panne dacht de chauffeur al een grap.
Een vrouw als garagist, met overall en vettige kleren
alle vooruit dacht hij, we zijn nooit te oud om iets te leren.

De motorkap werd geopend in een fractie van een seconde,
Martha voelde en betaste al de draden in ’t ronde.
Ze maakte haar wijsvingers nat en Miel dacht “wat hebben we nu?”
Maar heel deskundig legde ze die op de contacten van de accu.

“ ‘ k dacht het al” zei Martha,” uw batterij is sjieke plat”.
“ maar enfin “ zei Miel, “ ‘k heb ze maar twee weken geleden g’ had”
Maar de uitspraak die volgde deed zijn wantrouwen nog groeien
Martha zei” helemaal plat, anders zou mijn spiraaltje toch gloeien!….Godwaert 26 02 00
 

't Frans was zijn beste vak niet!!

manicure, pedicure ,clotûre ?

Theodoor was een boerenjongen
en zat in 't eerste middelbaar.
Hij had nog in het koor gezongen
en was destijds ook misdienaar.

Theo was uitzonderlijk begaafd
maar had heus geen zwak voor talen.
’t Nederlands sprak hij nogal beschaafd,
maar ’t Frans zat vol hinderpalen.

Een broeder kwam eens rekruteren.
Wie wou er soms naar ’t klooster gaan?
Theo wilde wel voor paster leren,
zo’n roeping sprak hem toch wel aan.

Het schooljaar was pas herbegonnen
maar het viel zwaar voor Theodoor.
Hij had zich lang en goed bezonnen
“ ‘ k ga naar ’t klooster en ‘ k wordt pastoor”

Hij werd daar deskundig rondgeleid
en ’t klooster werd geheel bezien.
Vader abt nam rustig al de tijd
en keek op zolder bovendien.

Hier : “manicure voor uw handen
die zijn wat eeltig door het werk,
uw nagels hebben vuile randen,
’t past niet voor een dienaar in de kerk.”

“ Uw voeten zullen niet beter zijn,
boerenwerk is geen sinecure.
Maar het ligt volledig in de lijn
in de gang is een “ pedicure”.

Ze sloften verder en ze praten
en bleven voor “clotûre” staan.
“ Hola “ zei Theo, “ ‘k heb het in de gaten”
en hij is ijlings naar huis gegaan.
Godwaert 10 04 01
 

Op zijn sterfbed!!!

Een man ligt op zijn sterfbed, zijn einde is nabij.
zijn vrouw, dochter , schoonzoon en een verpleegster zitten er bij.
De stervende is moe, heeft het lastig en kan moeilijk praten.
"Nancy, neem gij de huizen in de kerkweg en de aanpalende straten. Rita vrouwlief, fluistert hij,nauwelijks kan men hem horen
neem gij de residentiegebouwen in de St.Janslaan en al de kantoren.
In een laatste krachtinspanning hoort men hem tegen zijn schoonzoon hijgen :
Gij zult alle flatgebouwen rond het stadspark krijgen.
De verpleegster , als zij dit allemaal hoort, is sprakeloos.
Als de man overleden is zegt ze tegen zijn vrouw, uw man was een bolleboos.
Zo’n hard werkende man,al die eigendommen, die rustte zeker geen seconde
Waarop Rita verbaasd: "Eigendommen? Hij sprak wel over zijn gazetteronde !" Godwaert
 

Ribbetjes Honi soit .............

"Ribbetjes eten" zei de chef, "dat is een delicatesse.
'k Kan dat vergelijken met mijn secretaresse,
want, 't staat geschreven, zwart op wit,
dat 't beste vlees tussen de beentjes zit."Godwaert 07 02 1994
 

Management

Een firma had heel veel bureaucraten
en nog meer kaderpersoneel.
In ’t rookverbod vonden zij geen graten
dus rookten zij ook veel te veel.

Op een dag beslisten zij , na veel beraad,
er komt een man om de asbak op te halen.
Een kassier wordt aangeworven en die gaat
die asbak-man maandelijks betalen.

Voor ’t berekenen van de kas
en de afhoudingen te noteren kwam er komt er een boekhouder aan te pas
en die kreeg een typiste in de korstte keren.

Voor controle en de slenter en de sleur,
je weet maar nooit met al dat geld,
werd er uiteraard een directeur
voor de supervisie aangesteld.

Inmiddels groeide het departement
er kwam zelfs een algemene directeur.
En ’t resultaat is ons bekend,
die had een directiesecretaresse op zijn beurt.

De firma draaide, maar na maanden en zoveel dagen,
vielen er koppen om te overleven.
Dus werd de asbak -man direct ontslagen,
……………maar al de anderen zijn gebleven.
Godwaert 22 11 95
 

Honi soit qui mal y pense Schande over hem die er kwaad van denkt.

De data van alle verjaardagen kunnen we niet weten.
Maar die van uw schoonmoeder mag je niet vergeten.
Een cadeau , dat mag je niet vertikken.
Geef een naaimachine, dan kan ze stikken. Godwaert 05 05 2015
 

Maandstonden

"Waar zijn mijne bruine schoenen
die ik laatst geleden kocht ?
‘k Wil ze eens extra boenen
‘k heb ze tevergeefs gezocht."

Zijn vrouwtje riep van boven:
"‘hier heb ik ze weer gevonden.
Ze waren gans bestoven,
omdat ze daar al één maand stonden."
Godwaert.
 

De reden van de verrijzenis

Het mensdom heeft het gans verkorven,
door onze zonden is Jezus de kruisdood gestorven.
Tussen twee moordenaars hing hij daar
’t is nu al meer dan tweeduizend jaar.

Hij werd gegeseld en gehoond
bespot en met doornen gekroond,
begraven in een grot , zo werd gezegd
en de ingang met een grote steen dicht gelegd.

Maar de vrome vrouwen zijn gekomen
en zagen dat de steen was weggenomen.
In allerijl werd gans de kliek gealarmeerd
en met de apostelen zijn ze ijlings weergekeerd.

Ze waren in paniek en trilden op hun benen.
Waarom is de zoon Gods in ’t geheim verdwenen.?
Wie en waarom opende men zo plots
de ingang van de veilig afgesloten rots.?

Er werd geroddeld en gespeculeerd
sommigen opperden: ’t is al getrukeerd.
Maar ’t antwoord is bondig en kort
iedereen weet als ’t Paaszondag wordt,

maar dat staat niet in de bijbel of gewijde boeken
“ Jezus was lijk iedereen paaseieren gaan zoeken. Godwaert 15 04 2015
 

Henri dacht verkeerd!!

Over de kampioenstitel was ’t laatste woord nog niet gezegd
want club Brugge moest die dag nog Anderlecht.
Een schare supporters spoorden al heel vroeg naar daar,
de 50 hevigsten gingen samen al zingend met de autocar.

’t Was ijselijk weer die dag, ’t donderde, ’t hagelde, ’t sneeuwde,
terwijl men inmiddels de club naar de overwinning schreeuwde.
Maar in ’t werekomen, een accident, nooit van gehoord,
één gladde plek en de 50 supporters stonden aan de hemelpoort.

St.Pieter fronste zijn wenkbrauwen en krapte in zijn baard,
zoveel volk , trekkend en duwend ,rond hem geschaard.
Plots echode een ruwe stem door d’ eeuwigheid:
“ Wie heeft nog nooit met een andere vrouw gevrijd?.

Er werd geaarzeld, men keek wantrouwig naar elkaar,
maar St.Pieter ging verder en wees met een fors gebaar:
“ Stel u op aan de rechterkant, in rijen van drie,
maar wat een verrassing ,daar stond alleen Henri.

Henri stond daar trots, met uitgestoken nek
St.Pieter zette die “ vreemdgangers” eens flink op hun plek.
Toen St. Pieter even verdween trok Henri zijn conclusies
“ha ja ,nu ken ik de oorzaak van al die echtelijke ruzies.”

Henri was nog in gedachten verzonken en kreeg kleur
toen hij St.Pieter met vlerken zag staan in de geopende deur.
Hagelwitte vlerken dacht Henri, ‘k snap niet waarom
maar plots hoorde hij weer die stem:” kom hier Henri, kom."

Schoorvoetend naderde Henri en bleef bevend voor St.Pieter staan,
maar 3 seconden later had Henri al die vlerken aan.
“Ben ik nu een Engel “ vroeg Henri, “ ‘k wordt heel zeker benijd”!
“nee,nee,”haastte zich St.Pieter , “’t is omdat ge nu een groot kieken zijt.”
Godwaert 15 01 00
 

Lente

De donkere wintermaanden achter het haardvuur,
liggen eindelijk voor een jaar weer achter de rug.
Enthousiast , vol goede moed plan ik uur na uur,
de traditionele lenteschoonmaak komt terug.

Een likje verf loert ongeduldig om de hoek
en ook de tuin ligt er maar triestig bij,
want kou en regen brachten onaangenaam bezoek,
ook daar marcheerde koning winter genadeloos voorbij.

Ik voel het kriebelen om aan de slag te gaan,
geen onnodige torenhoge kosten komen er aan te pas.
Milieuvriendelijke , kwaliteitsvolle struiken sieren de laan,
een handvol krokussen priemen reeds door het gras.

Niet alleen buiten ,maar ook de garderobe krijgt een beurt,
een verdwaalde zonnestraal streept argeloos binnen,
op het intens blauw, strak wit-zwart of frivool gekleurd……….
Nu kan de zomer voorgoed beginnen. Godwaert 26 02 2016
 

Een bij

Een sloeber had een bie gevangen
en hield ze vast bij haar vleren.
Hij kreeg plots een groot verlangen
om er iemand mee te embeteren.

Hij zag daar een ventje staan en zei:
“ k heb hier een beestje, ‘k ga ’t u geven
doe uw handje open,ge krijgt het nu van mij,
maar pas op laat het toch leven.”

“ Kom aan, doe je hand maar toe,
want ’t beestje wil ontsnappen
en loens lachte de filou
“ja , ventje ,gij zijt ne rappen.”

’t Kindje hield zij hand gekneld
en wist het, helaas maar al te laat,
de rest is dan ook gauw verteld.
Een grijns verscheen op zijn gelaat.

’t Kreeg traantjes in zijn ogen en ‘t loech
en zei al snikkend “ sapperlootjes
’t beestje is schoon en lief genoeg,
maar ’t heeft zulke hete pootjes.”
Godwaert 25 11 94 aangepast
 

Een Arabier deed autostop

Een Arabier hield een taxi staande.
"Rap, rap rijdt met mij naar Brussel zuid."
Amper gezeten vroeg hij: "Wat is hier gaande?
Waarom speelt de radio zo luid? "

"Bij ons bestaat dat niet, dat is niet goed,
bovendien ’t is verboden door de Profeet.
En dan die vervuiling door nafta en mazout."
Zo minachtend dat hij over die auto deed.

De chauffeur was verontwaardigd door zijn gedrag,
hij stopte aan de kant, zichtbaar geïrriteerd.
"Stap maar uit " snauwde hij en verborg een lach,
"wacht hier tot er een kameel passeert." Godwaert
 

De tweede keer ging ze zover niet meer.

Eva deed een wandeling op een dag,
waar ze voor ‘t eerst Adam in zijn blootje zag.
IJlings heeft ze afstand genomen,
ze wist niet hoever dat vooruit zou komen.
 

Valentijn

Valentijn in Doomkerke

Onopvallend tussen al die namen
van de heiligen op den almanak,
stond Valentijn er samen
met Piet en Pol en Jaak.

Maar in de jaren tachtig
sloeg de commerce toe,
het leven werd hard en jachtig
men wist niet meer wat of hoe.

De liefde werd aan ons lief verklaard
het werd een must ,dan moest het zijn.
’t Begon met ’t verzenden van een kaart
de romance startte met Sint Valentijn.

14 febr. werd heel vet gedrukt
De dag van Sint Valentijn
maar mijn gedacht is misschien mislukt
‘ t hoeft niet altijd tastbare liefde te zijn.

Ik heb mijn dorp nog altijd lief
ondanks de face lift die het onderging.
De school, incluis al ’t gerief
onderging de grootste verandering .
‘t Werd het kamphuis voor de jeugd
de bossen, de buitenlucht,
dat doet eenieder deugd,
men weet nu waar gevlucht.

De Vlaamse kermis in den hof
daar was ‘t altijd volop pret,
de straten hingen vol met stof
met heimwee naar het cabaret.

De grazende koeien in de wei
die stonden daar al jaren,
’t werd nu een wandelpark voor mij
en de kinderen die er waren.

Aan de kerstmarkt verloor ik ook mijn hart
de slager, de bakker en het voetbalplein.
De gerestaureerde kerk is iets apart,
een juweeltje voor de mensen die er nog zijn .
’t Is nostalgie, vervlogen tijd,
’t zal nooit meer ’t zelfde zijn
maar 14 febr .blijft tot in de eeuwigheid :
Een feest voor Sint Valentijn. Godwaert ( fons De Fauw 29 01 11)
 

Het handborsteltje

Christien was het beu, dat zei ze alle dagen,
zo elke avond met de kinderen alleen.
’t Hielp niet met steeds beloven of met zagen
bij haar vriendinnen kloeg ze steen en been.

Leon haar man, die ging zo vaak naar het café,
hij kwam heel laat thuis , zeg maar een gat in de nacht.
Verscheidene keren had hij een vriend of zelfs twee,
hoerepoepeloere zat naar huis meegebracht.

’t Werd weerom avond en lijk altijd, het werd weer laat.
Leon was van geen uren ver te bespeuren.
Plots hoort Christien een gestommel op de straat
maar helaas, Leon staat voor gesloten deuren.

Na een ijzige stilte wordt er kort gebeld,
5 sec .later hoort Christien een licht geklop.
ze loert geniepig door ’t venster en ziet haar held
maar deze keer is ze formeel, ik sta niet op.

Voorzichtig trekt ze het venster op een kier
en werpt hem sissend, tergend traag een kussen toe.
“ Hier zie, dronkenman, slaap maar buiten op ’t plankier,
naar boven komen gaat toch niet meer, ge zijt doodmoe.

Vijf minuten later hoort ’t vrouwtje weer gebons,
in de verte klinkt gekreun en hees geroep.
“Werp me in godsnaam een deken, en liefst dat van dons
’ t is hier toch zo koud en ook zo hard op de stoep.”

Christien twijfelt even , maar gaat er toch op in,
ze werpt hem het deken toe en duikt weer in haar bed,
ze denkt, ondanks alles krijgt hij toch weer zijn zin
maar wat ik nu in feite doe , is toch niet net.

Heel zeker een half uur is het nu akelig stil.
Christien is onrustig maar bijna ingedut,
plotseling schiet ze wakker met een luide gil.
“ vrouwtje lief, ‘k kan niet slapen, ‘k ben gans uitgeput.”

“ Een gunst nog en ‘k zal me nooit meer bezatten
werp mij het handborsteltje, ‘ k weet het ,’t is maar nep,
ge weet uit ervaring, ‘k kan de slaap niet vatten
als ik , oh arme, geen haar in mijn handen heb.”

Godwaert 17 01 01
 

Doordenker.

Een pastoor wordt gekozen uit de beste onder de onderpastoors.
Een deken wordt gekozen uit de beste onder de pastoors
Een Bisschop wordt gekozen uit de beste onder de dekens.!!!!!!!!!!!
 

Sprookjeshuwelijk!!!

.
"Mijn huwelijk is als een sprookje" zei Ernest,
"maar ‘k heb het mij al veel berouwd.
Ik ben, zonder dat ik het in feite wist
toch wel met de heks getrouwd." Godwaert
 

Emancipatie

De karavaan trekt door de woestijn op de noen,
een eindeloze vlakte waar de zon ongenadig brandt.
De mannen zitten op hun kameel ,rood als een pioen,
de vrouwen lopen achteraan door ’t hete zand.

Een toerist ziet het en stelt een vraag aan een van hen:
" Emancipatie, wordt hier niet opgelet ?"
"Luister "zei die vrouw, "ik die het leven ken,
we hebben niet graag een vermoeide man in bed. Godwaert
 

Dat had ze ook!!

"Mijn vrouw verjaart" zei Isidoor
"en ‘k weet niet wat te kopen,
ze heeft tientallen beeldjes in ivoor
goud en zilver met hele hopen".

Hij kreeg raad van buur Eugeen:
"Koop ze een ring met een dure steen."
"Jaaa, maar daar ben ik niet voor
en ook ze heeft dat al" , zei isidoor
.
" Weet je" zei Eugeen" als ik kon
dan gaf ik een ketting met een medaillon."
"nee dat niet, ik ben er niet voor
en ook , ze heeft dat al" zei Isidoor.

"Maar" zei Eugeen, "k zou ze verbazen,
koop ze een paar lederen laarzen,"
"bah laarzen, daar ben ik niet voor
trouwens ze heeft dat ook" zei Isidoor.

"Ten einde raad, als ik niet verder kon
dan koop ik een uitermate dure vison."
"In Godsnaam wat is een vison , wat weet je?"
"O! " zei Eugeen, "dat is een klein beestje en ’t ruikt een beetje"

"nee, nee, nee," zei Isidoor," daar ben ik niet voor
en zo’n beestje, ze heeft dat ook" zei Isidoor. Godwaert
 

De zusterkens van het wit gele kruis

In de jaren zestig kwam het rijbewijs
bij ons verplicht in zwang.
Je kocht het aan een democratische prijs
een schappelijke 250 fr
.
Je had de kans tussen een A B of een C
dit alles zonder medisch attest.
Je kreeg je kaart en stempel mee
wat smeergeld deed de rest.

De nonnekens van het wit gele kruis
die vernamen ook zoiets.
De zusterkes ,die verzorgden huis aan huis
in weer en wind en reden met de fiets.

Moeder overste trok haar stoute schoenen aan
en stapte hoopvol naar ’t kantoor
“ We kopen ons een auto, de fiets dat is gedaan
ook mijn dochters zijn er voor.”

Een volkswagen was hun keuze
weliswaar uit tweede hand.
De eerste dagen verliepen reuze,
ze doorkruisten ’t Vlaamse land.

De garagist- verkoper op depannage,
ziet plots de nonnen langs een bosweg staan.
“Zijn de masseurkes soms op voyage
of scheelt er al misschien iets aan.?”

Met gierende banden rijdt hij achteruit
en stuift de zandige wegel in.
Hij stopt en groet van door de achterruit.
De nonnen echter roeren van geen vin.

“ Hallo “ zegt de man, “ ge kent me nog”
aan de zuster aan het stuur.
“Je hebt garantie,dat weet je toch
en depanneren duurt geen uur.”

Een korte stilte en de zuster zegt ontdaan:
“ ’ t gaat zo rap niet als we dachten.
Met een occasie zijt ge bij den buk gedaan
en nu…..nu staan wij te wachten……..!!
Godwaert 11 03 99
 

Tattoo!!

Een nog jonge vrouw wilde in de mode zijn,

dus ging ze om een tattoo vragen.

Heel speciaal, 't moest passen voor haar lijn,

een voor de kerst en nieuwjaarsdagen.Kerst op de linker en Nieuwjaar op de rechter bil.

De tatoeëerder mocht direct beginnen.

De vrouw was tevreden en zei : meneer ,- als je wilt

tussen de feestdagen-, wip gerust eens binnen. godwaert 11 12 2015
 

De Nederlandse pruimenboom

Johny saw es proimen hanging,
Oh! as ckicken eggs so groat.
It seemed that Johny would go plucking,
while his father ‘t him forboad.
He thinks :As I will be very clever
then my father sees it not ,
on this tree so full of proimkes
He will not have it in the mot.
So Johny clautered in the proimentree
stach his pockets full of fruit.
But his misptrapped on a tackske
and fell down, flack on his snoot.
All the proimes where spice now.
and the spice ran out of his brook.
It drippep softly in his couses,
Johny did not darf to look.
And again he was not lucky,
cause his father came there oan.
and he gave him such a ramling,
he could fourteen days not goan.
That is how end the silly story
of little John the proimenthief
even with a lot of goesting
he did ‘t never more upnief.
 

De zuinige pastoor

De pastorie gaat men gans verbouwen.
’t Is erbarmelijk hoe die daar staat.
d’ Er valt niet veel te versjouwen,
alles is versleten tot op de draad.

d’ Er zou een jonge pastoor komen,
want d’ oude was plots heen gegaan.
Mr. Michel had zijn meid ook meegenomen,
de pastorie moest er net bij staan.

Met een feestelijke stoet en heel goed weer
werd de nieuwe pastoor aangesteld,
d’er waren bloemen en speechen keer op keer
en ze verzamelden ook heel veel geld.

De Bisschop kwam wat later op visite,
en ’t huis werd eens grondig geïnspecteerd.
“Weet je” zei hij ,”waarvan ik fel verschiete,
‘k zag maar één bed en dat is totaal verkeerd.”

“ Neem me niet kwalijk” zei Michel
“ ‘ k heb een doorslag gevend argument,
inderdaad één bed ,met dat verschil
tussen ons slaapt de hond, zijt ge nu content?”

De Bisschop nipte even aan zijn glas,
“ ja ,ja, de hond, maar als de bekoring komt “?
“O “ zei Michel "dan loop ik in versnelde pas,
twee of soms driemaal de kerke rond.”

De Bisschop vond dat een goed gedacht,
maar ’t antwoord voldeed hem maar halvelinge.
“ Stel “ zei hij, “ de meid wordt midden in de nacht
plots overvallen door een helse bekoringe?”

Michel verwachtte zich aan die zet
en stelde Monseigneur gerust.
“ O , maar dan springt de meid uit bed
en loopt drie toeren rond ,heel bewust.


“ Maar” vroeg de Bisschop heel onverwacht,
“ ‘k ben misschien wel mis, ’t is te hopen
wat als je beiden in bekoring valt die nacht”.?
“O” zei Michel, “ dan moet de hond rond de kerke lopen.
Godwaert 04 12 97
 

De winter komt eraan !

’ t Is winter, ’t weer doet wat het wil
’t Gaat vriezen ,hoe is ’t met uw Antigel??
De temperatuur zakt, ge zijt verrast
Ge start ‘s morgens en de motor staat vast.
Neem je voorzorgen vermijdt dit ongemak ,
doe wat wintermazout in je bak,
‘t bespaart je miserie, een hele hoop,
een depannage is zeker niet goedkoop.

Dus wees op je hoede, tankt op tijd
wintermazout, 't bespaart je geld en narigheid. Godwaert
 

Sint Niklaas

Een kindje schreef naar St. Niklaas een brief.
Goede, Heilige man , ge hebt al de kindjes lief
Geef mij als ‘t u belieft , ’k verveel me zo
een broertje om te spelen , als cadeau.

