Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Laatste updates i.v.m. corona

 

Alle laatste updates op https://www.ruiselede.be/corona

 

Lokale maatregelen 2/12/2020

Op 4 november 2020 besliste Burgemeester De Roo om lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis op te leggen. Dit om de lokale stijging van de Covid-cijfers tegen te gaan en de druk op lokale en regionale ziekenhuizen en zorginstellingen te verlagen.

Hoewel vandaag blijkt dat alle cijfers in de provincie West-Vlaanderen een dalende tendens vertonen, blijven de aantallen hoog en is de druk op de zorgsector nog steeds niet te onderschatten. Het blijft dus uitermate belangrijk om gepaste maatregelen te nemen die de Covid-crisis kunnen bedwingen op lange termijn.

Het beperken van de sociale contacten blijft daarbij prioriteit. Het is daarom van belang dat het lokale verenigingsleven en het organiseren van activiteiten die een groot aantal personen samenbrengen, beperkt blijft zodat ook het risico op besmetting tot een minimum wordt gereduceerd.

Ook het onder controle houden van Covid bij kinderen is uitermate belangrijk. De strenge maatregelen die op 4 november werden afgekondigd, waarbij ook activiteiten voor kinderen niet werden toegestaan, hebben daarbij hun vruchten afgeworpen gezien momenteel geen enkel Ruiseleeds kind besmet is. Dit bewijst dat Covid bij kinderen op lokaal vlak onder controle gehouden kan worden binnen de essentiële (school)organisaties die de voorbije weken hun werking wél mochten verderzetten (vb. scholen, noodopvang). Een gegeven dat ons sterkt om die controle niet te verliezen.

De burgemeester besliste daarom op 2 december 2020 dat volgende aanvullende lokale maatregelen die werden genomen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie worden verlengd tot 31 december 2020:
- Alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Ruiselede blijven verboden
- Alle sport-, jeugd- en socio-culturele activiteiten georganiseerd door particulieren in Ruiselede en georganiseerd door Ruiseleedse verenigingen blijven verboden en dit voor alle leeftijden. Dit is echter niet van toepassing op activiteiten in schoolverband of in het kader van de opvanginitiatieven Vakantieopvang Ferm en Neuzeneuze
- De gemeentelijke sport-, jeugd- en socio-culturele infrastructuur blijft gesloten.

Om de inwoners, in het bijzonder diegene werkzaam in cruciale sectoren, niet in de problemen te brengen inzake opvang, wordt voorgesteld om zowel in Doomkerke als in Ruiselede bestaande opvanginitiatieven toe te laten.

Om het mentale en fysieke welzijn van de Ruiseleedse kinderen te ondersteunen blijven de gemeentelijke gebouwen open voor (sport)activiteiten binnen schoolverband, zijn buitenspellen (escape game, zoektochten, …) beschikbaar, wordt ontspanning aangeboden via de digitale communicatiekanalen van het gemeentebestuur en zal ook de Ruiseleedse bibliotheek weer geopend worden vanaf 2 december 2020.

Bron: Gemeentebestuur Ruiselede

Terug naar vorige pagina