Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Wingenesteenweg nr. 33

Hoeve met losse bestanddelen, locatie van de vroegere "Strokot-" of "Schalkleemolen". Deze houten staakmolen op teerlingen stond op een enclave in deheerlijkheid Schalklede, de Schalkledeakker, eigendom van de heren van Poeke. Een leenverhef voor de Graaf van Vlaanderen vermeldt in 1365 een leen en molenwal van Schalklede maar wellicht stond hier al veel langer een molen. " Scalclethe " wordt reeds vermeld in het"Liber Traditionum" (1042) van abt Wichard, waarin hij het bezit vande Sint-Pietersabdij beschrijft. en zou in Ruiselede de oudst bekende naam zijn. In 1466 is er sprake van " den Schalcledemolen " en in 1529 van een Schalkledemolenwal. Daarna duikt de molen regelmatig in meerdere bronnen op. In 1566 krijgt de nieuwe eigenaar bij schenking de opdracht een molen te bouwen ter vervanging van een verdwenen molen. In 1569 komt de naam "Stroomeulen " voor, in 1577 wordt in een document " behuisde hofstede en koornmeulen genaamd de Stroomeulen " genoteerd. Op de "Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg " van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques staat " Schalclee muellene ". Volgens De Flou komt in 1641 " Schoocot Molen / Stroocot Molen " voor. In 1686 wordt de houten teerlingmolen afgebeeld in het renteboek van de heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede. Op een kaart van 1690 genoteerd als "Claput(Claphulle)Moulin " cf. de nabijgelegen wijk Klaphulle  (cf. Klaphullestraat). Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat "Stroocot Meulen". De molen geeft tevens de naam aan de uitgestrekte wijk " Het Strokot" en aan een nu gesloopte herberg

wingenesteenweg7.jpg

wingenesteenweg8.jpg

wingenesteenweg9.jpg

wingenesteenweg11.jpg

 
Met dank aan:
Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Patricia Van Vlaenderen, erfgoedconsulent, Afdeling R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Martien Vranckx, bouwhistorica
De inventaris is een dynamisch document. De meest recente gegevens en fotomateriaal vind u op http://inventaris.vioe.be.

Terug naar vorige pagina