Per kerende post schreef de H. man:
Mijn vriendje, ge weet dat ik heel veel kan.
Ik los het op, maar ’t kan nog even duren,
wil je eerst , je moeder even sturen. Godwaert
 

Crisis uitdrukkingen

HOE GAAT HET NOG MET ONZE ECONOMIE ?
de tabakshandelaar is de sigaar
de bakker verdient zijn brood niet meer
de herenmode is de das omgedaan
de lampenverkopers zien de toekomst duister in
de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
de timmerman weet niet meer van welk hout pijlen te maken
menige houthakker heeft er net het bijltje bij neergelegd
de kousenfabrikant ziet er geen gat meer in
de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen

de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt
de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt
omdat de wegen aan belasting bezweken zijn
de wielrenners weten niet meer rond te komen
en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden
de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en

voor vele bioscopen valt het doek
de kwekers zitten op zwart zaad
de schoorsteenvegers komen op straat te staan
en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten
de mijnbouw graaft zijn eigen graf en
de NMBS. is het spoor bijster

bij de luchtvaartmaatschappijen hangt er nog heel wat in de lucht
en dat terwijl de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is
de kapper zit met zijn handen in het haar,

de boeren zijn uit het veld geslagen en
de helderziende schemert het voor de ogen ...

zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer in de zaak zit ???
 

Haha ,die studenten!!

Vier studenten op de trein,
zaten zich stierlijk te vervelen.
In alles was Jan steeds het brein ,
en vroeg om een spelletje spelen.

We zullen een raadseltje stellen
en vragen elk op toer,
wie ’t antwoord kan vertellen
draait de volgende een loer.

Jan ging het eerst er tegenaan
en wilde zijn makkers foppen .
Waar hebben de vrouwen meest krulhaar staan ?
…..In Afrika, ’t zijn daar allemaal krullenkoppen.

Joeri wilde niet achterna hinken
en vroeg zonder verpinken:
in welke houding ziet een man het liefst zijn vrouw
??????? in de huishouding zei Joeri zo fier als een pauw.

Carl vond die grap maar flauw.
Maar hoe noemt het onderste van een vrouw?
We weten ‘t niet , zouden we moeten ?
……wel , zei Carl triomfantelijk, " de zolen van haar voeten."

Wat heeft een vrouw het liefst vroeg Tuur
dat er bij een man omhoog gaat?
niemand sprak en na een korte duur:
……hun salaris en hij knipoogde naar zijn maat.

Een pastoor naast hen, las zijn brevier
en stoorde zich niet aan hun gesprek,
hij lonkte wel naar alle vier
maar wijselijk hield hij zijn bek.

Plots vroeg Jan aan meneer pastoor
" heb je soms in stilte niet eens meegedaan?"
" nee, nee, die raadseltjes ,daar ben ik niet voor
want ‘k was al 4 maal in de fout gegaan." Godwaert 08 08 2008
 

Twee rijkswachters

Voor alles is een oplossing.

Twee rijkswachters Marcel en Thibeau
reden ’s avonds vermoeid terug naar het bureau,
maar op een landelijke wegel zien ze daar
een boer, heftig armzwaaiend: Pas op : hier is gevaar.

Ze stoppen en ze herkennen seffens Hector
hevig gesticulerend naast zijn tractor.
“ Al ploegen heb ik mij haast doodverschoten
‘k ben hier op 2 obussen uit 14-18 gestoten."

‘ k Liet alles onaangeroerd, ‘ k heb geen risico genomen,
verwittig DOVO dat ze seffens moeten komen.
’t Zijn wellicht gifbommen, ‘k vertrouw het niet
misschien wel gevuld met het dodelijk Yperiet.”

De chef kijkt op zijn uurwerk, ’t is al na de vijven.
“Onze dienst zit er op , we kunnen niet langer blijven,
maar ‘k heb een oplossing hier gaan we niet discussiëren
we nemen ze mee, we zullen ze op de koer deponeren."

"Daar liggen ze veilig, achter grendel en slot.”
“Hela”zegt Thibeau, “ obussen in onze combi, zijt ge zot?
Stel dat er één ontploft, wat is dan uw excuus? “
“Heel simpel “ zegt de chef: “ we zeggen : we vonden maar 1 obus." Godwaert
 

Dat was de bedoeling

Oscar, alom gekend , had een duister verleden
en zo ging hij eens binnen in een huis van lichte zeden,
De meisjes waren galant en noemden hem hun schat,
zodanig dat er 2 min later al eentje bij hem zat.

Samen hebben ze enkele glaasjes genut
Maar Oscar wilde meer, hij wilde het van het.
Boven haalde hij met een geniepige geste
zowaar een revolver uit de zak van zijn veste.

Hij verborg het wapen onder een kussensloop.
Ze deden hun ding en nog een hele hoop.
Oscar kleedde zich aan, ’t was weer een heer
en nonchalant stak hij ’t schietding in zijn vestzak weer.

"Oef ", zei het meisje met een verlossende zucht,
"‘k voel me weer veilig, ‘k ben opgelucht.
‘k Heb ze nogal genepen, echt waar,"
…………..dat was de bedoeling zei Oscar. Godwaert 11 09 2014
 

De bedelaar

Hij was een man van naam en stand
bij iedereen in ere……
Nu zwerft hij rond door heel het land
en klaagt hij zijn misère.

Zijn ogen zijn door stof en wind
gedoofd en rood van ’t wenen.
Hij heeft verlaten vrouw en kind
zij zijn voor goed verdwenen.

Hij strompelt voort en staat weer stil,
vergrijsd en krom gebogen.
Doch steeds drijft hem zijn levenswil:
Heb toch wat mededogen.

Gij vlucht hem, ja, hij weet het wel
hij is niet klaar gewassen,
gij zijt op weg naar dans en spel,
daar zou hij heus niet passen.

Godwaert 54
 

Misschien na het concilie

't Gaat slecht in de Rooms-katholieke kerk
bijna geen priesters meer en heel veel werk
De vergrijzing van de geestelijkheid zet zich door
daarom helpt een diaken soms met een pastoor

Op een conferentie besliste men op een dag,
dat het celibaat grotendeels aan de oorzaak lag.
Daarom zei een wijze eminentie op een keer:
Laat ons trouwen en de “roepingen” komen weer.

“ Als het celibaat aan de oorzaak ligt
dan geven we de kerk een nieuw gezicht,
we zoeken een vrouw en stichten een menage”.
De jonge pastoors knikten al vol courage.

’t Voorstel werd dan ook enthousiast onthaald,
maar… de Paus had daaromtrent nog niets bepaald,
dus vloog ’t amendement weer in de kast
en “t celibaat werd weer niet aangepast.

Bij een glas wijn werd er nog wat nagekaart
’t gekibbel van daarjuist werd ruim geëvenaard.
De conclusie was: we zullen het ons berouwen
“Wij blijven alleen, ’t is te hopen dat ons kinders mogen trouwen.”

Godwaert 21 01 01
 

Lag het aan de ogen

Mijn overbuur Hilaire
was laatste jaarstagiair
bij een apotheker in de stad.
Die gaf zalf en pillen
voor menselijke grillen
voor de pijn aan hun hoofd of hun gat.

Op een bepaalde dag
zei meneer met een lach:
“ Ik ga op verlof voor acht dagen.
Met uw competentie
doe je permanentie
en geef wat de mensen je vragen."

Onze vriend had geluk
maar stond toch onder druk
het was nu erop of eronder.
Een juf met migraine
ontving zonder gêne
een probaat poeder, een echt wonder.

Voor uw eksterogen
zal ik nu eens pogen
u met deze zalf te verlossen.
Heel binnenkort kan je
ja zelfs tot in Spanje
gaan wand’len in bergen en bossen.

Een dame op jaren
wist hij te bedaren
die had maanden geen man meer gezien.
" U zult het bemerken
dit middel zal werken
doe in elk oog een druppel of tien."
Godwaert 17 11 01
 

Hoe schrijft een..............

Oliesjeik: vettig
leraar: met de puntjes op de i
Pluimveehouder: met hanenpoten
Spiegelfabrikant: in spiegelschrift.
handelaar : in ' t zwart
beeldhouwer: voorbeeldig
elektricien: gestroomlijnd
boer: met koeien van letters
psychiater: onbegrijpelijk
goochelaar: onzichtbaar
imker: stekelig
politicus: veelbelovend
diamantslijper: schitterend
actrice: beeldschoon
piloot: vliegensvlug
dansleraar: zwierig
mannequin:elegant
dichter: onsamenhangend
slager: omslachtig
stuntman: stuntelig
metser: steengoed
begrafenisondernemer: bedroevend
 

Duur verjaardagsgeschenk

Tergend traag slenterde Julien door de stad
op zoek naar een sieraad voor zijn schat.
Ze waren 25 jaar getrouwd en beiden 50 jaar.
Hij wilde wel iets heel speciaal voor haar.

In een bijouterie zag hij armbanden en ringen,
kettingen , broches en andere dure dingen.
Hij kon niet kiezen, maar de verkoper gaf een hint
en Julien reikte naar een ring en liet daarbij een wind.

De gerant had het gehoord en zei kordaat:
" Meneer, als ge al bij ’t zien een windje laat,
dan zeg ik u : Julien houdt u maar kloek,
als ge de prijs hoort doet ge zeker in uw broek." Godwaert 23 03 2015
 

Schip met opvarenden gered

Na een zwaar werkjaar had Christien graag een cruise gedaan.
“ Mijn God “ Een cruise,dat stond haar ventje niet aan.
“Ge weet toch dat ik tegen de zee en dat zwalpen niet kan,
vraag het aan uw vriendinnen en geniet er maar van.”
Christien contacteerde Veronique en Nancy en ze vertrok,
licht en zeer zomers gekleed en met een minirok.
De drie dames zetten nauwelijks een voet op de boot
en stonden perplex wat de kapitein hun allemaal aanbood.
Vrouwen en mannen kwamen schoorvoetend nader.
Woh, een Adonis, een man uit één stuk en een vlotte prater.
Het was Christien opgevallen tijdens zijn speech,
hij lonkte steeds naar haar en dat deed haar iets.
En inderdaad,efkes alleen, vroeg hij met een verleidelijke lach:
“Of zij met hem kon lunchen de volgende dag.”
Hij probeerde haar mee te tronen naar zijn kajuit.
Christien was verontwaardigd en schreeuwde het uit:
“Nee meneer, tegen mijn man zou ik nooit liegen
en hem zeker nooit of nimmer bedriegen.”
De kapitein bracht men zomaar niet van zijn stuk.
Morgen misschien tijdens het pianorecital heb ik meer geluk.
De dansvloer werd met mondjesmaat ingenomen,
Christien haar ogen fonkelden als ze plots de kapitein zag komen.
Hij vroeg haar ten dans,en boog inmiddels heel elegant,
samen gingen ze resoluut naar ’t midden , hand in hand.
Zachtjes slowend , nauwelijks veranderden ze van plaats,
hij had slechts oog voor Christien, al het andere was ondermaats.
De kapitein maande de orgelist aan om nog een slow te toetsen
en inmiddels trachtte hij met Christien de plaat te poetsen.
“Ik kan niet zonder jouw,kom ga mee naar mijn kajuit.”
en weer flapte Christien er verontwaardigd uit:
“Nee meneer, tegen mijn man zou ik nooit liegen
en hem zeker nooit of nimmer bedriegen.”
Al dansend schoof de namiddag voorbij, ’t werd etenstijd.
“ Kom mee naar mijn kajuit, de kok heeft iets speciaals voor u bereid”
Christien voelde zich wel vereerd en ging op zijn voorstel in,
daarbinnen hing er romantiek ze dacht : verzint eer ge begint.
Ze snoof de kaarslucht, at gulzig en dacht niet aan haar lijn,
ze nipte overdadig grote teugen van de gechambreerde wijn.
Op de achtergrond speelde zachtjes , misschien wel expres
“Pour un flirt “ een grijs gedraaide song van Michel Delpeche.
Driemaal is scheepsrecht,en vastberaden vloog het er uit:
“Blijf bij mij vannacht, we slapen samen in mijn kajuit.”
Nog voor Christien kon anticiperen vulde de kapitein aan:
“Als je niet blijft laat ik het schip vannacht met man en muis vergaan.

’s Anderendaags vertelde Christien aan haar vriendinnen nauwgezet
“ ‘k Heb verleden nacht het schip met alle opvarenden gered.” Godwaert 14 01 2014
 

Ook een manier van bedelen

Abdel was van Marokkaanse origine
en verbleef hier illegaal van in ’t begin.
Hij had een vrouw en een kind of tiene,
hij leefde in armoe met gans ‘t gezin.

Hij bedelde in een drukke straat,
en durfde wel eens in een vuilbak gaan.
Voor hem stond er een groot plakkaat
een klein aalmoes voor een arme Marokkaan.

‘k Krijg geen steun van het OCMW,
geen geld van de ziekenbond.
Uw giften, daar leven we mee,
alhoewel, we geraken amper rond.

Op een dag ontmoet hij Pacqomé,
gezond en fit lijk hij daar gaat.
Hij sleurt een groot valies met zich mee,
waarop een tekst te lezen staat.

Zijn valies zit volgestampt met briefjes van 10 euro, niet te tellen.
Al dat geld, Achmed zijn gezicht verkrampt.
Hoe komt u daaraan, wil je het mij vertellen?

Eenvoudig zegt Pacqomé, heel venijnig,
zie je daar mijn slogan staan:
Ik heb nog 10 euro te weinig ,
‘k Wil terug naar Marokko gaan.

Godwaert 11 11 10
 

Een boeren zoon

Een boer had een zoon en een dochter
en die begonnen uit te gaan,
de zoon was nog jong maar hij mocht er
met zijn zus op de dansvloer staan.

Maar na een tijdje versoepelde de wet
en ze gingen elk apart,
maar broerlief had er op gelet,
al dansend verloor zijn zus haar hart.

Hij vertelde aan zijn ouders:
mijn zus zoekt die koeimarchant steeds op.
Al wandelen neemt hij haar bij de schouders
en noemt hij haar mijn lieve pop.

Pa en ma slaakten een kreet:
Een koeimarchant, hoe hun zoon dat weet
en die vertelde triomfantelijk: opgepast
die jongen heeft mijn zus van kop tot teen betast. godwaert 20 04 1998
 

Is dat ook toepasselijk voor jullie??

Er was eens een koppel en ze waren al 50 j getrouwd,
ze hadden samen een schoon en gelukkig leven opgebouwd.
50 j getrouwd is wel geen eeuwigheid,
maar toch nostalgie, vervlogen tijd.
Hun woorden verbeelden hun jonge jaren,
toen ze nog vol drift en passie waren.
Plots zei ’t vrouwtje :‘k Herinner mij de eerste avond nog goed,
je overstelpte mij met woordjes, toch zo zoet.
Je wilde seffens met me vrijen zei je toen,
‘ k had zelfs geen tijd om mijn kousen uit te doen.
De tijden zijn veranderd zei ’t ventje en ze kreeg een kus als complimentje.
Inderdaad, met je kousen aan , wilde ik met je vrijen
en nu zuchtte hij: je hebt al tijd genoeg om er een paar te breien. godwaert
 

Choco de ideale voeding

Flupke was al een jaar of tien
en moest naar ’t medisch centrum gaan
hij werd verstandelijk getest en bovendien
moest hij daar in zijn blootje staan.

't Was lijk bij de troep lijk ze daar stonden
hij werd gemeten, gewogen en gewikt
hij werd voor alles goed bevonden,
op 1 punt na, zo luidde het verdict

In verhouding tot de andere knapen.
was zijn plassertje wel een beetje klein
Flupke was niet zo groot geschapen,
“maar” zo zei de dokter, “ ’t zal gauw in orde zijn.

“Smeer elke dag wat choco op je brood
en panikeert toch nooit , in geen geval,
ge zult het zien, het wordt heel groot
’t is een afwijking van een niemendal.

Flupke was er toch van aangedaan
en vertelde ’t aan zijn ma, gans overstuur.
Ma troostte hem “ straks is alles van de baan
morgen reeds beginnen we de kuur.”

Voor dag en dauw was Flupke uit de veren
en keek beduusd als hij beneden kwam.
Ma was de choco reeds aan ’t smeren
heel zeker wel 10 in plaats van enen boterham

Flupke barstte in snikken uit,en zei
“ 1 boterham met choco, dat heeft de dokter mij gezegd”
“ ‘ k Weet wel “zei moeder, en ze lachte blij
“maar ….’k heb er voor vader ook wat bijgelegd.
Godwaert.
 

Kamphuislied

Kamphuislied. (wijze: daarbij die molen) Fons De Fauw - Godwaert
Wie weet hoe hier het kamphuis kwam
in 't lied is 't gauw verteld.
Ze kregen grond van een madam
z' had grond en heel veel geld.
Haar man schonk haar het grootste deel,
hij kwam uit Brussel stad,
ze leefde goed en ook heel veel:
z' heeft kind noch kraai gehad.

We zijn HAAR dankbaar, nog steeds heel dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HAAR dankbaar, nog steeds heel dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.

Juist na de oorlog werd gestart
een school met galerij.
De feestzaal stond er gans apart
de koer daar speelden wij.
Maar jaar na jaar verdween de pracht,
gedaan met het vermaak.
Ze werd terug op gang gebracht
dank zij de paster Haeck.

We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.

Eerst heel voorzichtig met de jeugd
kamperen aan het bos.
De ouders waren zeer verheugd,
hun kinders waren los.
Maar op een dag werd het benauwd
't was geen comfort genoeg,
de school en zaal werd gans verbouwd,
't was dat , dat 't haantje vroeg

We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.

Heel zeker wel met honderd man
werd er heel hard gewerkt.
Geboord, gezaagd , ' t was volgens 't plan,
je hebt het wel bemerkt.
Ik zong daarjuist van honderd man,
het woord klinkt zo cliché ,
'k vergis me ook, soms nu en dan:
ook vrouwen hielpen mee.

We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.

Het Kamphuis dient voor dat en dit
multifunctioneel.
Het is een dorp waar pit in zit
genoeg maar niet te veel.
't Begon dus met madam De Roo
't geraakte op het spoor,
en paster Haeck deed 't ons cadeau
hoera, meneer pastoor.

We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.

Wij zijn vanavond weer te gaar,
hier op ons Kamphuisfeest
wij vieren samen bij elkaar,
en zingen om het meest.
Maar bovenal zo klinkt ons wens,
dat 't verder goed mag gaan,
't dat kamphuis nu voor ieder mens,
altijd zal open staan.

We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
' t publiek van 't haantje ,die zingt nu met mij mee
We zijn HEM dankbaar, voor eeuwig dankbaar
't publiek van 't haantje, die zingt hoezee, hoezee.
 

Het beroep van vrouw zijn.

In de boekjes stond uitvoerig geschreven
over ’t werk van de vrouw en haar heel druk leven.
Ze doet een nine to five, full time job,
met boodschappen en huistaken er nog bovenop.
Dat ze ’s avonds moe is en geen lust heeft om te vrijen
dat moet de man begrijpen en seks vermijen.
Omer had dat artikel 2 maal gelezen en was ontdaan
Ik neem die taken over en morgen begin ik eraan…….
Toen Nancy, zijn vrouw, thuiskwam stond de tafel gedekt.
’t was al opgeruimd en alles oogde perfect.
De was gedaan, gedroogd en gestreken,
kunstig opgevouwd en nagekeken.
De schoenen van de kinderen gekuist en opgeblonken,
zelfs de kleinste had al zijn melk gedronken.
Hun huiswerk was gemaakt en nagezien,
ook hun boekentas klaargezet bovendien.
‘ s Anderendaags jubelde Nancy bij haar vriendinnen :
“ zo’n avond, ‘k zou direct weer willen beginnen.”
En de seks, wilden ze weten , was ‘t om te benijen.?
Inderdaad beaamde Nancy, hij was te moe om te vrijen. Godwaert 27 03 2015
 

Het hiernamaals

Oscar zijn vrouw was kort geleden
onverwachts en plots overleden.
Nu stond Oscar te wenen aan haar graf.
Fietsend passeerde de pastoor , en stapte af.
Hij gaf Oscar een troostend woord:
“ Nooit van het hiernamaals gehoord?
Daar kom je vroeg of laat toch weer bijeen.”
“ ’t Is daarom” onderbrak Oscar, “ dat ik nu zo ween”…Godwaert
 

Doen lijk man en vrouw

De tien daagse zakenreis van Hilaire
verliep vlot maar eindigde spectaculair.
De incheckcomputer aan het loket
had bij vergissing hem bij een madam gezet.
Algauw, stipt op tijd vertrok de TGV.
en ze overnachten in het zelfde slaapcoupé.
Nog klaar wakker en na vijf minuten sporen
vroeg madam “Meneer mag ik even storen?
’t Is hier koud en dat voel je ook wellicht
doe aub. het raampje een beetje dicht. “ En Hilaire een gedienstig mens
voldeed gewillig aan haar wens.
Amper ingedut riep opnieuw die vrouw:
“ zet je het raam op een kier, ’t is hier zo benauwd.
En Hilaire, een gedienstig mens
voldeed gewillig aan haar wens.
Ze voelde plots dat de kilte weer binnenkwam
en voor de derde keer fluisterde die madam:
“ In ’t binnenkomen heb ik rondgekeken,
in de hoek staat een kast met daarin een deken,
wil je de onderste lade eens opentrekken
en mij met het dekentje goed toedekken?”
“ Weet je “ zei Hilaire, ” ‘ k heb misschien een goed gedacht
doen we eens als man en vrouw vannacht? “
“ O ja “ jubelde de vrouw met een lachend gezicht.
“ Wel” zei Hilaire, “ haal zelf het deken en hou uw snater dicht. Godwaert 11 03 2015
 

Een pastoor liegt nooit !!

Op terugreis van de zonnigste plek op aarde
zat Katleen op het vliegtuig naast een pastoor.
Ze werd amper bekeken door de eerwaarde
zonder verpinken brevierde hij maar door.

De reis vloog letterlijk bliksemsnel
en Katleen dacht altijd maar aan de douane.
Ze overschreed de wettelijke limiet , ze wist het wel
Misschien kon meneer iets verbergen onder zijn soutane.

Na enige aarzeling trok ze haar stoute schoenen aan en zei:
“ Ik kocht wat souvenirs en een epileerapparaat,
daarmee zit ik heel zeker over de toegelaten prijs,
kun je dat niet wegmoffelen als je naar buiten gaat.? “

“ Uiteraard dat kan ik “ antwoordde de eerwaarde dan.
“ Maar ge weet ook dat een pastoor niet liegen mag”.
“ Foefel de ladyshave onder je soutane “ zei ze aan de goede man,
“ laat het aan je broeksriem bengelen “ zei ze met een lach.

Aan de controle was Katleen heel nerveus,
gelukkig dat bij haar alles financieel in orde was.
Ze loerde angstvallig naar de pastoor en was curieus,
een pastoor mag niet liegen, dat beweerde hij nog pas.

De tolbeambte vroeg : “ Meneer pastoor niets aan te geven”?
“ Wel “ zei hij “ van mijn hoofd tot aan de gordel niets”.
“ Maar daaronder “? en de douane grijnsde even.
“ o”! zei de priester,”voor de vrouwen is dat een bijzonder iets.”

