Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Brandstraat nr. 3

Brandstraat nr. 3. Z.g. "' T WATERHUISJE" cf. houten opschrift.Hoevetje met losse bestanddelen, woonhuis dwars op de straatgeoriënteerd. De naam houdt verband met de talrijke overstromingenvan de nabij gelegen Pachtebeek waarbij het huisje zich telkens als opeen eilandje kon handhaven. Bebouwing voor het eerst afgebeeld in het Renteboek van deheerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede uit 1686 en beschreven als "eenhofstedeken groot onder waeter ende lant een alf gemet", eigendomvan de kinderen van Philip Goetals. Op de Ferrariskaart (1770-1778)staat een afgebakend perceel met bebouwing, palend aan dePachtebeek, aangeduid. Wellicht in "1866" cf. jaarsteen in de zijgevelvervangen cf. huidig. Woonhuis ten noorden en landgebouw ten zuiden van een bekiezelderf, van de straat afgescheiden door een ligusterhaag. Recentgerenoveerde, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.Witbeschilderd woonhuis met bepleistering aan de voorgevel en boven een grijze plint. Rechthoekige muuropeningen met houtenlateien. Landgebouw met in de zijgevel een rechthoekigemuuropening met latei in natuursteen.

Brandstraat3A.jpg

brandstraat3B.jpg

 
Met dank aan:
Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Patricia Van Vlaenderen, erfgoedconsulent, Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Martien Vranckx, bouwhistorica
De inventaris is een dynamisch document. De meest recente gegevens en fotomateriaal vind u op http://inventaris.vioe.be.

Terug naar vorige pagina