Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Brandstraat nrs. 91-93 Kasteel

Beschrijving.

Geheel van landelijke woning (kasteel) met aan de westzijde aanleunend boerenhuis met bijgebouwen en ten zuiden een koetshuis. Het kasteelpark is omgeven door wegels en is aan de noord- en zuidkant toegankelijk via ijzeren hekken gevat in ronde bakstenen
pijlers, rechterpijler aan de zuidkant met beeldnis. Links aanleunend een smallere persoonstoegang met hek.

Der1.jpg

Kasteel

(Er was geen mogelijkheid tot plaatsbezoek en kon er bij de beschrijving enkel worden gebruik gemaakt van gepubliceerde, oude foto's). Huidig uitzicht van ca. 1867. Het kasteel – eerder een riante landelijke woning met kantelen – van twee bouwlagen opgetrokken in lokaal gebakken, verankerde roodbruine baksteen onder schilddak (zwarte, mechanische pannen) met dakruiter. Gebruik van rode baksteen voor de omlijstingen van de muuropeningen. Rechthoekige plattegrond met op de hoeken van de voorgevel twee achthoekige, gekanteelde torens. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel van vijf traveeën gevat in korfboognissen afgescheiden door gevelhoge muurdammen en gekanteelde borstwering. Centrale deurtravee met erboven een deurvenster en dakvenster met neobarokke trapgevel. Korfboogvormige muuropeningen met eventueel bewaard schrijnwerk en al dan niet beluikte vensters. Het kasteel zou beschikken over een ijskelder met datumsteen 1868. Het is niet duidelijk of die nog steeds aanwezig is.

der4.jpg

 
Koetshuis

Ca. 1867 tegen de dwarsschuur van het neerhof aangebouwd. Lage baksteenbouw onder schilddak (mechanische pannen) en centrale travee onder haaks zadeldak.
 


der5.jpg

Neerhof

Losse bestanddelen rond een begraasd erf, fasegewijs tot stand gekomen. Ten noorden van het erf, aanleunend tegen het landhuis, bevindt zich het woonhuis, wellicht daterend uit eind 18de-begin 19de eeuw. Staat aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Laag dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak (zwarte, mechanische pannen). Witbeschilderde voorgevel boven grijsbepleisterde plint met imitatievoegen. Muurdammen flankeren gevel en deur. Getoogd venster in de rechtertravee met bewaard schrijnwerk, grote roedeverdeling en oorspronkelijk beluikt cf. duimen. Betegelde stoep. Ten zuiden van het erf staat de (oorspronkelijk vrijstaande) dwarsschuur met stallingen waartegen in 1867 het koetshuis wordt gebouwd. Dateert waarschijnlijk uit dezelfde periode als het woonhuis. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak en boven gepekte plint. Ten oosten van het erf het "waschhuis" van ca. 1883, tijdelijk omgebouwd tot woning waarvan het venster en de deur links nog getuigen. Heden nutsgebouw in witbeschilderde baksteen boven gepekte plint en onder schilddak (Vlaamse pannen). Serre tussen "waschhuis" en landhuis, gebouwd ca. 1891. Witbeschilderde baksteenbouw boven gepekte plint, onder halfrond, glazen dak en met twee grote, merkwaardige, ovale vensters.

der6jpg.jpg


Park

Gedeeltelijk omgracht parkbos met sterk gemodelleerd reliëf, mogelijk met ijskelder. Centrale verdiepte gazonpartij en verwaarloosd tennisterrein. Parkbosgordels met o.m. es, paardenkastanje, Amerikaanse eik, beuk, esdoorn en opmerkelijke treurbeuk en onderbegroeiing met o.m. hulst. In de zuidoosthoek van het park bevindt zich een schandpaal uit 1783. Afkomstig van de heerlijkheid "Willecomme" op grondgebied Tielt (cf. Tielt, Willekomstraat nr. 5) en meer dan een eeuw geleden overgeplaatst naar het kasteeldomein hier. De toenmalige eigenaar van het domein en schandpaal in Tielt is dan de familie van der Linden d'Hoogvorst die connecties heeft met de familie De Roo o.a. in het Nationaal Congres te Brussel. Arduinen schandpaal op sokkel, met veelhoekige schacht en bekroond door wapenschild van Ignace-François van der Linden d'Hoogvorst, de laatste heer van Willecomme. Schildhoofd met drie hellende klophamers, baronskroon en twee klimmende leeuwen.

 

der8jpg.jpg

 

 
Met dank aan:
Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Patricia Van Vlaenderen, erfgoedconsulent, Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Martien Vranckx, bouwhistorica
De inventaris is een dynamisch document. De meest recente gegevens en fotomateriaal vind u op http://inventaris.vioe.be.

Terug naar vorige pagina