“ ’t Is nog nooit gebruikt vervolledigde de pastoor……”
de douanier schoot in een lach en zei : “ ’t is goed ga maar door”.
Hij keek de man achterna en schudde zijn hoofd
“ Nooit gebruikt, geloofd die nu echt dat ik hem geloof “?? Godwaert
 

De Pater

Daar was ne keer een pater, een heel geleerde vent,
een die kon spreken met groot en veel talent.
Hij orakelde over zonde, verderf en dood.
over ’t strand in Bredene en van allerlei bloot.
Zo predikte hij eens op een zondag achternoen,
en honderden mensen kwamen luisteren naar zijn sermoen.
"Beminde broeders en zusters" sprak hij, en hij verhief zijn stem ,
"Ook Jezus predikte het meermalen in Jeruzalem.
Ik heb het vandaag over een heel klein stukje vlees ,
langwerpig en fijn, dat zijn diensten al bewees.
’t Koddigste ding van een mensenlijf,
’t kan goed en deugd doen, dat staat buiten kijf.
Maar .. men kan er ook veel kwaad mee verrichten
en ik moet menigeen van u ervan betichten:
misbruik gemaakt te hebben van dit wondere ding;
dat blijdschap schonk en ook verbijstering.
Moest ge weten hoeveel bloed er is vergoten ,
hoeveel ongelukken en tweedracht er is ontsproten,
door gebruik te hebben gemaakt van dit stukje spier.
veelal misbruikt voor ons plezier.
Moest men het kwaad beseffen, ja voorwaar
men zou het afrukken met een scheermes of een schaar.
Beminde broeders, ik zal u zeggen wat het is
u had een verkeerd gedacht , zeker en gewis
Dat heel eenvoudig stukske vlees ,langwerpig en fijn
wat zou ’t koddigste ding wel kunnen zijn , t is iets dat ik hier niemand toewens
dat is.. dat is. .. een tong van een venijnig mens.
 

Dromen zijn bedrog

“Vanmorgen “ zei Chris “voel ik mij een beetje loom,
‘k had vannacht een sportieve droom,
‘k heb gans de nacht gefietst met mijn vriendin Claire,
lekker genietend, ’t was spectaculair .

Zo’n droom wil ik overdoen, maar dan in ’t echt
en voor de conditie is het ook niet slecht”
Dat is waar beaamde haar ventje
en gaf haar nog een extra complimentje..........


"Maar ik ,ik had de ganse nacht seks,dat was nogal iets."
“Met mij “ jubelde Chris,” bah nee,” zei hij,” ge waart weg met de fiets.” Godwaert 25 02 96
 

Nultolerantie !!

Een agent, eentje van zijn eerste broek
deed de permanentie met een ancien.
Ze patrouilleerden op een drukke hoek
“Weet " zei de ancien," dat ik, geen genade ken."

"Op mijn bevel hou je een auto staande
die je binnenste buiten moet fouilleren.
Is er iets speciaals, is er iets gaande,
dan moet ge mij direct appelleren."

Vindt ons bleutje daar wel een mes,
scherp en zeker wel 30 centimeter lang.
"Hoera," jubelt hij," ik heb succes
mij maak je zo maar niet bang".

De ancien, orakelt: " Nultolerantie
knal hem neer en nu subiet,
’t is een zekere garantie
die man die volgt de wetten niet."

Een tweede controle, dezelfde scene.
Nu een zakmes, maar niets meer.
De ancien zegt zonder gène :
"zonder pardon knal hem maar neer."

Nu pruttelt het bleutje tegen
" Een zakmes is toch niet zo’n spel,
het eerste ja, zo’n mes was lijk een degen."
"tut, tut, tut, ’t is ik die hier de wetten stel."

Tegen zijn goesting was dat besluit
Nultolerantie ’t is bij het haar gegrepen
vol afgrijzen voert hij ’t bevel nu uit.
De chef stond nu ook weer op zijn strepen.

Een derde auto werd gecontroleerd
het bleutje vindt een euro, een mager succes.
"Knal hem neer" brult de chef ongegeneerd
"Hij is aan ’t sparen voor een mes." Godwaert
 

Zou ze toch een dom blondje zijn??

Een dom blondje sukkelde ’s avonds laat
met haar oud versleten T.V. apparaat.
Enigszins misnoegd is ze onder de dekens gekropen,
haar geliefkoosd programma was abrupt onderbroken.
Na een slapeloze nacht, maar ietwat gekalmeerd
heeft ze haar T.V. nog wel 10 x geprobeerd.
’t Was boter aan de galg,hij zweeg in alle talen.
De dju, dacht ze, ‘k zal een nieuwe moeten betalen.
Ze zocht en vond een winkel in elektronische apparatuur,
een mooi design en op de koop toe helemaal niet duur.
Een langgerekt teut in plaats van het gekende belgerinkel,
en geen drie seconden later stond meneer al in de winkel.
“ ’t Is voor een nieuwe T.V , de mijne is er aan “
en prompt ging ze zwierig voor het kastje staan.
“Voor mijn part “ zei de man, “ moogt ge naar de duivel lopen,
aan een dom blondje zal ik die niet verkopen.”
Haastig verliet ze de zaak en sloeg met de deur,
ik kom terug met mijn haar in een pekzwart kleur.
Zo’n arrogante man,’k zal hem een lesje leren
deze namiddag zal ik incognito werekeren.
Zo gezegd zo gedaan,’s namiddags stond ze daar weer
en met een donkere bril bekende haar niemand meer.
Weer ging ze voor het apparaat gaan staan,
“die T.V. wil ik kopen “ en ze wees opnieuw dat kastje aan.
“Voor mijn part “ zei de man, “moogt ge naar de duivel lopen
aan een dom blondje zal ik die niet verkopen.”
“ Ik ben zwart, ik ben niet dom en ik ben niet blond”……………….
Toen zei de man: “ dat ze voor een microgolf oven stond.” Godwaert
 

De brievenbus !!

Zulma was twee en negentig jaar
en nog goed bij de pinken.
Ze was in ’t rusthuis wel is waar,
maar liet de moed niet zinken.

Een zuster kwam iedere dag,
om Zulma te wassen , van kop tot teen.
’t Was moeilijk lijk ze daar lag
Ze hield haar dijen dicht bijeen.

“Zulma, sprak de zuster, “dat spreekt voor zijn eigen
uw brievenbus moet dringend een wasbeurt krijgen.”
“Tut, tut, tut,” zei Zulma en ze spartelde tegen
“ ’t is niet nodig, ‘k heb in 40 jaar geen post gekregen. “ Godwaert
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

weekbeurt: voorwasprogramma.
wervelwind: stormwind onder de wervelkolom.
waardemeter: lengtemaat van “ betekenis”.
weerzin: de speurzin van Armand Pien.( Eddy Demey, Frank , Sabien)
weekblad: krant in een plas water.
waarborg: tijd die juist voorbij is als er iets misloopt bij een pas aangekocht
toestel
wereldstad: mensen opslagplaats.
wereldwonder: ’t feit dat er op die plaats nog levenden overblijven.
wijn: waar men veel water moet bij doen.
wet: elke Belg moet ze kennen en tracht ze te ontduiken.
wereld: elk moet de zijne kennen.
wandelgang: plaats waar bronnen ontspringen die doorgaans goed ingelicht zijn
zak: collega van het bureel naast het uwe.
ZZZZZZZZZZZZ : muggentaal
z8 : zacht.
zaag: laat niet altijd zijn tanden zien.
zaag: zit u er thuis ook mee?
zon: sproetenfabrikant.
zondaar: zon is niet hier.
zoen: drukproef.
zetpil: indringer.
zwanenzang: lijflied van de bereden rijkswacht.
zwager: soort broer die men gratis krijgt op zijn huwelijksdag.
zwoegen: verdwijnt uit het woordenboek.
zenuwtrek: voorwaarde voor politieker om op de T.V. te komen.
zondvloed: Noë was vergeten de grote schuif en doorlaatklepjes te openen.
zandloper: strandjutter.
zwijgen: is goud waard.
ziekbed: ledikant met koorts.
zwart: veel zitten er op ( zaad)
zeeschuimer: barbier op een schip.
zout: verdient u het ook niet op uw patatten.
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

Uilenspiegel: waar een uil zijn toilet voor maakt
uitdrukking: einde van de constipatie
uitzonderlijk: begrafenis ondernemer op reis.
uniek: is een meisje altijd tot men de volgende ontmoet.
urne: asbak.
uitbuiten: niet binnen.
uiteinde: over, stop, fini, the end.
uiterlijk: meneer Uiter is overleden.
uilskuiken: jong van den Uyl ( Joop)
uurwerk: werk dat per uur betaald wordt.
x-benen: schele ledematen.
xynix: Antwerps voor: ik zie niks.
X-stralen: stralen in de vorm van x-benen.
Yoga: ingewikkelde manier om krampen te krijgen.
vaartuig: boeven te water.
vader van pier: pa pier.
vaderlijk: pa is overleden.
valhelm: helm met evenwichtsproblemen.
veldkijker: voetbal enthousiast
vertrouwen: op een ver afgelegen plaats trouwen
verzuipen: drinken in het buitenland
veteraan: vet er aan.
voetkussen: liever iets anders.
voetstuk: vrouw met mooie voeten.
voorgevoel: gevoel van voren.
volkslied: datgene waarvoor alle Belgen opstaan om de radio uit te doen.
voetganger: gehuwd man die een auto heeft.
vulkaan: berg met braakneigingen.
vodde-pop: zeer slechte moderne muziek.
vleselijk: splaakgeblek waalbij men de “ el” niet kan uitspleken.
vrouw: concurrentie van ooievaar en rode kolen.
vaars: novice bij de koeien.
vadertjesdag: aan moeder geld vragen om een cadeau te kopen voor vader.
vooraanstaanden : zitten niet, maar staan op de eerste rij.
vooruitkomen: relaties hebben in hogere kringen.
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

redactie : actie voor mensen in nood
rok :kledingstuk met veel ups en downs.
rokken: geliefkoosd jachtterrein.
regen: kangoeroe kinderen moeten binnenspelen.
ravijn: weg die laag gevallen is.
regering: instelling die al vallende niet leert lopen.
rijbewijs: heeft na het concilie Sint- Kristoffel vervangen.
résidence: is van af een bepaald inkomen geen flat meer.
randgemeente: gemeente aan de rand van de verfransing.
Rodenbach: vader van bierflamingant.
regeringsmededeling: tijd om een flesje bier uit de frigo te halen.
scène: Franse rivier volgens een Vlaming.
slotenmaker: sleutelfiguur.
sportieve non: kent de regels maar het spel niet.
spreekbuis: uitlaatpijp.
spreiding: ding dat over je bed ligt.
strop: nauwsluitende das, vervaardigd uit vlas.
sportkous: kous met ladders.
schotelvod: geëmancipeerde dweil.
Sint Niklaas met lantaarn: schijnheilige.
spiegel: vrouwen kijken er altijd in, behalve als ze voorbijsteken.
soep: soldaten klagen er over.
sporen: misdadigers laten ze meestal achter, politiehonden vinden ze, anderen
moeten ze verdienen.
souper: bestaansreden van clubs, gilden , bonden en maatschappijen.
streaker: vel-loper, gat-stronaut
string: reetveter.
stuurknuppel: slechte piloot.
succesauteur: wijkt niet ver af van sukSEKSauteur.
super de luxe :onbetaalbare benzine
taai: inwoner van Thailand.
tandarts: inboorling.
tandartsbezoek: stoelgang.
theoloog:Theo vertelde de waarheid niet
tijdsbestek: wegwerpvork en -mes.
toerist: nomade met vaste verblijfplaats.
toezicht :opletten met gesloten ogen
telefoon: toestel om radiospelletjes mee te spelen.
trouwe luisteraar: iemand die na 10 j nog hoort wat zijn vrouw zegt.
tekort: datgene wat er te veel in de zak van een minister zit.
teleurgesteld: iemand ergens plaatsen om te leuren
twist: uitgevonden in een gezin met 12 kinderen.
tol: moet betaald worden aan het moderne verkeer.
toverkracht: wie heeft er TO verkracht ?
tijd :iets wat men altijd te kort heeft.
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

oester: parelfabrikant.
onbeschofterik:persoon die de manieren heeft van iemand die geen manieren
heeft

onderwijzer: denkt dat hij boven wijzer is.
oogkleppen: kijkdichtheid.
ooglid: blikopener.
oor : ingebouwde ontvanger.
oordeel:lel
ontslag: dag loon.
opstel: verzameling taalfouten.
overdrijven: praten door een vergrootglas.
ooievaar: tegenhanger van de savooien.
oksel: thermometerhut.
opsmuk: smeerbeurt.
overal: plaats waar meisjes zijn.
ovulatie: overdonderend dames applaus
olie: drijft boven ( Noordzee)
onderpastoor: zielenherder met leercontract.
oerwoud: selfmade bos.
onkostenrekening : middel tot het verkrijgen van inkomsten via uitgaven.
occasie: wordt niet gekocht, maar gedaan .
paardenvijg: knolgewas.
paling:vader van een chinees meisje
pannetje: netje over kookgerief.
papier: zwaarlijvige Ier
Pauze: Pius, Johannes, Paulus.
Plasma: moeder plast.
propositie: anti-pil
pantoffel: huishoudelijk voorwerp waaronder je kunt zitten of liggen.
pisbloem: dialect voor urineruikertje.
paljas: chauffeur van die ander auto.
panama :moeder eerst
pruik: hoofdbegroeiing van een kaalhoofdige.
primitieven: de Vlaamse zijn wereldberoemd.
parket: stapt ter plaatse af
parket: moet nog geboend.
pastoor in Duitsland: Duitse herder.
pastoor op een wit paard: geloof zwart op wit.
Parijs: plaats waar het regent als het in Brussel druppelt.
plaatsbezorger: man met lange arm waar je lidkaarten kan krijgen.
picknicken: Engelse naam voor berm toeristen.
pleister: wordt altijd op een houten been geplakt.
politicus: zoen van een politieagent
postwezen:kinderen van dood gebeten postboden
profeet: professor aan tafel
quinzaine ( 14 daagse betaling .): typisch, één dag meer dan een veertiendaagse.
quotiënt : moeilijk te zoeken uitkomst
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

lampion: stomdronken schaakstuk.
landloper: sleutel die op elk land past.
legkast: kippenhok.
lichtnet: iemand die zojuist in bed is gestapt.
liefde: gemakkelijker gedaan dan gezegd.
lippen: kusapparaat.
logboek: olifantenbiografie.
looppas: tippelvergunning.
luchtkussen: zoentjes geven per luchtpost
luchtzak: braakmiddel.
luier: ontvangststation voor zuigelingen.
lumineus: lichtgevend reukorgaan.
lijfspreuk: die kun je op je buik schrijven.
leger: hoger instituut voor tijdverlies.
liefde: is een gevoel dat het gevoel gevoelt wanneer het gevoel gevoelt dat het
dat gevoel nog nooit gevoeld heeft.
linkerhand: daar waar de duim rechts staat.
landbouwhelper: was voorheen synoniem van boerenknecht en is thans
geherwaardeerd tot agrarisch assistent.
makadam :schots voor kakmadam
moraal: paling die tegenspreekt.
meestergast: werkman die, tussen het rollen van sigaretten door, andere
werklieden moet verbieden sigaretten te rollen.
misleider: priester.
made: larve die veel voorkomt in Hong Kong.
madame: aanspreektitel voor vrouw die in de winkel koopt.
madammeke: aanspreektitel voor vrouw die op de markt koopt.
magazijn :iemand die graag azijn lust
maling: vrouw van paling.
mand: apparaat om door de vallen.
manier: nier van moeder
medaille: onderscheidingsteken, berucht om zijn keerzijde.
Merksplas: dopingcontrole bij Eddy Merckx
minimaal: een zeer klein sober maal .
minister: heel kleine ster
miss: Engels meisje, zolang het niet mis is.
modder: vieze moeder.
moeder van een hond : dog ma.
moeder van manneke Pis: plas ma.
mol: uitvinder van de underground.
mouw: apparaat om uit te schudden.
mouw: apparaat om op te spelden.
mummie: ingewikkeld mens.
minnekozen :West -Vlaams voor “mijn neef”
minuut stilte: duurt hoogstens 30 seconden.
manna: tegenwoordig alleen nog maar hagel.
natuurlijk: dooie nudist.
neus: brilapparaat.
neus: niesapparaat.
nevenproducten: de kinderen van de zonen van je tante.
nietjesmachine: niet, naaimachine niet niet.
nomaden :zwervende wurmen.
nota bene: rekening met pootjes.
neushoorn : merkwaardig afluistertechniek.
navelbuik: kleine holte, gevuld met pluisjes.
narcose: toestand om iemand gevoelloos te mishandelen.
noten: wie er teveel op zijn zang heeft zal er harde moeten kraken.
nou seg: eerste woorden van een belg die probeert Hollands te praten
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

Gadeslaan: je vrouw afrossen.
geschiedenis: heden dat in de toekomst verleden wordt.
gastarbeider: invoerproduct om de werkloosheid op peil te houden.
geheelonthouder: iemand die niet weet wat hij mist.
galop: alle gal is op.
geboorte: expositie.
geheugenwonder: geheelonthouder.
gekonkel: gekke oom uit Nederland.
getikt: een brief van Lotje.
gevangenis-eten: normaal.
gewoonlijk: ordinaire dode.
goudvis : rijk geworden pekelharing
graf: grondige oplossing.
haan: wekker bij de gratie Gods.
haar: meestal te vinden in de soep of in de boter
haard: vroegere verzamelplaats van familie, nu van microben.
haarnetje: het is haar netje.
harem: oefenplaats voor kampioenminnaar.
heelal: gat met niets eromheen.
heftruck: oplichterij.
humeurig : met been uit het verkeerde bed gestapt
hoofdverpleegster: komt gewoonlijk niet verder dan de voeten.
hooimijt: vrouw van een stroman.
huisvriend: echtscheidingsspecialist
hoofdweg: resultaat van de guillotine.
handgeklap: voltooid deelwoord van “gebarentaal”.
hoesten: anti jeukmiddel voor inwendig gebruik.
hardhorige: alleen horen wat niet voor u bestemd is.
imker: bijbaantje.
ijs: water door de kou gehard.
inkomen: bedrag waarmee je moet uitkomen.
interim: achternaam van ad.
interlokaal: een paling in zijn ondergoed.
inflatie: waardevermindering van de munt, gekoppeld aan loonsverhoging.
inmaken: vrouwen laten groenten op een langzame manier bederven.
idee: goeie inval, vooral als het van jezelf komt.
jaagpad: gehaaste kikker.
judoka: wegwerpmens.
juwelier: steenrijk man.
Joost: waarom mag hij het weten?
jammer: vergrotende trap van confituur.
ju: 1ste versnelling vooruit bij een paard.
jaarlijks verlof: gewaarborgde periode van zware regenval.
jarretel: rekbaar begrip, met uitsterven bedreigd.
jongen: baren zonder medische hulp.
jasmijn: Brusselaar in een Vlaamse vestiaire.
jockey: moet rechtstaan om aan de trappers te kunnen.
kaarsrecht :recht om kaarsen te vervaardigen.
kameel: zandloper.
Karachi: vandaar komt het niespoeder.
kannibaal: ander woord voor koppensneller
kater: voor de poes of na het drinken.
kip: rendier.
klassiek: epidemie op school.
koningshuis: een royale boel.
koppelbaas: huwelijksmakelaar.
koude schotel: warm aanbevolen.
kalkoen: kip met lopende neus.
kiespijn: na de verkiezing.
kieskeurig :tand in goede staat
katoen: familienaam van Mie.
kettingroker: iemand die om de 8 cm een sigaret tegenkomt.
koepon: nachtgewaad voor rund
krakeling: zoontje van een inbreker
 

Vervolg van de Nederlandstalige woorden

dagboek: boek met gebeurtenissen van vandaag.
diaken: verkleinwoord van dia.
dienstmaagd: militaire maagd.
dierlijk: lijk van een beest
discussie: klein zoentje onder het eten.
dogma: moeder van een hond
dolfijn: reuze fijn
doofpot: slecht horende pot.
dinges: reserve woord voor de Nederlandse taal .
daggeld: dag geld
dageraad: groep mensen die dagelijks vergaderen.
duivel uit een doosje: satan in wegwerp verpakking.
dubbel: tobbende bel
draaiboek: boek dat te veel dronk.
echtgenoten: ook echt genoten?
eczeem : uitslag zonder wedstrijd
eenparig: tegenovergestelde van groepsseks
eileider : vooraanstaande kip
eindelijk: voeten
elleboog : oneerlijk wapen om verder te komen
engel: vrouw die je niet kreeg.
erfstuk: mooi meisje op het erf.
Etterbeek: volkse benaming voor de Leie
Eva: dame wereldberoemd door het kostuum dat zij niet droeg.
evenmin: daarna weer plus.
evenaar: broeksriem van de aarde.
echtverbintenis: contract met levenslange afbetaling.
faciliteit :als Vlaming het recht krijgen iets te doen wat de Walen reeds lang
mochten
fancy : is meestal fair
fiscus: plant met grijpvingertjes.
Flat: geperfectioneerde gevangenis voor onschuldige
flirt: voorpostengevecht in de liefde
fooi: verplichte vrijwillige gift.
fair-play: dat wat de andere voetbalploegen ontbreekt.
frisco: het waarom van een voorprogramma in de bioscoop.
frangipane : kookgerief van de Franchimontezen
 

Gebruik uw fantasie voor de nieuwe benamingen van Nederlandse woorden.

aalmoes: geplette aal
Afghanistan : vandaar komt het purgeermiddel.
afgod: God af, geen God meer
Aalbeke: waar gier in geloosd wordt
Adellijk : lichaam van afgestorvene
afgrond : Dirk Frimaut, Frank Dewinne
aangebrand: wanneer de vrouw aan de telefoon staat.
afgaan: daar gaat zelfs de koning te voet.
antiloop:middel tegen diarree
automaat: vriend die meerijdt in de auto
auto: onmisbaar hulpmiddel bij het zoeken naar parkeerplaats.
afval: vuiligheid om de wereldproblemen te bedekken.
aalmoezenier: Ier die van aalmoezen leeft.
achteraf: min acht
belga: wensen dat de bel gaat.
bedacht : naast bed nummer zeven
bedevaart naar H. Stoel: H.Stoelgang.
benzine : Steeds duurder wordend vervuilingsmiddel
bikini: overdekte speelplaats.
bisdom: extra dom
bonbon: dubbel goed.
bemannen: huwen.
blikopener: wekker
bombrief: brief die hard inslaat.
carnaval: auto uit het ravijn halen .
catechismus : christelijk quizprogramma vanuit Mechelen.
combinatie :land met veel politievoertuigen
continenten: inspuiting in zitvlak
 

Horoscoop: Maagd

Marie en Prosper, waren 65 jaar getrouwd,
ze hadden een schoon en gelukkig leven opgebouwd.
Een minpunt misschien in hun mooie dromen,
nooit waren er kindjes in 't gezin gekomen.
Naar het waarom werd hun nimmer gevraagd.
Marie was en bleef nog altijd maagd.
Maar dat kon niemand geloven:
Het antwoord staat van boven.
Godwaert
 

De nieuwe sommelier

Het drie sterrenrestaurant: protegé
verloor op een dag hun sommelier,
in binnen en buitenland was hij gekend
maar nu stierf hij in een zwaar accident.
Amper een dag was hij ter aarde besteld
of er werd heftig aan de deur gebeld.
Een ongeschoren man in sjofele kleren
kwam zich als sommelier presenteren.
“Wat heb je te bieden, wat kom je mij vragen
geen futiliteiten, na zo’n droevige dagen.”
“ ‘k Ben sommelier, en hij argumenteerde
dat hij zij vak internationaal terdege leerde.
“ Geef mij een kans, ik zal het u bewijzen,
mijn kennis zult ge iedereen aanprijzen.
De maître riep een serveuse met een kort rokje
“ breng meneer een wijnglas met een klein slokje “.
De man nam een teugje en vond hem wat koud,
“ noordelijke helling , drie jaar oud.
Gerijpt in stalen containers ,goed voor zijn tijd,
hij is acceptabel, maar van lage kwaliteit.
Een tweede proevertje werd aangereikt.
“Margaux, 8 jaar, in houten vaten gerijpt,
komt uit de zuidwestelijke helling,
veel gevraagd, 3 jaar nodig voor een bestelling.
De maître was verwonderd en kreeg interesse,
hij stond perplex en riep zijn secretaresse.
Hij nam ze terzijde en fluisterde iets in haar oor,
ze knikte en een oogwenk later ging ze er van door.
De man had niets gezien, trouwens hij was boven wind,
maar hoopte dat de maître zijn beoordeling in orde vind.
Het meisje komt terug met een beetje urine, dat is echt.
De aan geschoten man proeft, zwelgt en zegt:
“Kamertemperatuur,26 j oud, 3 maanden zwanger als ik mij niet vergis
en als ik de job niet krijg , zeg ik ook wie de vader is. Godwaert
 

Wie had wie opgegeten?

