Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Schoutskruisstraat

Lange, licht bochtige straat tussen de Abeelstraat en de Wingenesteenweg. Genoemd naar het z.g. "Schoutskruise " (cf. infra), geplaatst ca. 1870. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als " Chemin du Vliegende peerd au lieu dit Hennekens Moere, passant par le hameau 't Zwijntje " waarbij tevens de huidige Scheidingsstraat is opgenomen. Ook nog " Waterwal Straet", "Zwijntjens Straet" en "Veld Straet ". Het korte wegdeel tussen de Westakkerstraat en de Wingenesteenweg maakt op de Atlas deel uit van de " Wyngene Straet " of "Chemin de Ruysselede à Wyngene ". De straat kruist de Klaphullebeek, op de Atlas " Banke beke " genoemd, op 19de-eeuwse kadasterplannen komt hier het toponiem " Bankere hoek" of "Bankershoek " voor (cf. Smisseweg). Landelijke weg met hoofdzakelijk verspreide hoevebouw cf. de " Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg " van 1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques (ter hoogte van de nrs. 8, 11 en 13) en de Ferrariskaart (1770-1778). Oudere boerderijsites met gebouwen opklimmend tot de 19de eeuw. O.m. cf. nr. 10 met woonhuis, volgens kadastergegevens herbouwd ca. 1836 en met landgebouw van ca. 1877. De hoeve nr. 15 staat aangeduid op de Atlas, het woonhuis is wellicht herbouwd in " 1886 " cf. jaartal op de zijgevel, recente bijgebouwen. Aanwezigheid tussen 1844 en 1972 van de z.g. " Lievensmolen" of "Leersnijdersmolen " naar de toenmalige eigenaars of " Sint-Pietersbergmolen ". Bakstenen grondmolen gebouwd door Karel Lievens op een zanderige heuvel van 26 meter (de Sint-Pietersberg) ten zuiden van de Westakkerstraat in de zuidoosthoek van de parochie Doomkerke. De molenactiviteiten worden in 1955 stilgelegd, in 1972 wordt de molen ontmanteld en blijft enkel de kuip over. Deze is recent afgebroken. Wegens de aanwezigheid van enig reliëf wordt de omgeving in de volksmond " De berg(en) " genoemd. Ter hoogte van huidig nr. 1 bevindt zich indertijd de herberg z.g. " De Landsman ".

lievensmolen3kl.jpg

Terug naar vorige pagina