Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

De geschiedenis van het Parochiaal Centrum Kamphuis 't Haantje

De geschiedenis van het Parochiaal Centrum Kamphuis 't Haantje, gelegen in de Brandstraat 105 te 8755 Ruiselede, gaat terug tot de jaren 40. Mevrouw Armand De Roo - Jans,  een rijke maar kinderloze weduwe, groeide in die periode uit tot grote weldoenster van de parochie met o.a. de schenking van een nieuwe lagere jongensschool en bijhorende feestzaal.

De school werd in gebruik genomen op 1 september 1947 maar toen in 1976, bij gebrek aan voldoende leerlingen, de jongensschool en de meisjesschool fusioneerden, kwam het gebouw zo goed als leeg te staan.  
Omdat sindsdien alleen plaatselijke verenigingen nog sporadisch gebruik maakten van de infrastructuur, ging de toestand van de gebouwen snel achteruit. De pas aangetreden pastoor Andreas Haeck, die besefte dat er iets moest gebeuren om het complex te redden, besloot omstreeks 1980 de voormalige school en bijhorende feestzaal een toekomst te geven als kamphuis. Sedertdien hebben duizenden jongeren (voornamelijk via het Centrum voor Jeugdtoerisme) een of meerdere vakanties in dit vakantiehuis, 't Haantje genaamd, doorgebracht. Elk jaar opnieuw was dit kamphuis gedurende de twee vakantiemaanden volgeboekt. Buiten de vakantiemaanden stond het gebouw ter beschikking van het verenigingsleven.

De infrastructuur (in het bijzonder de sanitaire installatie) van het kamphuis is echter altijd zeer ondermaats geweest want, bij gebrek aan financiën, werden alleen de hoogstnodige verbouwingen uitgevoerd. Zo bijvoorbeeld werd een eenvoudige keuken geplaatst in een hoek van de feestzaal, enkele heel primitieve douches werden geplaatst in een oud kolenkot, onder de galerij van de schoolkoer werden kraantjes aangebracht zodat men zich kon wassen, enz.

Maar door de recente wetgeving rond jeugdverblijven dreigde het kamphuis, omwille van de primitieve voorzieningen, haar vergunning te verliezen. Bovendien maakte de alsmaar verslechterende toestand van het gebouw; rottende ramen, verzakte vloeren, slecht werkende verwarming, enz. duidelijk dat meer dan alleen maar het sanitair moest vernieuwd worden. De definitieve sluiting van het kamphuis was dan ook nakend.

Omdat dit vooral ook voor de parochie Doomkerke en haar verenigingsleven zeer nefast geweest zou zijn, zochten enkele parochianen, die het plan opgevat hadden de gebouwen via gesubsidieerde verbouwingswerken te redden, begin 2004 toenadering tot de eigenaar van het complex, de vzw Dekanale Werken uit Tielt. De gesprekken verliepen zeer vlot en leidden tot (i) de oprichting van de vzw Parochiaal Centrum Kamphuis 't Haantje op 5 juli 2004 en (ii) de schenking van het onroerend goed (d.w.z. het gebouwencomplex en de grond) door de vzw Dekanale Werken aan de vzw Parochiaal Centrum Kamphuis 't Haantje op 9 september 2004.

Ondertussen werd naarstig gewerkt aan een verbouwingsplan. De verbouwing moet immers, om een vergunning te krijgen voor 2005, klaar zijn tegen 1 juli 2005.
In december 2004 werd de bouwvergunning toegekend en vervolgens werden de dossiers (op basis van binnengekomen offertes) overgemaakt aan de subsidiërende instanties, zijnde Toerisme Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen.

Vervolgens begon de strijd tegen de tijd: via een strak opgesteld tijdgeschema, opgesteld door architect T. Demeyer, werd de openingsdatum van 24 juni gehaald.

10 jaar later, enkele statistieken:
Elk jaar komen (vooral) jeugdbewegingen, maar ook sportverenigingen, volwassenengroepen enz.  
Per jaar zijn er  ongeveer 80 verhuurde nachten (dat kan wat schommelen) en een totaal van ongeveer 5000 overnachtingen.
Daarnaast is het gebouw (buiten de vakantieperiodes) ook nog steeds een parochiaal centrum: feesten van lokale verenigingen, babyborrels, ...

De raad van bestuur bestaat tegenwoordig uit
Johan Deguffroy: voorzitter
Pierre Vandenheede: schatbewaarder
Marnix Van Daele: secretaris
Wim Debruyne

Bekijk de foto's van de verbouwing

Bron: vzw 't haantje

Terug naar vorige pagina