Er waren eens twee honden
die vochten om een been.
Ze jankten wat ze konden
en beten om zich heen.

Bij elke hap viel een stuk vel
of een brok uit ieder oor.
De kreten klonken zo fel
en ’t vlees ging er maar door.

Ze verslonden maar elkaar
‘k weet niet hoe ze ‘t konden
en het been ,het bleef voorwaar,
gespaard door die twee honden.

’t Gevecht was niet aan te zien
‘k wilde hen gaan scheiden.
‘k vond , als rest , daar bovendien
de staarten van hun beiden.


Godwaert
 

Nieuwe dokters in A.Z.

Radiologie: Dr. Blindemans
Angststoornissen: Dr. Bangemaker & Dr. Degruw
Gedragstoornissen: Dr. Demoerlose & Dr. Boulon
Spoed - reanimatie: Dr. Vandekerckhove & Dr.G. Raf Zerk
Urologie: Dr. Plassaert- Dr. Piessens-Dr. Vulzeke
Brandwonden: Dr. De Vlam & Dr. Debacker & Dr. Eyskens
Heelkunde: Dr. Denayer & Dr.Naadloze
Orthopedische chirurgie: Dr. Peckelbeen, Dr. Lambein & Dr. Beckenbauer
Ontwenningstherapie: Dr. Bierman & Dr.De Wijnproever
Traumatologie: Dr. Debreuck & Dr. Buyl
Botziekten: Dr. Broos & Dr. Ijzerloos
Dyslexie: Dr. De Letter & Dr. An Alfabeet
Diëtiste: Mevr. Soetaert & Mevr. Magermans
Diabetologie: Dr. Suyckerbuyck
Secretariaat: Mevr. Kiekens
Nefrologie: Dr. Nierinck & Dr. Steentjens
Longziekten: Dr. Dhoest & Dr. Snotjes
Verloskunde: Dr. De Ruyt & Mevr.De Knipper
Gastro-enterologie: Dr. Spuytaerts & Dr. Braeckman
Geriatrie: Dr. Dejonghe & Dr. Kindermans
Gesprekstherapie: Dr. Dendooven
Dermatologie: Dr. Puystjens & Dr. Jeugdbrandt
Cardiologie: Dr. Herteleer
Sexuologie: Dr. Deneucker, Dr. Vrijens & Dr. Depijpere
Parasitologie: Dr. Van Lint & Dr.Worms
Stomatologie: Dr. Muyldermans & Dr. Vertongen
Infertiliteit: Dr. Vulsteke & Dr. Dedecker
Chiropraxie: Dr. Clopterop
Haarziekten: Dr. Demuyter & Dr. Postiche
Plastische chirurgie: Dr. Tiets & Dr. S. Iliconen
Keelziekten: Dr. Decrop & Dr. A. Mandelen
Apotheek: Ap. Mortier & Dr.Pille
 

De groenteboer

Pater Engelbert rekruteerde in ’t verleden,
jonge, slimme gasten om in te treden.
Hij voorspelde hen voor de komende jaren
dat ze , als geestelijke , heer en meester waren.

“ De enquête, die je kreeg van mij,
vul die netjes in en met je naam erbij.
Die formulieren zullen we evalueren
en trekken ons conclusie wat voor vak je kunt leren.”

Jefke zat daar maar te kijken
en wou zich aan zijn tante vergelijken,
zij verdiende goed, alle dat hij toch vond
ze ging met fruit en groenten rond.

Op vraag van Pater Engelbert was hij kort.
“ik wed “ , zei hij “dat ik later welstellend word.
“Mijn tante”, en hij zwaaide met zijn duim:
“die werd smoorrijk met één enkele pruim.”Godwaert
 

De vlucht naar Egypte

In 't holst van de nacht kreeg St. Jozef een telefoontje,
dat hij moest vluchten met zijn vrouw en met zijn zoontje .
“ Want “ zei de geheime stem, “ naar we hoorden
wil Herodes het klein kindje vandaag nog vermoorden.”

De miserie begon als St.Jozef op zijn velo wipte
en demarreerde in de richting van Egypte.
Nog in pyjama vluchtte hij voor het dreigend gevaar,
van voor op de buis zat Maria, nog in haar peignoir.

Met te platte banden dokkerke hij langs de slechte baan,
’t kindeke zat vanachter op de harde staan,
maar toch stond de angst op hun gezichten,
want St.Jozef negeerde weleens de rode lichten.

Langs de baan van Jericho naar Nazareth
had Herodes die lichten daar zelf gezet,
maar Jozef wou Jezus redden, dat was zijn plicht
en daarom reed hij zonder bel en zonder licht.

Maar aan de bocht van Bethlehem naar Gallilea
botsten zij pardoes op Jozef van Arimathea,
die liep in de vroegte om zeven pakjes maïzena
en een pulle petrol in winkel van Maria Magdalena.

Jezus, Maria en Jozef maakten nogal ne ferme duik.
Jozef van Arimathea kreeg de guidon in zijnen buik,
zijn ogen draaiden, werkelijk hij was niet goed,
hij lag daar te baden in de petrol en in zijn bloed.

“ ‘ k Ben gehaast “ zei St. Jozef,” en ‘k moet seffens gaan
blijf hier liggen en wacht op de barmhartige Samaritaan,
die komt weldra voorbij , ’ t zal niet lang meer duren,
‘k help eerst mijn zoon, die ligt daar te blèten op de borduren.”

“In uw tegenslag moogt gij de heer loven en eren,
gij zijt de enige, die het goddelijk wicht hebt zien pikeren”.
En alzo sprintte St.Jozef weg door de doornen en de stekkers,
met de Heiland weer veilig tussen zijn rekkers.

Godwaert
 

Als je de taal niet kent!!!

Achmed kbenniefanhier was een Marokkaan
en had graag met zijn kroost op reis gegaan
en nu, met die mooie warme dagen
reden ze naar de zee, met hun gammele wagen.
Na heel wat vertraagd tot stilstaand verkeer
naderde hij de kust steeds meer en meer.

In een wirwar van sens unique en niet parkeren,
moest Achmed toch nog zovele leren.
Een bordje “ einde weg” vond Achmed een nieuwigheid
en daarmee geraakte hij de weg en de kluts ook kwijt
In de verte ontwaarde hij een plakkaatje, maar wat een pech
toen Achmed eraan kwam las hij blozend: “ Zeeweg”
"Verdomme" zei de man," gedaan met de pretjes ,
de zee is weg” zo zei hij aan zijn Achmetjes.

Zgagoed,zijn vrouw was goed in aardrijkskunde wat een chance,
die wist nog ergens een zee liggen in la Douce France.
Ze tuften in hun karretje en hadden maar een wens:
’t wordt toch geen strenge controle aan de grens.
Met dat zomers weer waren de douaniers in een goeie bui,
ze waren mild en misschien vandaag ook wat lui.
Achmed was uitermate blij,nu lag de zee in zijn bereik
Zgagoed en haar bloedjes waren de koning te rijk.
Helaas, driewerf helaas ,heb je van je leven,
op het bordje stond: “Pas de Calais” , geschreven.
“Ook hier” zei Achmed terneergeslagen,” zijn we te laat “
“’t was misschien beter dat men eens naar de bossen gaat.”


Achmed mijde de files en na veel binnenbaantjes en evenveel omwegen
kwam hij toevallig , hoe is’ t Gods mogelijk : Hertsberge tegen.
Achmed parkeerde zijn wagen in het gras
en snoof van de lucht alsof hij reeds in de bossen was.
Maar bij een paaltje sloeg hij zijn ogen op
“wat een tegenslag” zei hij met een rode kop.
Hier staat “ Bosweg “ op dit plakkaat
ge ziet jammer genoeg, wij zijn weer te laat."
De dag liep ten einde ,een miserabele dag
die nochtans begonnen was met een lach.
’t Duisterde al goed en tot overmaat van ramp
d’er knalde plots een lamp.
Achmed is ten einde raad en panikeert.
"Waar haal ik een garagist , die mij nog depanneert?
Een vreemde man ,’k wed dat hij mij niet beziet
en voor een lamp komt hij uit zijn luie zetel niet."

Achmed rijdt door het dorp, aan geringe snelheid slechts,
Zgagoed en ook de kinderen kijken links en rechts.
In koeien van letters stond er daar:
“Wij depanneren dag en nacht, gelijk voor waar.
Achmed remde dat de banden gierden,
terwijl Zgagoed en de kinders van blijdschap tierden.
Toen Achmed nader kwam zakte hij schier in de grond ,
als hij op dat bordje “ Hallo-geen lamp” vond.
Godwaert 20 07 90
 

De schouw voor St. Niklaas

Ceriel werkte in ploeg, maar deed de nacht,
slechts eenmalig, een geval van overmacht.
Zijn vrouwtje Claudien lag alleen in bed
en had de thermostaat een graadje hoger gezet.

Ze was onrustig en al geeuwen en al gapen
schopte ze ’t donsdeken weg, ze kon niet slapen.
Daar lag ze nu half naakt, de koelte viel op haar,
en na een tijdje sliep ze in, ze ademde zwaar.

Door de schouw kwamen St. Niklaas en zwarte Piet,
maar vonden de kamer van het slapend kindje niet.
St.Niklaas keek rond en onachtzaam opende hij een deur,
Daar halfnaakt , lag Claudien, St.Niklaas, die kreeg een kleur…………….

Hij dacht , neem ik haar, als heilige man verlies ik mijn eer:
doe ik het niet, dan kan ik door de schouw niet meer. Godwaert 10 11 2013
 

Gelukkig was het maar dat!!

Gerard was vooraan de veertig en liever lui dan moe,
hij zat op den dop en de ziekenbond zo af en toe.
Eerst was ’t zijn hoofd en nu zijn nek al een hele pauze
hij klaagde van zijn knieën, de dokter zei:" artrose."

Telkens als hij opgeroepen werd door de adviseur
kloeg hij over een ander niet op te sporen malheur.
Hij kreeg uitstel van werken,bij ieder dokters bezoek,
van blijdschap dronk hij een pintje bij Linda op de hoek.

Er werden foto’s genomen van de zere plekken
en twee dagen na een moest hij zijn bloed laten trekken,
de uitslag verbaasde hem uitermate op een keer:
Want hij werd uitgenodigd bij de hooggeleerde heer.

De wachtkamer zat reeds vol, de eersten wachten al lang,
sporadisch kwam er een gedempt en kort gesprek op gang:
“ nu nog moeten werken, “ ’t was schandelijk overdreven
“ ze hebben geen respect voor zeer en voor ons leven.

Gerard knikte en was het volledig eens met wat men zei,
plotseling ging de bel en Gerard zei: “ ’t is nu aan mij”
Nauwelijks was hij gezeten, hij was toch zo curieus.
Toen zei de dokter : ” ‘k moet u iets zeggen en ’t is serieus.”

Gerard schrok even, hij slikte en krapte in zijn haar
“ ‘ k ben op alles voorbereid, allé toe, vertel het maar”
“ Na het 1ste bloedonderzoek dan dachten we het reeds
en nu na het tweede zijn we heel zeker: ge hebt aids”.!

De dokter gaf een deskundige uitleg aan Gerard,
maar die luisterde niet meer naar al die commentaar.
Bij Gerard was er geen ontgoocheling te bemerken
hij zei opgelucht: “ ‘k dacht al dat ik weer moest gaan werken “ !!.

Godwaert
 

Gerard wist ook niet alles!!

Gerard was een gezonde boerenzoon
zijn intelligentie was heel ongewoon.
Hij trok dus naar de universiteit,
voor de buiten was dat heel uitzonderlijk.

Gerard wist zich rap en goed aan te passen
en daar iedereen te overklassen,
men ging zelfs algauw bij hem om raad,
hij had seffens een lief, ge weet hoe dat het gaat.

Gerard stond steeds centraal en wist zoveel
en vertelde alsmaar over de boerenbuiten
over het zaaien,het oogsten,het graan en het meel
en van dat meel bakte men brood voor de boerenstuiten.

Hij vertelde over de kippen en de haan
en hoe uit de eieren de kuikens komen..
Zijn lief wou wel eens naar de buiten gaan
en Gerard heeft Sonia voor een W.E. meegenomen.

Ze wandelden samen op het erf en Sonia zag
een haan die op een kip aan ’t flodderen ging.
“ Kijk daar” riep Sonia, ze was geheel van slag
“ ach kom “zei Gerard, die zorgt voor de voortplanting.”

“ ‘ k Weet “ , zei Gerard, “ dat het belachelijk klinkt
maar die haan volgt gewoon zijn instinct,
’t is hetzelfde met de zeug en de beer, ’t is curieus
’t is hun natuur, ze snuiven het gewoon door hun neus.


Ze slenterden verder en Sonia werd al wat moe,
ze legde zich onder een boom in het gras,
toen zag ze opeens een stier en een koe
en vroeg “ of dat bij hen het zelfde was.

“ Natuurlijk “ zei Gerard, “ wat had je gedacht
’t is hun instinct, hun drift , hun natuur,
zo zorgen ze voor het nageslacht
en hier buiten past het op ieder uur.

Ze lagen samen naast elkaar
en zwegen wel een minuut of tien.
Plots flapte Sonia uit ” Hewel , Gerard,
Zit je neus verstopt misschien.? Godwaert
 

Halloween

Brandende pompoengezichten
lijk een masker die aan de deuren staat,
die de oprit ook mee verlichten
aan wie daar komt en wie daar gaat.
Nu komt de wintertijd met donkere dagen,
kwakkelweer en fikse regenvlagen,
sneeuw en ijs, huiveren, kil en koud.
Niemand weet en durft ook vragen,
geen een die van zo'n trieste dagen houd.Godwaert
 

De zuinige pastoor

De pastorie gaat men gans verbouwen.
’t Is erbarmelijk hoe die daar staat.
d’ Er valt niet veel te versjouwen
alles is versleten tot op de draad.

d’ Er zou een jonge pastoor komen,
want d’ oude was plots heen gegaan.
Mr. Michel had zijn meid ook meegenomen,
de pastorie moest er net bij staan.

Met een feestelijke stoet en heel goed weer
werd de nieuwe pastoor aangesteld,
d’er waren bloemen en speechen keer op keer
en ze verzamelden ook heel veel geld.

De Bisschop kwam wat later op visite,
en ’t huis werd eens grondig geïnspecteerd.
“Weet je” zei hij ,”waarvan ik fel verschiete,
‘k zag maar één bed en dat is totaal verkeerd.”

“ Neem me niet kwalijk” zei Michel
“ ‘ k heb een doorslaggevend argument,
inderdaad één bed ,met dat verschil
tussen ons slaapt de hond, zijt ge nu content?”

De Bisschop nipte even aan zijn glas,
“ ja ,ja, de hond, maar als de bekoring komt “?
“O “ zei Michel dan loop ik in versnelde pas,
twee of soms driemaal de kerke rond.”

De Bisschop vond dat een goed gedacht,
maar ’t antwoord voldeed hem maar halvelinge.
“ Stel “ zei hij, “ de meid wordt midden in de nacht
plots overvallen door een helse bekoringe?”

Michel verwachtte zich aan die zet
en stelde Monseigneur gerust.
“ O , maar dan springt de meid uit bed
en loopt drie toeren rond ,heel bewust.

“ Maar” vroeg de Bisschop heel onverwacht,
“ ‘k ben misschien wel mis, ’t is te hopen,
wat als je beiden in bekoring valt die nacht”.?
“O” zei Michel, “ dan moet de hond rond de kerke lopen.
Godwaert
 

Gebed van een werkmens

In de naam van de vader, de zoon en de H. Geest.
vroeger was het hier op ‘t werk een feest.
Maar Heer , luister eens naar mij vandaag,
omdat ik speciaal aan u iets vraag.
We kregen nieuwe bazen, en we wisten ’t wel,
we vielen van de hemel plots in de hel.
Bijna allen werken hier in ploegen,
soms doen ze de laten en de vroegen,
maar ons loon is niet zo vet
en we krijgen amper tijd voor het toilet.
Ons eten, we slokken het zo maar binnen,
want na 20 minuten, moeten we herbeginnen.
We werken omdat we moeten, ’t klinkt misschien grof,
maar nu al kijken we uit naar ons maand verlof.
In een oogwenk is die schone tijd voorbij, in zon of regen,
en ons werk steekt van de eerste dag weer tegen.
Een uurwerk mogen we zeker hier niet dragen,
dus kan niemand van ons naar “ hoe laat het is “ vragen.
Al wat loshangt of fladdert is taboe, alleen ons vals gebit,
dat is legaal, omdat het langs de binnenkant vaste zit.
We moeten hier werken zonder één minuut soelaas ,
De directie speelt hier over iedereen de baas.
Mijn god ,ik hoor u al vragen, Waar zijn de vakbonden?
“Wel, die worden aan handen en voeten vastgebonden.”
Die dansen naar hun pijpen en bedienen de heren op hun wenken,
en de premie die we krijgen , dat noemen we geschenken.
Maar we zien en ondervinden, dat die gift steeds maar vermindert
en er is niemand O heer , die dat verhindert.
Nu smeek ik U , o Heer, Gij kunt daar zeker iets aan doen,
maar wacht niet te lang, straks ben ik op pensioen. Amen.
 

Gebed van een CEO

Gebed van een werkgever.

In de naam van de vader, de zoon en de H. Geest
ik ben daar juist weer in vergadering geweest.
Goede God ,luistert nu eens naar mijn verhaal
op ’t werk reclameren ze allemaal,
terwijl de vakbonden er een potje van maken,
maken ze de arbeiders nors en doen ze staken.
Ze maken van het werk een grap,
en geven prikacties om de haverklap.
Ze vragen loonopslag voor de vroegen en de laten
en komen op straat voor een bekeuring van hun maten.
Een dertiende maand, een premie voor dit en voor dat
en bij ’t minste zeer , sturen ze hun kat.
Om misbruik te voorkomen en ook tijd verlet
hebben we camera’s aan de W.C. gezet.
Twintig minuten tijd om te eten, vind ik goed
de sirene loeit als men weer werken moet,
want een horloge dragen is taboe.
Daar alleen van wordt men lui en moe.
Loshangende attributen zijn gevaarlijke dingen
dus: geen kettingen, halssnoeren of eender welke ringen.
Enkel een vals gebit is toegestaan, en te betrouwen
omdat ze toch hun mond moeten toe houen.
‘k Vraag niet dat ze werken dat ze zweten,
maar ze mogen toch ook niet vergeten,
zonder ons, de bazen moesten ze gaan doppen,
en zouden met ’t gans gezin op hun kin moeten kloppen.
Dat wij ons op hun rug verrijken is een detail,
Zoiets is normaal, ’t is de andere kant van het medaille.
Heer God, ik smeek u , houdt mijn arbeiders braaf en gezond
’t is goed voor mijn budget en ook voor de ziekenbond. Amen.
 

De waarheid kwetst

De tweede zit was aangebroken.
Professor Orelo zat op zijn bureau.
Hij had een ferme sigaar opgestoken,
die kreeg hij vroeger eens cadeau.

De Prof had maar één oor
en kamde zijn haar er over heen,
maar met de tijd ging zijn haar teloor
waardoor het euvel nog meer verscheen.

Die dag was de Prof humeurig,
hij wist lijk zelf niet waarom,
zijn vragen waren ook niet keurig
en zijn bissers waren dom.

Hij riep de eerste kandidaat,
die schoorvoetend aan de deur bleef staan.
“Zet u , kijk eens goed naar mijn gelaat
en zeg me, wat er aan mij niet staat?

“Wel “zei Rik en hij was formeel . “Ik zie dat je een oor mankeert”.
Voor de prof was dat te veel,
hij voelde zich geaffronteerd.

Woedend sprong hij op en kolkte:
“zijt ge niet beschaamd, waar is uw takt?.
Niemand die mijn gebrek zo bruut vertolkte
uit mijn ogen Rik, ge zijt gezakt.”

“ De volgende, jaaaa, kom maar binnen,
zet u neer en kijk eens goed naar mij.
Eer we met de vragenlijst beginnen:
Wat ziet ge speciaal, ‘k wens geen gevlei.”

Tom zag seffens zijn gebrek,’t viel op
hij stotterde even en ’t vloog eruit.
“Uw rechteroor ontbreekt aan uwe kop
maar ’t interesseert me echt geen fluit.”

Nu was de prof in alle staten
hij voelde zich totaal gekrenkt.
“ Buiten” geen bede kan nog baten
wat denkt ge wel ,wie dat je bent.

Tom was in de war,maar had
nog de tegenwoordigheid van geest,
in’ t voorbijgaan zei hij tot zijn maat:
“Zwijg van zijn oor of je bent er ook geweest.”

Zonder jaaa of binnen,af te wachten
stond Christ plots in zijn bureel.
De prof was verzonken in gedachten,
op dat moment zei de prof niet veel.

’t Werd ’t zelfde scenario lijk daarjuist,
maar Christ viel op zijn poten.
Hij keek, hij zag en zei dan onbesuisd:
“ uw contactlenzen, gaan u lijk gegoten.”

Prof Orelo was gans van de kaart
“t was nooit nog niemand opgevallen,
of misschien had men er niet van gebaard
en Christ , die kwam het al vergallen.

“Contactlenzen” zei de Prof, “ ik was ervoor,
nog nooit kwam iemand iets daarover vragen”.
“t Is simpel “zei de Christ, en hij ging door:
“ Met één oor kunt ge geen brillen dragen”.
Godwaert

.
 

Een raadseltje

"Ik ken een raadseltje" zei Alex:
“Waar ligt de vrouw na de seks?"
‘k Weet het niet" zei Jan," ‘k heb pech,
"Wel " zei Alex : "Ze ligt in de weg."!!!
 

De zakenman

Isaac was een jood en stinkend rijk
en sinds jaren weduwnaar,
hij leefde zeer erbarmelijk,
de buren noemden hem een sjacheraar.

