Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Zo is Doomkerke - Deel 8: Doomkerke en zijn molens

1. DE MOLEN OP SINT-PIETERSVELD

Over deze molen is ons praktisch niets bekend. Hij zou bij de uitrusting van de eerste boerderij behoord hebben, welke aldaar in 1771 werd gebouwd. Omtrent vorm en gebruik hebben we enkel het gissen, doch samen met de inbeslagname van het kerkelijk goed zal ook zijn verval begonnen zijn. De precieze standplaats is ons wel bekend. Op het eerste kadasterplan van Ruiselede en de daarbij gaande kaart van POPP P.G., vinden we onder sectie A, artikel 794, PERNEEL en consoorten, Jan, advocaat te Brugge : perceel 23a, land, 1 ha 11 a 20 ca, perceel 23b, korenwindmolen, 2 a 50 ca. Hij stond rechts van de boerderij, dichtbij de Bruggesteenweg.

2. DE STROKOTMOLEN (COUSSENS' MOLEN)

Deze molen, langs de Wingenesteenweg, is sedert 1914 verdwenen. Na een reeks moeilijkheden besloot de laatste eigenaar, de Heer C. COUSSENS, tot afbraak. De naam van de molen is zeker verwant met de Strokotwijk. Deze houten molen was gebouwd op een heuveltje en rustte op vier gemetselde blokken. In een schenkingsakte van 1556 door jonker JAN, heer van Poeke aan jonker MELIADEUS, bastaard van Poeke staat als voorwaarde vermeld dat hij een molen moet bouwen. Als herinnering aan deze molen plaatste de bond van alle Oud-Doomkerkenaren in 1964 een plaat in de gevel van de woning P. D'HALLUIN.

3. LIEVENS MOLEN


Lievens molen
verdween uit het landschap in 1972

Op 1 km van de verdwenen Strokotmolen, nabij de grens van Ruiselede, Schuiferskapelle en Wingene, stond de meer recente Lievens molen, gebouwd door Karel LIEVENS in 1844. Later ging hij over naar de familie DELEERSNIJDER en in 1955 kwam hij in het bezit van de familie VERHELST. Het verval van de molen begon reeds tijdens het bezit van de familie DELEERSNIJDER, die hem alleen als opslagplaats wist te gebruiken. Op 2 december 1972 werd Lievens molen afgebroken. Kruis en kap kwamen naar beneden en alleen een 6 m hoge kuip bleef als magazijn behouden, misschien als herinnering aan wat het vroeger was. Gebouwd op een van de hoogste punten van de streek (26 m) was hij zelf ook 13 m hoog. De molen was rond en gemetseld en bezat langs onder een doormeter van 8 m. Zijn wieken waren 24 m lang. Op de eerste verdieping lagen twee koppels stenen. Lievens molen was groots en dominerend in zijn stille omgeving. Het is ons niet bekend of er pogingen tot behoud werden aangewend. Wel weten we dat zijn verdwijning een onherstelbaar verlies betekent voor ons patrimonium en de molen-landroute.

Van onze molens rest alleen nog de herinnering.

 

Zo is Doomkerke

Een historisch overzicht samen met het ontstaan en de groei van de parochie.
Auteur: Paul Mommerency
Gepubliceerd op: 1 juni 1976

  1. De geschiedenis van Doomkerke
  2. School en onderwijs
  3. Pastoor Doom bouwt een kerk op 't Haantje
  4. De kerk en bouwheer Clarysse
  5. Verdere evolutie van de parochie
  6. Uittocht naar Amerika
  7. Het rijksopvoedingsgesticht op Sint-Pietersveld
  8. Doomkerke en zijn molens
  9. Vereningsleven in Doomkerke

Terug naar vorige pagina