Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Info vergadering werken Brandstraat, Ruiselede

Aquafin plant rioleringswerken in Doomkerke. Dit gaat samen met de heraanleg van de dorpskern van Doomkerke. Vandaag is een eerste voorstel en er is zeker nog ruimte tot veranderingen. Het is een interactieve vergadering met inspraak.

Partijen:

 • Aquafin, Farys
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Gemeente Ruiselede
 • Plantec; studiebureau.

Doel?

Werken aan zuiver water. Regenwater dient gescheiden te worden van afvalwater.
Wat gaat er veranderen?
Gemengd stelsel zal een gescheiden stelsel worden.

Farys

afkoppelen / scheiden
open en halfopen bebouwing; volledige afkoppeling
gesloten bebouwing; enkel het dak aan de voorkant

Er zal een deskundige langs komen om alles te bespreken.
Hij zal een voorstel doen en een kostprijs berekenen.
Je kiest om de werken zelf te doen of via hun aannemer te werken.
Na uitvoering van de werking komt er nog een keuring. Indien je het zelf doet dien je de keuring aan te vragen via de gemeente. Indien het de aannemer van Farys was gaat alles automatisch.
Er is een subsidie van max 500€ voorzien door de gemeente.
Voor ieder huis zullen er 2 putjes zijn; afval water en regenwater.
Indien je nog andere nutsvoorzieningen wenst te laten aansluiten kan je dat best nu al vragen.

Studiebureau

3 fases:

 1. Geplande rioleringswerken
 2. Aanleg fietspad langs de Bruggesteenweg
 3. Herinrichting van de Brandstraat

1, Rioleringswerken:

Het scheiden van het afvalwater en het regenwater. Dit zowel op openbaar en privé grond.
In de Brandstraat zal alles gaan via een buizenstelsel.

2, Aanleg van fietspaden:

Fietspad Bruggesteenweg. Daar is er een subsidie voor voorzien.
Hiervoor dienen er procedures gevolgd te worden:
- uitwerking scenario´s
- vastlegging van de plaats
- voor de Bruggesteenweg is het reeds goedgekeurd
- het kruispunt van De Radio zal ook helemaal heraangelegd worden

3, Centrum Doomkerke:

De plannen zijn noch niet definitief. Het is nu nog een concept.

Concept:
- ruimer kader / projecten
- beschikbare ruimte
- vertrek van de bestaande toestand
- weggebruikers
- opdeling in zones;

Knelpunten;

Amerikaplein; inkom van de straat.
Zeer brede straat, veel verharding.
Centrum; de woningen staan op rooilijn, hier is een ander gevoel aanwezig.
Zone 30 aan de school. Je moet zoeken naar de school en de kerk door de wagens die in de straat staan.
Pastorie, het bushokje, plantenbakken als snelheidsremmers.
Uit het centrum terug een landelijk karakter.

Concept, hoe ze de straat zien:
Kruispunt Brandstraat; afremming van snelheid en enkel toegang voor bewoners en plaatselijk verkeer.
In het centrum voor de school; voetpaden en parkeerstrook
School; soort plein, werken met groenaccenten, kis & ride zone aan de school, fietsenstalling, zitelementen aan de kerk, 2 grote bomen aan de ingang van de kerk, het bushokje zal vervangen worden.
Overgangszone; parkeervakken

Snelheidsremmende maatregelen:
Smallere rijweg met bomen. Wegversmallingen,...

Materiaalkeuze; grasdallen om op te parkeren, rijweg in asvalt, betonklinkers als voetpad, in de centrumzone aan de kerk zal er met natuursteen gewerkt worden, parking zal geminimaliseerd worden. Voorstel alternatieve parking ter compensatie van het verlies van parking in het centrum.

Stand dossier:

 • Studie riolering is opgemaakt
 • Fietstraject ligt vast
 • Inrichting Brandstraat in opmaak
 • Omgevingsvergunning
 • Opmaak uitvoeringsdossier / aanbesteding
 • Uitvoering

Bron: Sylvia Konior

Terug naar vorige pagina