Drie zonen, Ismael, Jacob en Abraham
die zelden of nooit hun vader zagen.
Isaac wist zelf niet hoe het kwam,
dat ze onderling in ruzie lagen.

Twee waren bureaucraat, Abraham en Jacob
en waren jaloers op Ismael,
ze meden elkaar angstvallig,’t viel op
’t was ruzie en niet zo maar een gril.

Ismael deed zaken en ’t floreerde,
hij werd nog rijker dan zijn pa al was.
Ze wisten niet wat hun mankeerde,
bij Ismael, daar rinkelde de kas.

Isaac werd oud en stierf op een dag
en een voor een kwamen ze condoleren.
Ze vonden ’t triestig zoals pa daar lag,
ongeschoren en met zijn oude kleren.

Jacob kwam terug en gaf voor onderweg,
drie duizend euro aan zijn vader mee.
“ ’t Wordt een lange reis en heb je pech,
g’ hebt toch een gevulde portemonaie.”

Hij legde er ook nog een briefje bij,
met zijn naam voluit geschreven.
“Voilà, ze zien het wel ,het komt van mij
en wat zullen d’ anderen nu geven?"

Abraham kon zijn ogen niet geloven,
’t kwam inderdaad van Jacob ,al dat geld.
“Maar” zei Abraham, “ daar moet ik boven”
en hij heeft vijf duizend euro neergeteld.

Abraham lei een kaartje met zijn naam
groette nog even en stapte op.
“Voilà” zei hij dat siert mijn kraam
“ ‘ k gaf toch meer dan broer Jacob.”

Ismael was zakenman,op en top
en zag wat zijn broeders deden.
Hij raapte zorgvuldig de centen op,
terwijl ze in zijn zakken gleden.

Hierin herkende je het zaken doen
en hoe ver hij was geraakt in ‘t leven.
Hij verhoogde het bedrag tot 1 miljoen
en heeft zijn pa…..een cheque gegeven.
Godwaert
 

De vrederechter !!!

Een vrederechter had het druk
met minuscule zaken allerhande:
“ Een boer reed een afsluiting stuk,
een buur stak de haag in brande”.

Hij trachtte zoveel hij kon
de zaak te regelen in der minne,
hij wist het uit welingelichte bron
en moest nooit een foef verzinnen.

Op een dag , ’t kantoor was al gesloten
wordt er opeens zo lang gebeld
en schielijk uit zijn droom geschoten,
is hij naar de deur gesneld.

Hij grijpt naar ’t slot, maar aarzelt even
ge weet maar nooit in deze tijd.
Ze staan u brutaal naar ’t leven,
och arme ,voor een kleinigheid.

’ t Is misschien nog de facteur
die nog komt langs gelopen.
Hij gaat ieder jaar van deur tot deur
om postkalenders te verkopen.

Vol verrassing ziet hij echter
Oscar en Emmerance staan.
Die vragen hijgend aan de rechter
“of ze NU nog mogen binnengaan?”

Oscar was zevenennegentig jaar.
Zij was iets jonger dan haar vent,
Meneer dacht: Dat zijn er nog een paar
voor informatie van hun testament.

Nauwelijks waren ze gezeten
of ze vielen met de deur in huis.
“ ’ t Is misschien nog niet geweten
samen leven, ’t is een kruis.”

“Daarom dachten we” zei Oscar
“want zo kan ik het niet verder aan,
we zullen nu na zestig jaar,
zonder ruzie uit elkander gaan.

De rechter keek verrast en zat daar
als van ’t hand Gods geslagen.
“ In ’s Hemelsnaam na zoveel jaar
kunt ge niets meer van elkaar verdragen.”

’t Is al jaren zei Emmerance
we hielden het voor de kinderen gedekt.
’t Bleef ogenschijnlijk een romance
want immers, ’t is nooit uitgelekt.

De rechter kreeg een knikje van hun beiden
de oudjes waren in hun sas,
“We wachten van te scheiden…..
tot ons laatste kind gestorven was.”
Godwaert
 

De verkeerde conclusie !!

Al dagen sliep Paul slecht
en snurkte bovendien.
Zijn vrouw had hem gezegd:
" ge moet een dokter zien".

Paul was niet happig en deed voort
hij geloofde ’t vrouwtje niet,
hij had zichzelf nog nooit gehoord,
’t was niets dat te wensen overliet.

De vrouw was in paniek en ging
om raad bij de huisdoktoor:
“ d’ er komt weldra verandering”
en hij schreef wat pillen voor.

Dat paste niet in Paul zijn kraam
hij wou geen pillen pakken,
dat snurken, oh here, ’t had geen naam
en ’t vrouwtjes woede zal wel zakken.

Ten einde raad is vrouw Katrien
naar een kwakzalver gegaan,
die brengt wel redding of misschien
komt er wel verbetering aan.

“Wel “ zei de man, “ ‘k ben geen expert
maar ‘k geef je toch een tip,
leg een stukje camembert
in ’t snurken op zijn bovenlip.”

Katrien vertrok heel opgewekt
en ging een zuivelwinkel binnen,
ze was nieuwsgierig naar ’t effect
en wou er van avond mee beginnen.

Amper 5 min. was Paul ingeslapen
en ’t snurken was weer affreus.
’t Vrouwtje nam ’t geheime wapen
en legde het onder zijne neus.

Twee ademhalingstrekken later,
was er reeds beterschap te zien.
Toen vroeg Paul, maar ’t was een flater,
“ vrouwtje, ligt gij bloot misschien.?
Godwaert
 

Ge weet maar nooit!!

Jan studeerde in de stad
en omdat hij geen auto had
woonde hij bij een oude rijke oom
vervelend hardhorig, godsdienstig en vroom .

Zijn hardhorigheid voor Jan kwam goed van pas,
want door zijn oom was Jan steeds goed bij kas.
Hij ging veel uit en ook heel vaak,
zo’n dove oom dacht Jan is adequaat.

Oom sponsort Jan in doen en laten
in zijn escapades vindt hij geen graten , hij hoort niets van zijn nachtelijk gezang
en hoort nog minder ’t gestommel op de gang.

De oude heer trekt op een dag naar stad,
zo’n lange afwezigheid had Jan nog nooit gehad,
want bij valavond is oom nog niet weergekeerd.
Jan werd ongerust, heel zeker had oom zich erg bezeerd.

Uren later hoort Jan aan de deur wat gepruts.
“ Ha ,daar is hij weer ,onze oom, onze dove duts”
Jan veert recht , hij voelt zich loom
hij loopt in de gang en helpt zijn dove oom.

Hij neemt zijn mantel en fluistert zacht:
“ oude dove kurkentrekker,waar was je van nacht,
hé , dove kwakkel waar ging je pinten pakken
of bleef je bij de rooie lichtjes plakken?"

“ Nee Jan, ‘k heb enkel maar de stad bezocht
en mij daar een hoorapparaat gekocht…..!
Godwaert.
 

Franske stond te voet

“De examens”, zei Franske, “wogen zwaar”
en hij zat amper in het tweede jaar.
Maar ja, de T.V. kon hij niet missen
en had verleden jaar bijna moeten bissen.

Toch had hij een nieuwe fiets gekregen,
want moeder was hem zo zeer genegen.
Het oud vehikel verging tot schroot,
omdat er niemand er ook één frank voor bood.

Maar toen vader het erge nieuws vernam,
hoe hij aan die povere uitslag kwam
en al die slechte punten daar zag staan.
“Morgen moet ge te voet naar schole gaan.”

Franske keek sip, die uitslag zei hem niets
maar te voet naar school, zonder nieuwe fiets.
Hij slenterde buiten en zag hoe een haan,
met de vlerken wijd open op de kip ging staan.

Hij spurtte er dreigend naartoe en hop
daar kreeg de haan een ferme schop.
“ Als ik met de fiets naar school niet mag gaan
wel, ge zult verdorie ook te voete staan.”
Godwaert
 

de 10 geboden van een student.

1 Bovenal vergeet het werk,
2 leer niet ijverig, spiek maar sterk.
3 Heilig steeds het luie leven,
4 naar vakantie zult ge streven.
5 Werk niet, vermijdt vermoeienis,
6 doe niet wat al te moeilijk is.
7 Vlucht het schrijven en noteren,
8 alles kun je straks kopiëren
9 Maar wil toch op tijd de stof opfrissen,
10 want anders moet je zeker “ bissen”.
Godwaert
 

De strooien hoed.!!!

Een naaktstrand ergens aan de zee
daar lag Oscar te zonnen.
Zijn strooien hoed had hij steeds mee,
die had hij als prijs gewonnen.

’t Was niet omdat Oscar daar lag
dat hij ook in slape viel,
hij keek rond en plots hij zag
al de schoonheid van Cecile

Oscar was danig gegeneerd
de eerste keer dat hij hier kwam,
hij voelde zich toch ook vereerd
te liggen naast die schoon madam.

Hij had zijn strooien hoed gelegd
om geen argwaan op te wekken,
zijn idee vond hij zelf niet slecht
om ’t rijzende geval te dekken.

Plots zag hij het avondrood
dalen over ’t grote strand,
een geluk nog dat hij wakker schoot
hij lag alleen in ’t mulle zand.

Hij lag alleen, dat dacht hij maar.
Ineens een stem, daar aan de kant:
“gij groet mij niet, lamlendig lig je daar,
zwaai met uw hoed en wees galant.”

“Waart gij galant ,zoals het moet
ge zoudt daar niet blijven staan.
‘k Weet zeker dat mijn strooien hoed
dan wel vanzelf omhoog zou gaan.”
Godwaert
 

Geleerdheid gaat boven alles.

Els en Ann, ze zaten al jaren in dezelfde klas ,
het werden vriendinnen en ‘k weet niet of het toeval was;
ze trouwden in dezelfde kerk en gingen op reis dezelfde dag,
terwijl Ann met Els ook samen in dezelfde kraamkliniek lag.

Els verhuisde, ze was zogezegd niet streekgebonden,
omdat haar man nog maar eens ander werk had gevonden.
Ann volgde avondlessen, ze deed het vol courage .
Els bleef moeder aan de haard en deed met zorg ’ t menage.

Om beurt hadden ze telefonisch contact met elkaar
ze verheerlijken hun kinders, het verslechtte jaar na jaar.
Ann verteld vol glorie over haar zoon en ze pocht ‘er
over de jeugdige competentie van haar dochter.

De jaren verlopen,ze verliezen elkaar uit ’t oog,
’t geeft niet ,dacht Els, Ann met haar grote woorden zit te hoog.
Maar , op een dag rinkelt de telefoon en Els neemt op:
Het was Ann, maar ’t geestig gesprek eindigde met een flop.

Al die superlatieven van Ann komen bij Els hard aan,
een homofiel en een lesbienne,dat heeft Els verstaan.
Els begrijpt het niet ,maar wil haar kunde illustreren:
“Proficiat “ zegt ze, “ ’ t Is plezant als uw kinderen zo goed leren."!
Godwaert
 

De 10 geboden van een garagist.

1 Bovenal waardeert de klant,
2 luistert goed waar ’t schoentje spant.
3 Controleer het oliepeil en ook het water.
4 Zeg niet: Antigel is een zorg voor later.
5 Meet de spanning van de banden,
6 is het reservewiel nog wel voorhanden?
7 Gaan de pinkers, de lichten en de remmen.
8 Kijkt of de handrem niet blijft klemmen.
9 Zijn de kosten te hoog gelopen:
10 Tracht dan een nieuwe te verkopen.
 

Ook ons Heer is niet tevreden.

De Heer keek naar ons
werk en zag dat het goed was .

toen vroeg hij naar ons
loon……
Hij keerde zich om en

weende bitter.
 

The story of little duimpy

Voor zij die de eerste les goed geleerd hebben.

There wasseris a little boy, who was so little that everyone gave him the byname of little Dumpy. He had six brothertjes and six sistertjes. His father was a woodhacker and his mother was working in the householding.
On a given day, the father said: “I hold it no longer out, I word myself the blubber. What do hou gonna do now?” Mother said: ”Well what will you do.?” The father answered: “To morrow I bring alle the little bloeikens into the wood and when they are far genoegh, I let them in the steak.”
But little Dumpy, very good by time and haertstiike pienter, had heart everything. At night, he at two sneads of bread and slipped out of the bed. He went to the tuinpatch and propped his brooksacks full of kaiselstones.
The next morning the fatherbracht the children into the wood. But by every step, Little Dumpy let fallen a kaiselstones. When the were far genoegh in the wood, the father let them in the steak. But Little Dumpy sead to his brothertjes and sistertjes: “kelm on, kelm on, doenot kraai. I bring you heelhouds back.”
And via his kaiselstones they came home. The father was jus sitting on tweecee and he heard the doorbell clingel. There was the hole nest again thous.
The next morning the father did theselfde, but Little Dumpy had no time to pick up kaiselstones, so he did it with a packy of volcorn bread of a welknown mark (the only that you smite away is the verpacking.!)
When the daddy letthem in the steak again, Little Dumpy said upnex: “Kelm on, kelm on, I bring jou heelhouds back just like gister”. But he could not find the way, becauses the vereckte mushes had eaten up the bread. The children kraai and kraai. Little Dumpy said: “Keep your big waffles shut” and he clautered in a tree, looked om his heen and saw a little lightje. It was the light of the house of the big Rous. That was rotten, because the Rousen like to eat little children up with houd and hair.
But as I said, Little Dumpy was very pienter and was not afraid at all. ‘s Nights, when the Rous was maffing, he packed the seven miles lears of the Rous and all his money and his checkbookje. He wecked his brothertjes and sistertjes loyed them up his shoulders and putste the plate.
The father stood by the gardenhek with a vernlooker and saw how they came ongestepped. He was very blaay and the mother of course too. And when they are not did ,they live long and happy.
 

Engels voor beginners.

Lesson 1
The following stuck has only one bedrive. So it is a oneacter. It is a family drama.
Leontine sits in the hook of the chamber. She is striking Cyril’s brook. The radio stands on. Suddenly she hears lewight in the gang. The door goes open. There stud Cyril.
Leontien: There you are. It is becans tide. From where come you flirefloyther.?
Cyril: That goes you not on.!
Leontine: Your eaten stands in the ice-cast.
Cyril: I have no lust to fret.
Leontine is on her toes getrapped. She thinks that she will fall from herself. She goes lying long-out on the sofa and begins to snurk.
Cyril: Stop, hold up or I’ll give you a vige against your smoel.!
That is too much for Leontine. She flies right from the sofa and balls het fists.” I will take another man I can you more stand out.” She cries”!
Cyril holds his shoulders up.’ That will not spite me.”I have al another push (poes)
Leontine is white like krite and falls forover on the tapite.
Cyril wrives in his hands from joy. He does the door open and smite her after him too.
But in the room Leontine comes to herself. She looks er bat out.” I will make myself from side” she thinks by herself. She goes to the kitchen, takes a mess, but when she thinks on the blood, there comes twaifel.” Well, she said, I will stay an old young daughter all my life and will never marry again.”
That is that then.
The public can see Leontine go and sit on her stool with her strikework in her hands.
The lights go out and the gordine goes too.
 

de 10 geboden van een kaarter

Bemin het fair play bovenal,
de beste stuurlui staan aan wal.
Reclameert nooit of nimmer op uw maat,
ook als hij soms een fout begaat.
Zowel bij ’t bieden of manillen
noteer stil hoeveel troeven er al vielen.
Zit voor uw beurt niet steeds te dreigen.
De kijker zeker, moet steeds zwijgen,
met zo’n spel is iedereen content
en hebben we een paar uur amusement.
 

De sprekende papegaai!!!

Emerance had een winkel in den draai
en hield een vogel in een kooi,
’t was een helgekleurde papegaai
en spreken kon hij toch zo mooi.

Met al de klanten ging hij aan de praat
en kletste ellenlange reken.
Omdat er roest hing aan iedere draad
wilde men de kooi in een nieuwe verflaag steken.

Daarom werd Koko getransporteerd
naar de kelder in een hoekske
en om hem braaf te houden liep het gesmeerd,
want Koko kreeg nu en dan een koekske.

De verf droogde toch maar tergend traag
en Koko dus maar koeken smullen,
hij kreeg een dikke krop en dikke kraag,
zijn borst en buik waren lijk twee nullen.

Eindelijk mocht hij zijn hoek verlaten
en weer op zijn oude plaats gaan staan.
Hij volgde weer de klanten in hun doen en laten
en was weer met iedereen begaan.

Koko stelde plots een vraag, die vagebond,
aan een hoogzwangere vrouw die binnen kwam:
Lijk dat ge dik en bol zijt en ook rond……………
ze hebben zeker ook uw kooi geverfd madam.?
Godwaert
 

de 10 geboden van een duivenmelker.

1 Bovenal bemin de duivenvlucht
2 wordt niet ongeduldig in de grauwe lucht.
3 Wordt het lossen uitgesteld tot morgen
4 belast uw vrouwtje niet met zorgen.
5 Loop niet heen en weer al zagen,
6 d’ er komen heus weer zomerdagen.
7 Roept uw vrouwtje tevergeefs omdat u niet at,
8 ’t is dat ge te lang weer bij uw duiven zat.
9 Regelt alles zo: houdt de kerk in ’t midden ,
10 zo kunt ge bij uw vrouw en bij uw duiven zitten.
Godwaert
 

De schildersgast!!

Computer en informatica dat zinde Frits niet echt
en wijselijk leerde hij daarom een stiel.
Hij schilderde en dat deed hij ook niet slecht,
hij liep thuis ganse dagen in zijn witte kiel.

Zijn getuigschrift kreeg hij op een dag,
heel denderend was het niet voor hem.
Hij solliciteerde en mocht op slag,
aan ’t werk in een kliniek in Waregem.

Een wachtkamer kreeg al een forse beurt,
van de ploeg nog voor ’t groot verlof verviel
en dat werd met veel allure door Frits gekeurd
in zijn hagelwitte nieuwe kiel.

Plots- Frits wist niet hoe het kwam-
hij had niets gezien of niets gehoord.
Zo maar naast hem stond er een madam,
van ’t verschot zei Frits geen woord.

“Meneer” zei die madam terwijl ze wat vooroverboog
“meneer, we zijn hier nu toch alleen”.
En toen zwiepte ze in een trok haar rok omhoog
en vroeg,” Meneer, wat denkt u, heb ik het speen.”?

Frits wist niet wat hij zag of hoorde,
hij hield zijn bonzend hartje vast.
“ Madam” hij stotterde, hij zocht naar woorden:
“madam , ‘k ben geen dokter, maar een schildersgast.”.

Godwaert
 

De remedie !!

Mieltje is een enig kind
en veel te veel verwend.
Hij doet alles wat hem zint
hij zingt en fluit en loopt en rent.

Zijn speelgoed vliegt aan duigen,
hij heeft er trouwens veel te veel.
Pa en ma moeten steeds buigen
zijn wil is wet, hij krijgt zijn deel.

Als pa soms nachtdienst heeft,
dan pas begint de pret.
Dan zegt hij kort en onbeleefd:
“ Mama, ik kruip bij jou in bed.”

Mams en paps die gingen er eens op uit
en Mieltje moest bij oma overnachten,
hij moest naar bed,en weende luid
en oma, maar zijn leed verzachten.

Zo moest oma mee met Miel,
ze deed het om hem te paaien.
Maar eer dat Miel in slape viel
lag hij wel honderd keer te draaien.

“ Hoe komt dat toch” vroeg oma toen
“geen seconde lig je stil,
maar jongen toch,wat moet ik doen
zeg het mij, ik doe uw gril.”

“ Wel “ zei Mieltje, “ nu je ‘t mij komt vragen
mijn mama kent mij op en top
ze zoekt mijn buik en zakt nog lager
en dààr legt ze haar handje op”

“Geen drie tellen later doezel ik al in,
“ ’ t is slechts één remedie die mijn moeder weet
en als je wilt, doe dan mijn zin
’ t is goed als je nu hetzelfde deed.”

’s Anderendaags vroeg mama aan haar Miel
of hij rustig in slape viel
“wel” zei Miel: “ ik slaap liever bij meetje
want , zei hij: “Ze beeft een beetje.”
Godwaert
 

De remedie tegen tandpijn !

Ceriel was een succesrijk zakenman
met 2 boekhouders en een meid,
het drukke leven hield hem in de ban
voor niets of niemand had hij tijd.

Zijn vrouw Margriet, die was madam
met pelsmantel en een zware BMW.
’t Gebeurde zelden, maar als ze kwam
had ze gratie en veel pretentie mee.

De recepties wenste ze ook bij te wonen,
ze flodderde en ze floreerde en nam het woord.
Ceriel durfde zich haast niet meer tonen,
maar oogluikend ging hij ermee akkoord.

’t Was weer eens receptie en Margriet ging mee ,
maar plots heeft Ceriel barstende tandpijn gekregen.
Inderhaast slikte hij een perdolan of twee
en heeft wel tien minuten plat gelegen.

De rust bracht al geen aarde aan den dijk
en ’t vrouwtje maar ongeduldig wachten.
Ceriel was ongedurig en wit als krijt
en zat in de receptie met zijn gedachten.

De minuten tikten tergend traag voorbij
en inderhaast werd er besloten:
“ga maar alleen,wacht niet meer op mij,
excuseer mij ginder bij de groten.”

Met schurende banden vertrekt Margriet
en hoopt vooralsnog op tijd te komen.
Nauwelijks is ze uitgestapt, of ze ziet:
“Verdorie, ‘k heb mijn sacoche niet meegenomen.”

Heel laag scheert Margriet terug naar huis
en vindt Ceriel in de keuken en de living niet.
“ hij zal wat slapen,” en zonder veel gedruis
loopt ze de trap op en gelooft niet wat ze ziet.

Ceriel zit bij de meid in bed en ziet Margriet,
die roept en raast en scheldt met hopen.
“Maar vrouwtje toch, ‘k zweer het ,’k wist niet
met zo’n tandpijn ,waar gekropen.”
Godwaert
 

De olifant

De pastoor van een klein gehucht
ergens tussen Gent en Dendermonde,
ontving op zekere dag ’t gerucht:
Een vermaard circus is weer op ronde.

Zijn misdienaars zijn in de ban
een levendig spektakel hier zo dicht,
ze praatten en ze lachten dan
en in hun ogen tintelde een licht.

Ze vroegen aan meneer pastoor:
“Of hij misschien d’er ook naartoe zou gaan,”?
“ Nee, maar nee, daar ben ik niet voor,
zoiets ,daar trek ik mij niet van aan.”

“ ‘ k Moet mij toewijden aan mijn kerk,
de godsvrucht mindert, ‘k moet het gedogen,
maar zoals ik toch wel bemerk,
het circus strooit zand in jullie ogen.

Maar ’s middags was er nieuws van Job,
hij had een reclamefoldertje mee:
Een olifant, een naakte vrouw daarop,
zij showt haar nummer lijk een fee
.
De pastoor was geaffronteerd
de afkeer stond op ’t gezicht te lezen,
zo wordt men gemanipuleerd:
Is daarop nog nooit protest gerezen.?

De lange nacht die bracht soelaas
en ja meneer pastoor, die fleurde op.
“Bah, een circus is niet zo dwaas,
de massa van gans ’t dorp staat op zijn kop.”

“ ‘k Zal maar gaan, ‘k heb geen bezwaren”
zei de goede herder met een lach.
“ ’t Is van in mijn kinderjaren,
dat ik een olifant van ’t circus zag.”
Godwaert
 

De rekening van mijn kleine meid!!

De afwas had ik pas gedaan
en veegde de laatste restjes met een doek.
Plots kwam mijn kleine spruit bij me staan,
heel gewichtig met een stylo en een boek.

“Kijk eens mama” ,zei Elien
“wat hier geschreven staat,
ik noteerde wel een punt of tien
lees maar rap en stop nu met de vaat.”

Mama droogde haar handen aan haar schort
en nieuwsgierig begon ze te lezen:
Dat is mijn rekening, ’t is nog in het kort
hier en daar is nog een vraag gerezen.

2 Euro voor het opmaken van mijn bed.
1 Euro: ‘k heb de vuilnisbak aan de deur gezet.
2 Euro voor ’t babysitten, terwijl jij aan ’t shoppen was.
5 Euro voor mijn goed rapport in de klas.
1 Euro voor de boodschappen die ik voor je deed.
4 Euro bij ‘ t helpen toen je ’t gras afreed.
3 Euro voor ’t vegen van de stoep,
al bijeen heb ik 18 Euro van jou tegoed.”

Ik zag dat Elien vol verwachting keek.
Duizend herinneringen flitsen door mijn brein ,
’t was of ik pots wel duizelig leek,
maar…. ‘k nam haar boek en schreef het mijn.

Ik droeg je negen maanden lang ,
ik bleef bij u als ’t donderde, want jij was bang,
voor je speelgoed en je kleren klein en groot,
voor de vele malen dat ik je neusje snoot,
voor je boterham met choco en je cornflakes
voor dit en dat en nog een hele reeks.
Als ik dit optel word je wel verwend
’t is liefdevol gedaan . Rekening: nog geen Euro-cent

Beiden waren aangedaan, dat kon je zien,
grote tranen rolden langs de wangen van Elien.
“Mama” zei Elien snikkend ,”’t spijt mij ,ik heb berouw,
echte liefde heeft geen prijs: ik hou oprecht van jou.”
Weer ging ze voor haar schrijfboek staan.
In grote letters schreef ze: Rekening voldaan. Godwaert
 

De kolenmijnen !!

In de jaren 50 waren de kolenmijnen zeer in trek
zelfs de koning daalde af tot in de diepste ,zwartste plek.
Zijn gedurfde onderneming stelde men ook zeer op prijs
en iedere bond met naam ging gegarandeerd naar daar op reis.

De St.Elooisgilde had dit jaar ook zo’n daguitstap gepland
de proost ging voorop mee, uiteraard het vaandel in de hand.
Met gepaste overall en helm en licht ging de pastoor
zonder ervaring, overmoedig zijn ganse bende voor.

Het kruipen en wringen en duwen in de lage schacht
’t angstzweet brak hem uit, “goeie God wat heeft mij naar hier gebracht”
Hij geraakt eindelijk weer boven na veel zwoegen
terwijl de anderen met een gotver, zuchten en kloegen.

Het gedempt gesprek op de bus verliep in grote lijnen
hoe die mannen moesten afzien en tjolen in de mijnen,
altijd in ’t donker,steeds angstig en zwart onder ’t stof
en de verdienste oh here, nee dat was ook genen bof.

Volledig onder de indruk ging meneer pastoor naar huis,
hij was zodanig verstrooid, aan de kerk sloeg hij geen kruis.
Marie , zijn trouwe meid was nog op en die hoorde gerucht
ha ja, heel zeker, de pastoor was daar ,ze was opgelucht.

De meid och arme, die kreeg geen tijd om maar iets te vragen
want meneer pastoor begon over de mijnen te klagen.
“’t Werk in de mijnen is ongezond, zeg maar rechtuit barbaars
“ ’ t Is onmenselijk, daardoor zijn de werknemers ook maar schaars.

“De mijnen”, zei meneer pastoor,” ‘k ben erdoor gefascineerd.
“ De mijnen “ vroeg hij” heb je in school daarover iets geleerd “?
“en à propos, Marie , heb je de mijnen al eens gezien?”
“nee,nee,zei ze gehaast, maar de koster’ s wel een keer of tien……

Godwaert
 

De smid !!!

Mathilde was al in de tachtig
en wandelde nog elke dag,
ogenschijnlijk was ze kloek en krachtig
maar haar rug:daarover deed ze haar beklag.

Het zware boerenwerk van toen
dat liet zijn sporen na,
handenarbeid, dat men moest doen
’t is daardoor dat ik gebogen ga.

Daar in den draai woonde een smid.
Ze wilde daar wel eens binnengaan,
misschien krijg ik wel een stoel dat ik wat zit
’t is lastig als ik lang moet rechte staan.

Ze zag hoe hij het gloeiend ijzer smeed,
om het op het aambeeld recht te slaan.
Ze was verwonderd hoe hij dat deed
en vol verwachting is ze naar hem gegaan.

Boven uw berookte poort hangt een plakkaat:
“Hier recht men wat krom is” , staat er te lezen
zijt ge zeker dat dat voor alles gaat
dan wordt uw kunde daadwerkelijk geprezen.

Nu vraag ik u mijn beste man,
‘k ben krom gebogen , als dat bij mij ook kan.
‘k Krijg u niet recht zei de smid en hij loech
heel zeker krijg ik u niet heet genoeg.
Godwaert
 

De nieuwe Ark van Noë !!

De Heer zag België, overbevolkt en corrupt bovendien.
Hij besloot: ‘k vernietig mijn schepping, ’t is niet om aan te zien.
Zo daalde de Heer af bij Noë en heeft hem de opdracht gegeven:
’t Gaat 40 dagen en nachten regenen, bouw u een Ark om te overleven.
Neem enkele goede mensen mee en van de dieren 2 exemplaren van elke soort.
Hier is het plan zei God: begin er aan ,maak een Ark voor toevluchtsoord.
Zes maanden later begon het te plenzen,dag en nacht, ’t stopte nooit,
God keek neer en zag Noë in zijn verzopen tuintje , natter dan ooit.
In zijn weerbericht kon Frank Debooschere dat fenomeen niet verklaren,
’t lag waarschijnlijk aan het ozongat en de opwarming van de aarde de laatste jaren
De Heer was verwonderd,hij zag geen Ark, zelfs geen nagel of een plank
Hij orakelde: Noë waar is uw Ark, gij verzuipt uw leven komt in ’t gedrang.
Noë sloeg ootmoedig zijn ogen neer en stamelde: vergeef me Heer
’t zijn moeilijke tijden , de wetten worden aangepast en veranderen keer op keer:
Voor de ruimtelijke ordening was een vergunning primordiaal,
al mijn discussies met de inspecteurs, dat werd een lang verhaal.
De polis voor de brandverzekering, dat bleef maar duren,
‘k had zelfs de rooilijn overschreden volgens mijn naaste buren.
Door sommige criticasters – heel waarschijnlijk groenen- werd zelfs beweerd
dat ik de hoogte en de breedte niet had gerespecteerd.
Voor enkele pietluttige klachten was ik fel verrast
die klaagden steen en been voor geluidsoverlast.
Zelfs de politie kwam met een speciale eenheid om de decibels op te meten
en zo heb ik uren, voor de bouwvergunning op de gemeente gezeten.
De provincie heeft nu de zaak in handen, ’ t is ook geen sinecuur,
ze eisen een waarborg voor mogelijke aanpassing van de infrastructuur.
Als de Ark verplaatst wordt naar de zee moeten de bruggen verhogen en verbreden,
doordat overdreven zwaar gewicht worden de baantjes kapot gereden.
Ik argumenteerde: de zee komt naar hier, maar ze keken nijdig en bars
en gans het verhaal van dat regenen , daarvan geloofden ze geen snars.
Omdat ik veel hout nodig had, begon ik met het kappen van inlandse bomen,
de ornithologen zeiden: ge heb de biotoop van de gevlekte bosuil weggenomen.
Ik verzamelde de dieren die u vroeg, maar de dierenbescherming heeft me aangeklaagd:
volgens hen had ik de juiste formulieren voor verblijfsvergunning niet aangevraagd.
Ge houdt de dieren tegen hun wil vast beweerde Gaia activist M . Vandenbossche,
de accommodatie is te beperkt voor de paarden, de ezels de koeien en de ossen.
Ik zwijg nog over de politici die alles naar elkaar toe schuiven, ze weten nergens van
en de volksgezondheid komt nog aandraven met het mestactieplan.
Volgens het ministerie van landbouw had ik nog formulieren te kort,
zoals een goedkeuring van het bureau inzake het milieu effectenrapport.
Zij eisten toegankelijkheid voor iedereen, zelfs de allochtonen hielpen mee,
maar de vakbonden wilden alleen ouderen en mensen van de VDAB
De belastingsdienst en de douane hebben op al mijn bezittingen beslag gelegd,
omdat ik illegaal het land wilde verlaten, met bedreigde diersoorten, zogezegd.
Dus Heer , ‘t zal minstens nog 10 jaar duren eer de Ark af is, ’t zij groot of klein…………….!!!
Plots stopte de regen, de hemel klaarde op en waarlijk er kwam zonneschijn.

Noë vroeg verwonderd:Zul je dit land niet vernietigen, of was het al verzonnen? IK vernietig niets zei de Heer, daar zijn UW politiekers al mee begonnen……………
Godwaert
 

De kuisheidsgordel!!

Gerard had de grote lottopot gewonnen.
Amaai, al dat geld , hij wist niet wat ermee begonnen.
Huizen en appartementen kopen dat zei hem niets.
Een wereldreis sprak hem wel aan, maar met de fiets.

Hij zocht naar informatie op het internet
en op een dag heeft hij de beslissende stap gezet.
Hij contacteerde nog zijn beste vriend Robert
en zei: Wat ik nu ga doen is spectaculair.

" ‘ k Wil met de fiets op wereldreis gaan,
luistert, ‘k heb mijn vrouw de kuisheidsgordel aangedaan,
‘k sta wat argwanend tegenover mijn vrouw,
daarom geef ik u de sleutel, omdat ik u betrouw."

" Ben ik binnen twee jaar niet terug in de contreien,
geef haar de sleutel, dat ze weer kan vrijen.
Robert beste vriend , geef mij nog een hand:
Ik vertrek nu en rijd dwars door Nederland."

Geen drie kwartier was Gerard aan ’t pedaleren,
plots hoorde hij driftig claxonneren.
Gerard reed uiterst rechts en stopte
en zag dat Robert heftig op zijn ruitje klopte.

Gerard ging naar ’t open raam en loech
terwijl hij nogal venijnig aan Robert vroeg:
"Waarom zijt gij mij inderhaast gevolgd tot hier?
Vergat ik soms een document of ander stuk papier? "

Robert stelde hem direct gerust en zei:
" ‘k Vond het mooi, het vertrouwen dat ge stelt in mij."
Hij taste in zijn vestzak ,nam de sleutel en kuchte even:
" Gerard jong, ge hebt mij de verkeerde sleutel gegeven.!!"
Godwaert
 

Daar alleen kan liefde wonen!!

Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is het leven fijn,
waar de kindjes, al is ’t maar voor de schijn,
het jaar door braaf en zoetjes zijn.

Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen kan ’ t blijven duren
waar vrienden en ook buren,
niet uit jaloezie de buurt af gluren.

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven heel markant,
waar moeder nooit een zaagje spant
en vader knikt en zwijgt constant.

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is ’t leven zoet,
waar vader stil en met gepaste spoed ,
de patatten jast en de afwas doet.

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen leef je geborgen,
waar vader werkt , vandaag en morgen
en moeder voor de “ kas “ zal zorgen.

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen leef je nog intens
waar kinderen en een grote mens
gezellig samen : geven u hun hartenwens.

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is ’t overvloed,
dat wens ik u: hou goede moed
gelukkig jaar, het ga je goed !Godwaert 31 12 2013
beste wensen fons en lieve
 

Kerststemming

Zo zacht, zo eindloos teer,
nu warlen lichte vlokken
op ’t dromend landschap neer.
En ’t luiden bronzen klokken;
in deze feestelijke nacht.

De stal voor onze Heer
staat klaar zoals tevoren
en ’t kind wordt keer op keer
opnieuw bij ons geboren;
in deze wondervolle nacht.

Kom Jezus ons genezen
van zonde smart en nood,
het kerstgroen wijst ons leven
waar donker heerst en dood;
in deze feest’lijk wondre nacht.

Godwaert Kerstmis 53
 

De koei-marchant !

Bink Vaneste, had in ’t begin dat hij begon,
geen super de luxe beesten camion
en de dieren dat hij kocht bij de boeren
moest hij met een camionette naar de markten voeren.

Eenmaal in de week of soms meer, reed Bink,
met het pruttelende sputterende ding,
met twee beesten of zelfs met drie was hij content
zo reed Bink naar de vroege markt in Gent.

Soms van voor vijf uur was hij ter plekke
en had nog tijd genoeg om zich eens uit te rekken,
dan wandelde hij op het marktplein rond .
en zocht of hij geen vroege babbelaar(ster ) vond.

Op een morgen, ’t was nog half donker of half klaar
ziet hij iemand vegen op het trottoir.
Voilà denk Bink,dat is daar iets voor mij
een babbeltje slaan, zo gaat de tijd heel vlug voorbij.

Al naderen zag hij zenuwachtig gedoe
en met versnelde pas gaat hij er naartoe.
’t Vrouwtje maar vegen op haar sloefen en in peignoir
met een borstel zo dun en kort van haar.

’t Was amper schier het plankje dat nog restte
en met een ingehouden lach zei Bink Vanneste:
“’ t Staat bijna geen haar meer op zo te zien”
“sorry” zei ’t vrouwtje ,” hangt mijn peignoir weer open misschien”?
Godwaert
 

De kinesiste

Gehaast, gejaagd zo alle dagen
scheurt ze door de bochten vol gevaar.
naar mensen die naar haar vragen,
haar handen zijn haast wonderbaar.

Haar bolide sputtert nog even
en het portier ,het vliegt al open
en met haar intens en heel druk leven
komt ze tot aan de deur gelopen.

De knopen van haar jas, reeds zijn ze los
in een” haast -je-zere” open gedaan
Ze schudt de olie, ze krijgt een blos
omdat ’ t weer zo duivels vlug moet gaan.

Ik laat de kinesiste maar betijen
ik leg me kijkend neer en zwijg.
Ze kneed de spieren van mijn dijen,
zonder dat ik een erectie krijg.

Maar ze is ervaren ons Mireille,
ze beleefde het reeds allemaal.
Daarom heeft ze steeds een handdoek bij
en dekt daarmee het ” rijzende “geval.

Ze went haar hoofd en houdt zich sterk,
ze verdient een extra complimentje.
En ijlings vertrekt ze na haar werk
en blust haar passie bij haar ventje.
Godwaert
 

De jachthond!!

Juul was triestig, zijn hond was dood,
zo’n jachthond zou hij nooit meer vinden.
Hij kocht hem klein, hij bracht hem groot
hij stoefte ermee bij al zijn vrienden.

Oneindig veel voorbeelden gaf de man,
hoe vernuftig dat beestje toen wel was.
Hij rook en snuffelde en bracht me dan
het voorwerp in een versnelde pas.

‘k Liet hem ruiken aan een konijnenpoot
en seffens schoot hij in actie.
Hij bracht me dan een haas, klein of groot
zijn speurderszin was een attractie.

‘k Hield een pluim van een fazant
kortstondig voor zijn neus.
Hij bracht er een uit het patatten land,
zo’n attente hond was wel curieus.

De was hing buiten eens te drogen,
toen er plots een hevig onweer kwam.
Alle stukken werden weggezogen
incluis de lingerie van mijn madam.

Lakens, hemden,truitjes , broeken
’t werd in één ruk weggeveegd.
En wij maar samen uren zoeken,
zoiets hadden wij nog nooit beleefd.

Op ‘ t einde miste mijn vrouw haar string,
maar geniaal gelijk ze was:
De hond mocht snuffelen aan zo’n ding
en hij verdween gezwind in ‘t hoge gras.

Ja, de hond daar mochten wij op hopen
en inderdaad na een klein half uur,
kwam de hond de oprit opgelopen,
met de vingers van de overbuur.
Godwaert
 

Wat dacht je wel ?

Als ik je maar te pakken kan krijgen
dan zul je in je bed liggen hijgen.
Je zult bibberen ,beven en zweten
je zult mijn aanval nooit meer vergeten.
Je korte ademstoot is een gepiep:
Zuchtend zeg je dan : Amaai, ik heb de griep. Godwaert
 

Sint Niklaas is heilig !!

’t Jaar was om, ’t was weeral St. Niklaas.
Vader Paul was weg en deed de nacht.
Ma beloofde speelgoed en speculaas
en Mireille , die had er veel verwacht.

De Heilige man liep op het dak,
stellig zeker, ook wel wat benauwd.
Zwarte Piet ging voor en met zijn zak
kroop hij stiekem door de schouw.

Dra stond St. Niklaas ook aan de haard
en keek nieuwsgierig in het rond.
Hij sloop schoorvoetend, zachtjes, uiteraard
tot hij voor twee kamerdeuren stond.

Hij miste wel van deur de brave man,
waar moeder rustig sliep op bed.
’t Was daar zeer warm, ze genoot ervan,
de thermostaat was zelfs te hoog gezet.

't Was maar 't laken dat haar half bedekte
rustig lijk een schilderij zo bloot nimmer dat St. Niklaas zoiets bemerkte,
hij schrok wel even en kwam hoogrood.

Laat ik mij verleiden deze keer,
na de zonde komt steeds berouw.
Hou ik mij gedeisd zoals weleer
dan geraak ik niet meer door de schouw…..
Godwaert.
 

De gebreide muts !

’t Is een gouden tijd voor pa en ma
de tijd rond St. Niklaas.
Dagen ervoor en zelfs een paar er na,
leven de kinderen als in een waas.

Met een strootje zijn ze te paaien
en gehoorzamen doen ze op slag.
Ze kussen; ze flemen en ze aaien,
want weldra komt de grote dag.

Op een avond was er bezoek gemeld
en Anja moest heel vlug naar bed,
want zo had moeder haar verteld
“ St. Niklaas heeft voor u iets klaargezet.”

Anja keek nog vlug eens rond.
In de living,de keuken en in het bad,
nergens ook dat ze iets vond;
“ t Is voor morgenochtend mijn lieve schat”.

“Slaap nu maar lekker en droom ervan,
morgen vroeg staat alles klaar.
Bedankt op voorhand de brave man
en zeg alvast tot volgend jaar."

’ t Bezoek was uitermate lang gebleven
en ma vergat de kleine spruit die sliep.
Maar ’s morgens, ’t was al kwart voor zeven,
mama ontwaakte en keek eens in het geniep.

Ze grabbelde het speelgoed al bijeen
en deponeerde het in haar nachtjapon.
Ze trap gedempt, wijdbeens naar beneen,
maar daar stond Anja, hoe dat nu kon.

“St. Niklaas vergiste zich van deur
vergoelijkte ma haar laattijdigheid”.
Anja zag het niet maar ma kreeg kleur,
haar leugentje kwam net op tijd.

“ Is dat al voor mij?” vroeg Anja plots
“zoveel speelgoed ’t is haast niet te geloven”.
“t is omdat je braaf bent,” zei moeder trots
en Anja keek verschrikt naar boven.

" En die gebreide muts " vroeg Anja toen
en zachtjes kwam ze een stapje nader.
"Maar kindje toch , wat zou je daar mee doen
Ze is nog veel te groot voor vader "
Godwaert 21 04 90.
 

De predikant

Daar was ne keer een pater, een heel geleerde vent,
een die kon spreken met groot en veel talent.
Hij orakelde over zonde, verderf en dood.
over ’t strand in Bredene en van allerlei bloot.
Zo predikte hij eens op een zondag achternoen,
en honderden mensen kwamen luisteren naar zijn sermoen.
Beminde broeders en zusters sprak hij, en hij verhief zijn stem ,
Ook Jezus predikte het meermalen in Jeruzalem.
Ik heb het vandaag over een heel klein stukje vlees ,
langwerpig en fijn, dat zijn diensten al bewees.
’t Koddigste ding van een mensenlijf,
’t kan goed en deugd doen, dat staat buiten kijf.
Maar .. men kan er ook veel kwaad mee verrichten
en ik moet menigeen van u ervan betichten:
misbruik gemaakt te hebben van dit wondere ding;
dat blijdschap schonk en ook verbijstering.
Moest ge weten hoeveel bloed er is vergoten ,
hoeveel ongelukken en tweedracht er zijn ontsproten,
door gebruik te hebben gemaakt van dit stukje spier,
veelal misbruikt voor ons plezier.
Moest men het kwaad beseffen, ja voorwaar
men zou het afrukken met een scheermes of een schaar.
Beminde broeders, ik zal u zeggen wat het is,
u had een verkeerd gedacht , zeker en gewis .
Dat heel eenvoudig stukske vlees, langwerpig en fijn,
wat zou dat koddigste ding wel kunnen zijn?
't is iets dat ik hier niemand toewens:
Dat is.. dat is. .. een tong van een venijnig mens.
 

Een vergelijking !

Miel was weduwnaar en deed alleen
het werk op zijn boerderijtje,
van ’s morgens vroeg was hij te been
het was een naarstig bijtje.

Hij wist zich aan te passen
en deed het vol courage.
Eten koken, schotels wassen,
toch miste hij een vrouw in het menage.

Het werk op ’t land was zwaar
en ook de jaren wogen door.
En op een dag ’t was amper klaar
daar stond voor hem meneer pastoor.

Na heen en weer gepraat
over ’t weer en zaken de niet dringen,
vroeg de pastoor,” hoe het nu gaat
met de huishoudelijke dingen?”.

“ Wel “ zei Miel ,” dat gaat nog goed
‘k trek nog redelijk mijn plan,
maar voor ’t wassen van mijn ondergoed
een vrouw kan dat beter dan een man.”

De pastoor sprak van te hertrouwen
en of hem dat soms niet boeit
“ ‘ k weet iemand waar je kunt op bouwen
en die in ‘t zelfde bootje roeit.”

Miel was wat verbouwereerd
en dacht al aan een gezin.
Hij zei:” meneer pastoor ‘k ben zeer vereerd
maar ’t zal toch ook mijn goesting moeten zijn “.

“ ‘ t Is Nathalie Vanderkeere,
de weduwe van Fiel Verraest
Miels ogen rolden weg en were
“ Nee, nee, “zei Miel, “ ‘k ben niet gehaast.”

‘k Versta je niet goed “ zei de pastoor
“ Nathalie is toch nog goed bewaard.
“ ‘ k weet niet ,waarom ben je er niet voor
en ze heeft een centje ook gespaard”.

“ En ook ,’t is al dat niet “ zei Miel
“maar eens kocht ik zijn oude brommer overhaast,
‘k meen eerst dat ik zonder nafte viel,
hij pruttelde en pafte, en ‘k liep ernaast.”

“ ’ t Was alle dagen ’t zelfde lied,
mijn brommer liet het steeds afweten
en ik heb ,geloof me of geloof me niet
er meer naast gelopen dan erop gezeten!!
Godwaert 29 03 93
 

Arsenicum!!

Gejaagd komt een vrouw bij de apotheker.
Vlug“ meneer, geef mij arseniek, hoe meer hoe beter”.
“Zoiets mag ik niet geven zonder briefje, dat is ongehoord
met enkele grammen wordt een man vermoord”.
Ze opende haar handtas en zei terwijl ze een foto nam,
“ Hier uw vrouw, ze is aan ’t vrijen met mijn man”
De apotheker fronste zijn wenkbrauwen en zei “ ’t is oké,
ik zie het nu, ge hebt een voorschrift mee. Godwaert
 

Een boerentoilet !

Een boerenhof ergens in de vlanders,
ouderwets en versleten hoe kon het ook anders,
op ’t einde van de jaren 1800 werd het gebouwd:
Ma en opa en hun ouders waren er getrouwd.

Geen frank kosten, alles bleef zoals het was,
een geit en wat kippen voor de deur in het gras.
Geen comfort binnen,geen douche of geen bad,
hier had de tijd geen greep op gehad.

Een W.C , een deur met een hartje goed te herkennen ,
tussen de koestaldeur en het poortje van de hennen.
Een simpel vertrek, gewoon een hol in een plank,
de mensen waren ’t gewend, de kou en de stank.

Paula en Gerard waren bij hun ouders in getrouwd
en hadden ook nog nooit één steen verbouwd.
Nochtans Gerard was up to date en modern,
lang haar , een zware baard , zo zag Paula hem geirn

Maar het vertrek, daar zou ze wat van krijgen.
Die spleet in die plank, daar kon ze niet over zwijgen.
Gerard moest en zou kijken, Paula stopte niet met preken
en op een dag heeft Gerard diep in ’t gat gekeken.

Hij trok zijn hoofd terug, zijn baard haperde in die spleet,
hij was wel heel voorzichtig , maar , pijn dat het deed.
Hij riep naar Paula, “kom en help mij, dat doet zeer”
“Ziet ge wel” zei Paula, “ ’t is bij mij zo elke keer.”
Godwaert 11 12 83
 

Hij was 24 en zij was 18

Een meisje van 17- 18 jaar vertelde mij hoe het de eerste keer gegaan was. Dat ze benauwd was, dat ze bloedde, dat ze 2 dagen later nog pijn had enz. enz. en daar heb ik de volgende tekst van gemaakt.

Hij begon met haar hoofd achter over te leggen,
ze was benauwd en durfde niets meer zeggen.
Ze had er veel van gehoord maar ’t was de eerste keer.
Vreselijk maar ze vergeet het nimmer meer.
Zijn ene hand ondersteunde haar nek
en met de andere betastte hij de plek.
Ze hield haar adem in ,haar hartje was nog maar zo groot.
“ ‘k Zal voorzichtig zijn " sprak hij ,"daarvan ga je niet dood."
Plots zag hij dat ze toch zo angstig keek
en bij ’t zien van zijn materiaal was ze nog meer van streek
Hij vroeg, " kun je het nog wat wijder openmaken,
dan kan ik er dieper in geraken."
Zenuwachtig deed ze wat hij verlangde en ’t lukte,
terwijl hij zich dieper over haar bukte.
’t Begon pijn te doen en ’t voelde rauw,
maar ze gedroeg zich als een vrouw.
Ze had het zich heel anders voorgesteld,
met veel minder macht en min geweld.
Ze duwde tegen zijn borst zo veel ze kon,
maar hij stopte niet, integendeel hij herbegon.
" Aie, aie, ’t doet pijn " , riep ze plots heel luid.
Hij stelde haar gerust en zei “ hij is er al uit.”
Haar gezicht straalde en ze zuchtte even,
dat was nu de eerste keer in haar leven.
Met een doekje veegde hij een streepje bloed.
Hij hielp haar overeind en vroeg " gaat het , is ’t goed? "
Ietwat verbaasd stond ze op en keek eens rond:
’t Voornaamste was ,haar zere tand was uit haar mond.
Godwaert ‘ 96
 

Appels plukken

Heerlijk in den hof van Eden
leefde Adam , heel lang geleden,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij kreeg de zegen van de Heer.

Al de dagen van de week
zwom hij in ’t water van de beek.
Hij brandde bruin en baadde pootje
en liep daar lekker in zijn blootje.

Tot hij plotseling op een dag
bij ieder dier een wijfje zag.
Vliegensvlug liep hij naar de Heer
en legde al zijn grieven neer.

Hij zei: Heer ik wil niet klagen,
maar ‘k verveel me ganse dagen,
‘k vraag u onderdanig en beleefd:
of u voor mij geen vrouwtje heeft?

Wel, zei de Heer ‘k zal er eens op denken
om op uw verjaardag , u een vrouw te schenken.
Adam stond al van pret te springen
en kocht zich twee verlovingsringen.

Zo heeft de Heer Eva geschapen,
uit een rib, toen Adam lag te slapen.
’t Was een pracht, ons Heer kent er iets van,
een vrouw , met alles d’er op en d’er aan.

Ze leefden rustig verder heel tevreden
de Heer was content met wat ze deden,
de zomer ging, de herfst die kwam er aan..........
’t was toen dat Eva onder de boom ging staan.

Toen Eva al dat fruit zag hangen
brandde ze van ’t groot verlangen.
Ze nam een hap, dat zijn bewezen feiten
en deed Adam ook eens in de appel bijten.

Maar toen gingen plots hun ogen open
distels, doornen, en werk met hopen.
’t Was uit met het mooie luilekker leven,
zo werd het paradijs toen opgeheven.

Door een appel zoals je nu weet
werkten Adam en Eva zich in het zweet.
Wat een geluk gaf Adam nog te verstaan,
‘k moet nooit naar mijn schoonmoeder gaan.

Godwaert
 

De buschauffeur

Christien was jaloers op Nancy en Arthuur,
niet op hun geld, maar op hun grote kroost.
Christien en haar ventje wanhoopten op den duur,
na 10 jaar waren ze nog kinderloos.

Alle dokters werden geconsulteerd,
’t bracht al geen aarde aan den dijk.
“Ga eens naar Lourdes “ zei Nancy “daar wordt Maria vereerd”.
Ze vonden samen: Nancy had wel eens gelijk.

Met de bus naar Lourdes reden ze voort.
Er werd gebeden en gezongen binst de rit.
Hun bedevaart die werd verhoord,
het helpt als men met veel vertrouwen bidt.

Een flinke dochter dat was het resultaat,
maar na 4 j zei Geert , Christien ’s ventje:
“ ’t Is beter dat ge nog eens naar Lourdes gaat:
Een zoon, daarvoor krijg ik wel een complimentje.”

“Inderdaad” ,beaamde Christien, “ ’t is een goed gedacht.
We bidden op de bus en zingen hetzelfde refrein,
“maar” zei Christien, “weet je waaraan ik het meeste dacht:
Zou dat dezelfde buschauffeur nog zijn.”?
Godwaert
 

Hallowien

Brandende pompoenen lijk gedrochten
die de oprit sieren met rijp fruit,
maskers die naar gezichten zochten,
koude rillingen in 't donker op je huid.
Angstaanjagend ,haast niet om aan te zien
't Is ieder jaar weer Halloween.
Godwaert
 

Echt gebeurd!!!

’t Is zwoel, ‘k heb mijn venster op een kier gezet,
vermoeid en geeuwend lig ik in mijn bed.
Plots blijven mijn gedachten stil staan.
Onverwachts kwam je bij me aan.
Je kwam uit het niets en met je gulzige mond,
ging je schaamteloos over mijn lichaam rond.
Mijn verlangen was groot , dat kun je niet begrijpen,
om je vast te pakken en eens goed te knijpen.
Wat er gebeurde in bed kan ik niet vergeten,
ik voel mijn gloeiend lijf waar je hebt aan gezeten.
Je maakte me helemaal gek, ik tril op mijn benen,
toen ik naar je greep was je plots verdwenen.
Ik zocht tevergeefs en kwam steeds naar mijn bed terug,
maar vannacht blijf ik wakker en wacht je op: vuile vervelende mug.
Godwaert 03 09 2013
 

De heilige drievuldigheid op vakantie

Sint Jozef als chef van’t menage
plande een heuse voyage.
Hij begon met veel courage
aan ’t verzamelen van de bagage.

Met een ganse rit voor de boeg,
vertrokken ze ’s morgens al heel vroeg,
geen van de drie die ’t zich bekloeg,
op aarde was er wel pret genoeg.

Om de spanning nog te doen stijgen
werd het een ansgstig zwijgen.
Want ieder plande voor zijn eigen
d’ander wist niet wat hij te zien zou krijgen.

’t Was Jezus nog ergens bijgebleven
dat hij in ‘t eerste van zijn leven,
op ’t meer van Gallilea of dat er neven
d’ apostelen heel veel vis had gegeven.

Hij wilde zien of er na al die jaren,
waar ze met de apostelen samen waren
en waar hij de stormen deed bedaren
of ze dit al konden evenaren.

St Jozef de nederige timmerman
die was nog altijd in de ban
van zijn werkwinkel ,daar hield hij van
en of men door ging op zijn elan.

Of men nog dezelfde “seppen” had,
of men soms ook wel de maten eens vergat
en of men ’s avonds moe en afgemat,
met ’t vrouwtje gezellig naast de stove zat.

Tot nu toe had O.L Vrouw steeds gezwegen,
ze had in feite nog geen kans gekregen.
En toen ’t Kind Jezus vroeg” en onze moe
hewel, waar gaat onze moe naar toe?”
Toen zei moeder Maria, “voor mij wordt het een groot feest:
‘k wil naar Lourdes, ‘k ben daar nog nooit geweest.”!!!

Godwaert 94
 

De gekke koeienziekte

Evy, een studente journalistiek
vond de leerstof magnifiek
en wilde per sé aan haar diploma geraken.
Ze slaagde met brio in alle vakken
ze juichte “ hoera ’t is gebakken”
maar ze moest nog haar thesis maken.

De agrarische sector stond haar wel aan,
dus is ze naar een boer gegaan.
“Wat is de gekke koeienziekte was haar 1ste vraag.
Die boer was snugger en ook heel vlot,
de gekke koeienziekte maakt mij niet zot.
Ik heb ze alle vijf tot op vandaag.

“ Luister “ sprak hij, en hij verborg een lach
“die koe wordt 3x gemolken op een dag”.
Evy onderbrak: “dat is toch de oorzaak niet.
Melk komt uiteraard van de koe,
de E.U weet met de overschotten niet waar naartoe
“Toe, meneer, wees ernstig, en geef mij ’t antwoord , nu subiet.”

De boer ging verder, “’k weet nog iets over dat dier,
slechts één maal per jaar wordt ze gedekt door de stier.
Ge weet: er resten dan nog 364 dagen.
Driemaal daags dat tepelspel,
één maal in het jaar ge weet het wel…….
In dat geval ,zou jij je niet gek gedragen?”.
Godwaert 21 12 08
 

De familie gaat voor.!!

’t Was wel geen ruzie tussen de burgermeester en de paster
maar hechte vriendschap die was toch wat vaster .
‘t Waren twee boerenzoons, ze woonden naast elkaar,
ze deden hun eerste en plechtige communie in het zelfde jaar.

Marcel was een goeie student en werd pastoor.
Georges hield van beesten en boeren, daar was hij voor,
maar ergens in zijn binnenste was hij jaloers op Marcel.
Zo’n schoon leven, de mensen luisteren en doen wat hij maar wil.

Maar Georges werd politieker en gaf zich aan,
hij ging natuurlijk op de lijst van de sossen staan.
’t Is niet te geloven, Georges zette de kaloten in hun hemd,
want drie vierden van ’t dorp had voor Georges gestemd.

Georges werd burgermeester en ging aan de slag.
Hij verhardde de wegen waar nog geen asfalt lag
Een smalle strook kassei, naar de kerk waar ieder over kloeg,
dat bleef onaangeroerd, hoeveel maal de pastoor het hem ook vroeg.

Op een vroege morgen, de pastoor had juist de kerk geopend.
er komt daar een man binnen al hijgend en al lopend
" toe zere meneer pastoor, de weg is versperd,’t ligt daar een ezel dood
al wie naar de kerk wil komen, moet door het land of door de goot.”

“’ t Is een zet van de burgermeester”zei de pastoor nors.
Hij sprong op zijn fiets en als een gek reed hij naar Georges.
Hij plofte zijn velo tegen de muur en snokte aan de bel,
’t raam vloog open, “ Mr .de paster, welk nieuws is er wel.”

“Gij als burgermeester zijt verantwoordelijk voor de goede gang der zaken
die dode ezel is een obstakel en moet zo gauw mogelijk weg geraken”
Georges replikeerde snel ,een politieker heeft zo zijn gaven:
“ahwel mijnheer de paster, ’t is toch aan u om de doden te begraven.”

De burgermeester dacht al bij zijn eigen, ‘k ben gewonnen,
maar in geen tijd had de pastoor zijn antwoord verzonnen.
“Wel voor één keer hebt ge gelijk antwoordde de pastoor kort
“maar ‘k wilde toch dat de naaste familie eerst verwittigd word . Godwaert 03 99
 

Maurits de mollenpakker

Maurits de mollenpakker , zo werd hij versleten
omdat er velen zijn naam niet weten.
Hij liep op ’ t land ,op de pelouses en in de wei,
hij wist al het laatste nieuws, hij was overal bij.
Niemand vroeg , wie is die vent?
Als mollenpakker was hij overal bekend.

Met een aftands brommertje reed hij rond,
een klak op zijn hoofd en een sjaal voor zijn mond.
Een afgedragen frak tot ver onder zijn knieën,
je kon hem niet schatten op een jaar of tien.
Niemand vroeg : wie is die vent?
Als mollenpakker was hij overal bekend.

In de zomer, nog voor het hanengekraai,
was hij met zijn brommerke reeds op draai.
Hij zei: ’t is binst de koelte om doen,
mollen slapen niet tot de noen.
maar niemand vroeg: wie is die vent?
Als mollenpakker was hij overal bekend.

’s Winters, als ’t sneeuwde en vroor
toch reed hij er met zijn brommerke door
En voorzichtig met zijn kloefen aan,
is hij tot bij een nieuwe molshoop gegaan,
maar niemand vroeg: wie is die vent?
Als mollenpakker was hij overal bekend.

Van heinde en verrre kwamen ze om advies,
’t werd deskundig gegeven door Maurits.
“Als ge ergens een molshoop of een molleree vindt
ge nadert heel voorzichtig EN tegen wind.
Hebt een eindeloos geduld en zeker niet spreken,
als ge goed luistert, zult ge hem horen steken.”
Maar niemand vroeg: wie is die vent?
Als mollenpakker was hij bekend.

De trofeeën ( mollen) dat weten we allang,
die hing hij aan een draadje of lei ze op de vensterbank.
’t Was wel niet appetijtelijk, maar ’t was een feit:
Die vervelende mollen waren we kwijt.
Maar iedereen kende die vent,
de mollenpakker ,-lijk slecht geld- was hij bekend.
Godwaert 20 jan ‘86
 

De hulp kwam toch van boven !!

Tijdens de overstromingen in de jaren tachtig
liep de garage van de pastoor onder water.
Hij schepte en schepte en bad de heer Almachtig:
“Laat mij niet alleen, help mij hieruit, gij goede vader.”

Het water steeg tot aan zijn knieën , zelfs nog hoger,
toen er een brandweerman passeerde, haastig naar zijn werk.
“ Kom” zei die man, “reik me je hand , ‘k trek je op het droge.”
“Nee, nee “ zei de pastoor, “ ons heer behoedt me voor zijn kerk.

“ ‘ k Stel mijn betrouwen op de Heer, die helpt me uit de nood,
in al die lange jaren deed ik zoveel voor hem,
De Goede God redt me gewis van de verdrinkingsdood
ga maar verder” zei de pastoor met vast beraden stem.

Het water kwam tot aan zijn heupen en bleef maar stijgen,
intussen was het middag en de brandweerman kwam eten.
Hij hoorde eerwaarde daar scheppen, gieten en hijgen
en binnensmonds prevelen, “ is God mij niet vergeten”.?

“ Allee toe kom “ zei de spuiter, “ reik me toch maar uw hand,
ge zult zien, in de kortste keren staat u weer hoger”
“Nee, nee “ schudde de pastoor, “ ‘k heb met God een band
die komt wel ongezien en helpt me weer op’ t droge.”

Na het eten en de pauze passeert de brandweerman,
hij slaakt een kreet omdat het water reikt tot aan de mond.
“ Maar eerwaarde ge weet dat het toch zo niet verder kan
ge zult verdrinken als de Heer u niet ter hulpe komt.”

’t Ergste gebeurt en de herder komt in de hemel aan,
hij ziet de Heiland wandelen en vraagt hem onomwonden:
“Wel , mijn Goede God, waarom liet ge mij in ’t water staan?”…
“ Hela “ zei God, “ ‘ k heb u 3x een brandweerman gezonden.”

Godwaert 08 02 93
 

De beesten waren belangrijker !!

Lucien werd pastoor ,en ook zijn broer
die ging naar de missies bij de zwarten.
Daar lag de duivel op de loer,
de zwarte zieltjes gingen hem ter harte.

Lucien was herder op een godvergeten hoek
met Juliette ,een nog jonge, trouwe meid.
s’ Avonds las hij een godvruchtig boek
en al breien verdreef Juliette haar tijd.

Hij brevierde al wandelen door zijn hof,
waar een haan en wel tien hennen liepen,
die wentelden en flodderden in ’t stof,
voordat ze op hun stokken sliepen.

Iedere avond vertelde mijnheer pastoor,
met heel nauwgezette zekerheid.
“ Juliette we staan er weer goed voor,
morgen worden weer 8 eieren geleid.”

In ’t eerste twijfelde Juliette nogal.
“ In Godsnaam ,hoe weet hij dat precies”?
maar elke keer klopte het getal.
“ Krijgt Lucien misschien van God advies?

Ze wilde wel ’t fijne daarvan weten
en op een avond vroeg ze ‘t aan de pastoor.
“ ‘ k Roep ze in ’t kot ,’k geef ze wat eten
en ’t deurtje ,daar zet ik een plankje voor.”

“Eén voor één, voorzichtig betast ik hen,
met mijn vinger ,zo achteraan
en zoals ik ze nu al ken,
ik voel het, als ze morgen leggen gaan.”

Juliette werd kwaad, ’t is ongehoord.
Ze zei dan wit en rood en gans ontdaan:
“ Hewel ,meneer pastoor, ik ga hier voort,
als de beesten vo’o’r de mensen gaan.”
Godwaert 05 06 2000
 

De appelpitjes !

De appelpitjes
Maurits was boer, een gepatenteerde dommekloot,
dat dachten de buren, maar ze dwaalden.
Hij bracht samen met zijn vrouw, negen kinderen groot,
iedereen vroeg zich af ,waar ze het haalden.

Hij woonde op zijn eigen erf, groots en uitgestrekt,
met veel land en beesten allerhande.
Hij leefde er zorgeloos en was steeds opgewekt,
of ‘t nu regende of de zon die brandde.

Hij liep niet lang naar school, amper tot zijn veertiende,
maar zaken doen, ja, dat was zijn leven.
Vriend en vijand zagen dat hij ze goed verdiende,
ondanks zijn rijkdom ging hij niet zweven.

De laatste jaren echter reisde hij nogal veel,
en hij genoot van ieder reclamestunt.
Trein-tram-busdag, was een formidabel onderdeel
en ieder aanbod, ook daaruit sloeg hij munt.

Tijdens de vakantie zat hij weer in ‘treincoupe,
met juist voor hem een man die Hollands sprak
Maurits knabbelde, hij had weer appelpitjes mee
en diepte ze een voor een uit zijn zak.

“Wat bent u toch aan ‘t eten” vroeg plots zijn reisgenoot
“ zo in en uit uw zak, zo naar uw mond”?
“ Ach ja “ zei Maurits,” 't zijn pitjes ,amper een graantje groot.
“ ’t Smaakt lekker”, en ’t is bovendien gezond”

“t Brengt ook nog inzicht bij, in ’t doen en ’t laten,
’t geheugen wordt daarmee nog eens opgefrist.
’t Brengt klaarheid, vastberadenheid alles kan baten,
’t werd geprezen als men ‘ t nut ervan wist.

De kaaskop zat daar als van ’t hand Gods geslagen
" zo’n middel is bij ons nog niet gekend”.
“ Meneer” vroeg hij “ hoeveel eet gij er alle dagen
ik heb nooit iets vernomen daaromtrent.”

“ Laat mij eens eentje proeven,g’ hebt er toch bij hopen
‘k kan resultaat misschien wel seffens zien.”
“ Nee niet proeven,“ zei Maurits, “ k wil er wel verkopen
‘k vraag slecht 5 euro voor een stuk of tien.”

De koop was gauw gesloten, en Maurits die telde
“ zes, acht, tien, voilà ge kunt beginnen.
De Hollander at en at, en Maurits vertelde
“ ook drempelvrees zult ge overwinnen.”

“ t Is lekker inderdaad”, en zei met grote ogen,
“k kocht beter appelen”, zei hij precies,
“ah, ge weet het, ge ziet het, ik heb u niet bedrogen:
“Inzicht hebt ge, het werkt al” zei Maurits.
Godwaert 19 03 01 

De allereerste schooldag !!

Jantje kwam thuis van school
en deed er zijn beklag.
't Is larie en apekool
'k verveelde me de ganse dag.

De meester is zo ambetant
heel zeker, daar scheelt iets aan.
hij is zelfs arrogant
en zou durven were slaan. godwaert 02 09 2013
 

Amaai , die schoonmoeders !

Wel honderd mannen waren afgezakt
en liepen stilzwijgend achter de kist,
maar waarom er eerst een Duitse scheper stapt
’t Was feitelijk niemand die het wist.

Twee passen achter die hond liep een meneer
die de arm nam van zijn vrouw,
de dame snikte meer en meer
en was erg getekend door de rouw.

’t Was haar moeder die men voerde
naar de kerk en naar het graf.
Men zag dat haar man geen vin verroerde
en dat hij geen krimp om haar gaf.

Plots nam iemand hem terzijde
en vroeg verwonderd hoe het kwam.
“ Dat hij slechts één vrouw voorleidde
zit er geen familie in de stam ?”

“ En waarom zoveel zorg voor een banale hond
laat dat beest toch thuis op zijn gemak.
Daar loopt het vrij en vrolijk rond
en houdt de dieven van het dak.”

“ Weet je die hond zal ik verkopen
aan de man die ’t meeste biedt.
die hond mag bij ons niet meer lopen,
’t is beter dat mijn vrouw hem niet meer ziet.”

“Die mannen zijn de kopers” zei hij met een lach
“ ’ t geld voor hen speelt geen rol, dat moogt ge weten,
want die Duitse scheper heeft op een dag
mijn schoonmoeder dood gebeten.”
Godwaert
 

Dat wist de pastoor niet !

Roger was familie van de pastoor,
’t is te zeggen aangetrouwd.
Hij kende eerwaarde door en door
en had nog nooit de mis ” geblauwd.”

Eerwaarde kwam heel vaak op ’t hof
en praatte uren met zijn zus Moniek.
Over ’t weer ,het land, ’t was al geen bof,
door ’t mottig weer kwam iedereen ziek.

Met de lente kwam alles weer goed,
het droogde hard, de zon die scheen.
Er werd geploegd, gezaaid, gewroet
en plots ging alles lijk alleen.

’t Vlas groeide in de zonnebrand
en de oogst was bijna gereed.
Roger was fier op ’t werk en op zijn land
hij had er stevig voor gezweet.

Roger nam de pastoor mee op zekere dag
en toonde fier het groeiende gewas.
De pastoor, luisterde, knikte en zag
en wees naar het deinende gras.

“ ‘t Ligt niet alleen aan u Roger,
natuurlijk hebt ge goed uw best gedaan,
maar je kreeg oprecht de zegen mee,
ons Heer is ook met je werk begaan.”


“ Ons Heer laat de zonne branden
en maakt de winden warm en mild,
ja, ons Heer helpt zo je handen,
ja, ’t is lijk ons Heer het wilt.”Roger voelde zich te kort gedaan:
Hij dacht, ja, ja, ons Heer ik weet het wel,
maar ik had het meeste werk gedaan,
ja, ja ons Heer ’t is altijd ’t zelfde spel.

Zo kwamen ze al wandelen en al peinzen
bij een wild overgroeid lapje grond.
Roger zag de pastoor al grijzen
en ja, Roger kreeg toen het volle pond

“ ’t Zijn distels, netels en wat bramen
en de vogels broeden in een struik.
‘k weet niet hoe die hier kwamen.
’t is lijk een apart gebruik.”

"Wat is hier gebeurd "vroeg de pastoor
en hij hield zijn schoonbroer scherp in de gaten.
" Wel" zei Roger, " t ging hier al teloor,
Want ...'k heb ons Heer hier baas gelaten ".

Godwaert 08 02 95
 

En wij maar betalen.!! 't Is zover.

Prins Filip zei tot Mathilde:
‘k Weet niet wat er mij bezielde,
maar ‘k zocht al een hele poos
naar d’ oudste van d’Udecem d’Acoz.

Mathilde zei tot Filip:
Gedaan met dat vrijen in het geniep.
‘k Ben blij dat ge ’t eindelijk vraagt
zo lang wachten , ’t is Godgeklaagd.

4 December , ’ t is heel binnenkort
‘ t is dan dat freule Mathilde prinsesje wordt
en weldra, met of tegen onze zin,
betalen we voor een derde koningin.
Godwaert 04 11 99
 

De koster kon het ook !

’t Pasterke werd oud maar was pienter van geest,
maar op de kansel versprak hij zich het meest,
dat leidde tot een heuse hilariteit.
’t Pasterke kon er niets aan doen en had zo’n spijt.

Daarom schreef hij binst de week
en oefende hij zijn zondagse preek.
Hij bracht de derde wereld en hun noden
in verband met de vermenigvuldiging der broden.

Een grote menigte was samengedromd
bij Jezus op de berg, waar hij vaak komt.
Jezus vertelde over het goed en het kwaad
en hoe het de slechterik vergaat.

't Was zeer interessant, men vergat tijd en uur
en menigeen kreeg honger op den duur.
Slechts één man zorgde daar voor zijn verblijf
en had een paar broden en een mand met een vis of vijf.

Was het me daar een fameus spektakel,
Jezus deed daar heus een groot mirakel.
Met vijf broden en een mandje vis
verzadigd hij iedereen die hongerig is.

Hier versprak de paster zich, ’t liet te wensen
5.000 broden en wat vis voor zeker wel 5 mensen.
Na het eten restte er nog wat overschot,
allen knielden nederig en loofden God.

De koster had het ook goed verstaan
en is al lachend naar de pastoor gegaan.
“ Zo ’n mirakel, dat kan ik geloven,
‘k heb daarvoor geen hulpe nodig van hierboven.

“ Manden overschot, ’t ligt voor de hand
al dat brood en wat vis in de mand.
“Verder “ zei de koster “ geef ik geen commentaar
aan zo’n mirakel til ik niet zo zwaar.”

De zondag van op de kansel sprak de paster:
“ verleden week vertelde ik heel wat laster,
ik had het over die mensen ,die broden en de vis,
’t versprak mij duidelijk, ‘ k vraag om vergiffenis.”

Met een haastige stap ging de pastoor
naar de koster en zei ” sorry, dat ik je stoor,
maar ‘k deed een rechtzetting, zoals je ziet
zoiets is een mirakel, DAT kun je niet.!”

Triomfantelijk antwoordde de koster toen:
“ Daarvoor heb ik nog geen mirakel van doen,
hij zei, terwijl de pastoor verwonderd keek,
“ ‘ k heb nog overschot van verleden week.”
Godwaert 26 02 96
 

Dat moest ze toch weten

Janssens komt thuis en rilt van de kou,
hij voelt zich grieperig en slecht.
Hij wordt betutteld door zijn vrouw
en met een aspirientje in zijn bed gelegd.

Ze geeft hem inderhaast
een kop kamillethee en dekt hem toe.
Zij kruipt in ’t bed ernaast,
want zij is ook een beetje moe.

De volgende morgen, helaas is Janssens dood.
Zijn vrouw rent naar de dokter en verhaalt:
Gisterenavond was hij in ademnood
maar ernstig ziek, toch niet bepaald.

De dokter schouwt het lijk en inderdaad
“ ’ t Is spijtig , maar uw man is overleden.”
Mevrouw jammert en weet geen raad,
“ zo’n banale griep is toch geen reden.”

”Gisteren “ zo vertelde ze “ was hij zo gezond
hij bloosde lijk en kiendje
en omdat ik hem wat koortsig vond ,
gaf ik hem een aspirientje.”

“ k Gaf hem nog een kop kamillethee,
dat is zeer doeltreffend bij mijn weten
‘k verhoogde den thermostaat op den allee
en ‘k heb hem eens goed doe zweten.

Bij de dokter brandde plots een licht
“ ’ t Is uw schuld, je was ’t vergeten
uw man was stadsbediende en verplicht
van zeker NIET te zweten.
 

Jantje wou meer weten!!!

De meester vertelde hoe de eerste mens ter wereld kwam:
Adam werd uit klei gemaakt, terwijl men voor Eva een rib van Adam nam.
“Dat verhaaltje” zei snugger Jantje “dat hebt u ons al veel geleerd,
vertel ons liever hoe de derde mens werd gefabriceerd.!”
De meester was pienter en antwoordde gevat:
"Dat Adam nog heel veel ribben had.
 

Vaderdag !

In de schaduw van Moederdag,
met bloemen en geschenken
komt weldra Vaderdag,
gelukkig, dat ze hem ook gedenken.

Men weet dat God een rib van Adam nam
en dat zo , Eva ter wereld kwam.
Dit paar, bracht twee kinderen groot.
Helaas , Kaïn sloeg Abel dood.

Adam is als eerste vader eerst gevierd, dat is normaal
maar ’t veranderde met ‘t graven van het Pa na Ma kanaal.
Godwaert 10 06 2012
 

Dat verstond de olifant niet ! mail

Een getemde Afrikaanse circusolifant
maakte een wandeling aan het Noordzeestrand,
maar hij verdwaalde daar, o! wat een ramp
hij kwam terecht in een heus nudistenkamp.

Hij schraapte zijn keel en kuchte even,
zo’n gewriemel zag hij nooit van zijn leven.
Vrouwen en mannen liepen door elkaar,
alleen gekleed met of zonder krullend haar.

Hij keek wand’len rond en bedwong zijn lach,
toen hij plots een meneer heel dicht naast hem zag.
Het logge beest slingerde zijn slurf vrolijk in het rond
en vroeg: “Meneer moet jij daarmee naar je mond.?”

Godwaert 30 04 01
 

Daarvoor had Miel niemand nodig!!

Miel stotterde een beetje, zeg maar gerust heel veel,
daarenboven keek Miel ook een beetje scheel.
Zijn IQ was ook wat aan de lage kant,
dus moest Miel door de wereld zonder 1 diploma in zijn hand.

Miel had veel vrienden, ’t was trouwens een toffe gast
en doordat op ieder potje een dekseltje past
stapte Miel op een dag in de huwelijksboot
en had ’t jaar nadien al een kleinen op zijn schoot.

Na 5 jaar gelukkig huwelijk had Miel al 4 gasten,
ze maakten al de kinderziekten mee en hoesten en basten.
Op een keer ging Miel met de jongsten naar de doktoor,
maar een meneer met een kindje was hem al voor.

De kleine van Miel zat daar te hoesten en te snotteren.
’t Gesprek begon aarzelend en Miel maar stotteren,
maar die meneer nam het woord en zei: “ k heb geen dikke nek,
maar ik ben logopedist en gij hebt een zwaar spraakgebrek”.

“ ‘k wee, dddat wwel, “ zei Miel “ ‘ kkk gga mij ddaar nnnie aan ssstoren
“ ‘khheb ddat al ddikwijls mmoeten hhoren”.
“Maar” zei de logopedist, “ d’er zijn scholen waar je les kunt krijgen,”
“ ‘ kwweee dda wwwel “ zei Miel, “ mmmaar ‘k llleerde dda achter mmijn eigen
Godwaert
 

Moederdag

Vandaag moet moeder niet wassen en plassen
geen bedden opmaken en geen ramen wassen.
Geen eten koken en geen koffie zetten,
niet kuisen en niet op de kinderen letten.
Geen huiswerk helpen maken en niet strijken,
geen ( on ) betaalde rekeningen nakijken.
Geen timmerman zijn of elektrieker
geen ruziebemiddelaar of politieker .
Geen verpleegster zijn om zieken te verzorgen,
niet helpen in de tuin, dat is iets voor morgen.
Vandaag moet ze niets, ze laat het al gebeuren
Vandaag mag ze zelfs …..eens zeuren.
Godwaert 11 05 13
 

Gebed van een secretaresse !! mail

Heer , geef me de wijsheid van een rechter en het geduld van Job ,
geef me ook de huid van een olifant, want daar valt alles op.
Maak mijn vingers zo vlug, dat ik vanavond, voor mijn eigen,
de post kan sorteren die ik gisteren al had moeten krijgen.
Maak mijn gehoor zo scherp, dat ik zijn gemompel kan verstaan,
terwijl hij vliegensvlug dicteert in ’t weg en were gaan,
of dat hij door het venster staart, en op zijn duizendste gemak
het kleingeld laat rinkelen in zijn broek of veste zak.
‘k Zou ook vragen Heer, dat je me seffens een toverhoed geeft
om de potloden en de knopen te doen verschijnen die hij verloren heeft.
Help me zijn spelling te corrigeren en de zinsbouw nog het meest, dan wordt hij warm van trots over ZIJN taal als hij MIJN brieven leest.

Laat er mij altijd aan denken Heer dat:
Als hij zich niet goed voelt en tegen mij te keer gaat
dat ik ,ondanks alles , hem antwoord met een vriendelijk gelaat.

Laat er mij aan denken Heer:
Dat mijn telefoon thuis altijd ter beschikking moet staan voor hem
als hij mij dringend nodig heeft en dat ik opneem met een warme stem.
Geef me een bovennatuurlijk inzicht en een geheugen als een encyclopedie:
voor vergaderingen, data, verjaardagen, die hij niet meedeelde, van eender wie.
Wees me genadig Heer en zeg mij hoe ik de volgende taken kan combineren:
‘k Ben secretaresse, hostess, diplomate, en ‘k borstel zelfs zijn kleren.
‘k Ben telefoniste, boekhoudster, schoonmaakster en verpleegster d’ erbij,
wees me behulpzaam Heer, dank je wel en denk eens speciaal aan mij.
 

Actueel!!

’t Is de laatste niet.

Er was eens een pastoor uit Tielt
die het voor bekeken hield.
Hij voegde bij het woord de daad
en stapte uit het celibaat.

Hij ging naar Brugge ,de overheid
en vertelde over zijn narigheid.
Hij zei ,” ‘k ben rechtuit, u weet nu dat ik trouwe
‘k verdeel mijn liefde met God en met een vrouwe.”

--“ ’ t Is de jeugd die aan de oorzaak ligt”
zei de pastoor met een uitgestreken gezicht.
“ met ’t geloof drijven ze de spot
en zondigen tegen het zesde en het negende gebod.”

“Dan komen ze te biechten bij hun pastoor
‘t is verschrikkelijk wat ik daar allemaal hoor,
dat het frustrerend werkt hoeft geen betoog
zelfs mijn hoed gaat ervan omhoog”

De bisschop schraapte eens zijn keel en zei:
“ een hoed in de biechtstoel is toch geen kledij”
terwijl de pastoor antwoordde kleurde hij een beetje rood:
“ ‘k Draag hem niet” zei hij, "maar hij ligt op mijne schoot.”

Godwaert 23 03 93
 

Het aardsparadijs

Mieltje was enig kind en zeer verwend
met het meest gesofistikeerde was hij niet content
hij wilde overal bij en om en aan
hij wilde met zijn ma naar bad eens gaan.

Na veel gezaag en veel geleuter
ging ma naar bad met haar lieve peuter
in een flits sprong ze in het schuimend sop
men zag alleen haar blonde krullenkop.

Mieltje kwam haar spoedig achterna
en dook in ’t bad aan de voeten van zijn ma
Mama vond het zalig, Mieltje speelde met haar teen
maar merkte niet dat het schuim stilaan verdween.

Plots kwamen haar borsten bloot
Mieltje zag het gebeuren en verschoot
Zeg ma, vroeg Mieltje toen heel beleefd
is’t waar dat elke vrouw dat heeft?

God schiep de vrouw gans anders dan de man
omdat de man geen kinderen kopen kan
de borsten zorgen voor ’t nieuw leven
daaruit wordt melk aan ’t baby’tje gegeven.

Mieltje luisterde maar half en zweeg
omdat hij langs onder iets in de gaten kreeg
Wat is dat ma, dat ik daar juist ontwaarde
dat zei mama, dat is het paradijs op aarde.

Het aardsparadijs dat had hij goed verstaan
en ’s anderendaags is hij met zijn pa naar bad gegaan
Toen zijn pa daar in zijn blootje lag
vroeg Mieltje wat hij daar vanonder zag.

Pa schrok en was even van de wijs
o! dat , dat is de sleutel van het aardsparadijs
en Mieltje zei dan, weeral heel beleefd
kan’t zijn dat de buur een reservesleutel heeft. ?
Godwaert
 

Het grijze wijze pastoorke.

D’ er was eens een pastoorke uit de stad
die, als hij een vergadering had
nog eerst een rozenhoedje bad.

Hij preekte wel een half uur over leed en lief
las zeer deskundig de herderlijke brief
en werd bestempeld als nogal conservatief.

Maar het pasterke was wijs en zeer ervaren
wist alles nauwkeurig te verklaren
en raakte wel eens gevoelige snaren.

Op een keer was hij in conferentie
en ’t pastoorke was een en al attentie
’t ging over ’t geloof en penitentie.

Door 3 pastoors werd er gewogen en gewikt,
men zocht een symbool het meest geschikt,
want ‘t geloof dat werd nogal vertikt.

“ ’t Geloof “ , zei de ene pastoor op den duur
“moet lijken op een pioen,rood , zo vlammend en vol vuur
ja, ja ’t geloof heeft nood aan een verjongings kuur.”

De twee collega’s knikten eerst instemmend mee
maar plots was de ene niet meer tevree
als symbool zei hij “:gaf ik liever de lelie mee.”

“ Want de lelie is blank en zuiver en smetteloos rein
mijn waarde confraters, zo zou ‘t gelove ook moeten zijn,
al geven ze daarmee op de buiten ook wel eens de schijn.”

En ons pastoorke zat te denken en het zweeg
tot hij plots een lumineuze inval kreeg.
hij zei “ bij ons in stad, zijn de kerken bijna leeg.”

Daarom zei hij “ ‘k heb er vroeger ook al over nagedacht
en de cactus als symbool naar voor gebracht
en iedereen keek toen ook verdacht.”

“Moest ’t geloof de naam van cactus dragen
dan pas had men redenen tot klagen
….men zou er zijn gat niet meer aan vagen.”

Godwaert 2013 03 17
 

Boerenwijsheid

Boerenwijsheid.

Marcel had nog een broer Etienne
en om te studeren had hij geen zin.
Het leren dat scheelde hem geen moer
hij zei: later word ik toch een boer.

Hoe Marcel ook pleitte en praatte
hoe meer Etienne de schole haatte.
Al die geleerdheid, dat is voor mijn broer,
later zei Etienne, word ik toch een boer.

En inderdaad, hij deed zoals hij zegde
hij molk de koeien, hij ploegde en hij egde.
en op een keer, hij nam het roer,
hij trouwde en bleef een boer.

De grond was vruchtbaar en ook zijn vrouw
want amper drie jaar na zijn trouw
liepen er drie dochters op zijn koer
ja, Etienne dat was nogal een boer.

Twee dochters waren uitermate knap
en zetten in de universiteit de eerste stap.
De derde was meer ronduit en stoer
geen nood zei Etienne, later trouwt die met een boer.

Over ’t werk dat de twee dochters deden
was Etienne meer dan tevreden
wat ze juist deden, dat scheelde hem geen moer
ze verdienden haast zo veel als hij :de boer.

De derde dochter was in Brussel tewerkgesteld
daarover werd er nog niet veel verteld
of toch, ’t was een moeilijk woord zei zijn broer
veel te geleerd voor Etienne , de boer.

Ze verdiende goed, ze was daar prostitué
en omdat ze veel werk heeft gaat mijn vrouw soms mee
dan doe ik het werk op ’t hof, ik zit vol poer
en tevreden was hij Etienne, de boer.

2013 03 01 Godwaert.
 

Valentijn

Een simpel mailtje, dat ik je stuur,
’t begin van ons liefdesavontuur.
Een sms ke kon misschien ook wel gaan
maar ‘k heb het dus met de computer gedaan

14 februari dat is heel binnenkort,
‘k wed dat ‘t een heel aparte Valentijn wordt.
‘k Wil u verwennen met een diner
knus gezellig met ons twee.
Carpaccio van Sint-Jacobsnootjes
Tongfilet met twee broodjes,
een sorbet van champignons met limoen
wie anders zou dat voor je doen?
Een jong duifje, asperges met een truffel
tussen al dat lekkers geef ik je een knuffel.
Ik kocht geen cadeau, ‘k wist niet wat kiezen
zoveeeeeel, je zou er ’t noorden bij verliezen.
Nog een delicatesse van zoet: St Valentijn
niets is romantischer dan liefde, ’t moet niet al commerce zijn.

Godwaert 14 02 13
 

Ook een manier van vasten

Miel en Chris waren christelijk geïnspireerd
met het “memento homo” zijn ze weer gekeerd,
want ze haalden ook dit jaar hun askruisje af
en dachten aan het stof, de as en het graf.

Om onze vasten betekenis te geven,
wel : zei Chris, ze lonkte en ze lachte even,
“wat zouden we in feite nog kunnen doen?
“onze buurman rookt niet meer, dat is nen goen.”

“Maar, zei Miel ,’k ben verwonderd, zoals ge ziet
‘k heb nooit gedronken en roken doe ik niet.
Maar ’t valt mij plots iets te binnen, we zijn gered:
Van nu af, slapen w’ elk in een ander bed.”

Chris jubelde, zoiets dat was nog eens vasten,
ik vertel het later eens aan mijn gasten.
Dat is nog iets anders dan het roken laten:
We overtreffen hem in alle maten.

Maar …..na de derde dag ,en ’t is niet gelogen
is Chris heel lief rond Miel zijn nek gevlogen.
Vol passie en vurig riep ze keer op keer:
“Ventje lief, onze buurman die rookt nu weer…..”

Godwaert 21 02 96
 

Beroep van vader.

Beroep van vader.
Mijn vader is duiker in Damascus zegt Polleke Versluys.
Informeert nog maar eens zegt de juf met een twijfelend gezicht.
Met hangende pootjes komt Poltje ’s middags en zegt: ‘k ben abuis
’t is vader die met een druiper in ’t Erasmus ligt. godwaert 01 04 2017
 

Het paardenmiddel

Miel was geen trunte ,verre van
maar nu had hij het toch goed zitten.
Hij hoestte en baste ,de arme man en liep de ganse dag al blèten.

Zijn zakdoek was vettenat gesnoten
en zijn neus en lippen zagen rood,
zijn longen piepten, zijn longen floten
allé Miel ging bijna dood.

Met heel veel tegenzin is Miel gegaan
en liet zich door den dokter controleren.
“ Ja Miel , g’ hebt in de trok gestaan
en heel zeker met te weinig kleren.”

“ ‘ k Heb hier wat pillen en een fles siroop
dat moet ge nemen, juist na ’t eten,
’t stopt uw hoest, uw traan- en neus geloop
laat mij bij een dag of drie iets weten.

Vol moed begint Miel aan deze kuur,
met wat water slikt hij de pillen in.
Hij hoest en hijgt en krijgt het zuur,
’t was allemaal een flauw begin.

Miel verhoogd de dosis op een keer,
’t brengt al geen aarde aan den dijk.
Zijn neus en ogen lopen wel niet meer,
maar hoesten doet hij toch zo vreselijk.

Uitgeput, ten einde raad gaat Miel
en laat zich door de dokter visiteren.
“k Zie dat de medicatie tegenviel,
maar ‘k geef u iets om te purgeren.

“ ‘ k Heb alles met u reeds geprobeerd
alleen dat paardenmiddel hier zal u vermurwen
‘k weet wel, het werkt ook rats verkeerd,
maar hoesten Miel…… dat zult ge zeker niet meer durven.
Godwaert 19 05 95
 

Een koeimarchant ??

Een boer had een zoon en een dochter
en die begonnen uit te gaan.
De zoon was nog jong maar hij mocht er
met zijn zus op de dansvloer staan.

Maar na een tijdje veranderde de wet
hij groeide en ze gingen elk apart.
Maar broer lief had er op gelet,
al dansend verloor zijn zus haar hart.

Hij vertelde het aan zijn ouders:
“ Mijn zus zoekt die koeimarchant steeds op”
Al wandelen neemt hij haar bij de schouders
en noemt hij haar mijn kleine lieve pop”.

Pa en ma hielden voor broer een vraag gereed:
“Een koeimarchant, hoe gij dat zo zeker weet”.
En zoon vertelde triomfantelijk: opgepast
die jongen heeft mijn zus van kop tot teen betast. Godwaert
 

'k Zeg niet dat het hier zo is.

Een man had gans de stad afgelopen
om een intelligente papegaai te kopen.
Eindelijk is hij een dierenasiel binnengegaan
en zag daar volgende reclamefolder staan.
“ Papegaaien gerangschikt naar kunde en prijs,
kleurschakering van zwart, naar wit en grijs.
Bij hun roepnaam : kootje, of kopje slaan,
gaan ze seffens fier rechtop staan.”

500 euro, kan praten,heeft felle kleuren en is zeer sociaal.
1000 euro,hinnikt lijk een paard ,eenzijdige pluimage, maar collegiaal.
2000 euro, balkt kijk een ezel, glad gestreken pluimen, maar joviaal.
5000 euro,uitdunnende veren, doet niets, kan en weet niets, dat is echt
………….. en daarom hebben we er: de CHEF tegen gezegd. godwaert