Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Diksmuidse Boterweg

Korte, doodlopende weg vanaf de Wingenesteenweg. Restvak van een oude handelsweg tussen Wingene en Ruiselede, zeker teruggaand tot de late Middeleeuwen. Op grondgebied Ruiselede volgt het oude tracé een deel van de Klaphullestraat, Zandvleugestraat, Zandstraat en Axpoelmolenstraat. Dat het hier een Romeinse weg betreft die Gent over Diksmuide met Kassel zou hebben verbonden is zuiver hypothetisch. De naam verwijst naar de eertijds vermaarde "botermarkt" in Diksmuide. De oudste vermelding dateert van 1548 als "en dixmuytschen wech loop daer deure " en in 1587 "lancx de Watermuelene van Axpoele duer de meersschen tot aenden Ghendschen Wech loopende naer Dixmuyde". De watermolen waarvan sprake bevindt zich in de Aaltervoetweg (cf. nr. 6 aldaar). De straat staat aangeduid op de " Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg " van  1627, geschilderd door landmeter Lodewijk de Bersacques als " den boterwech nar dicxsmude " ter  hoogte van de huidige Klaphullestraat en even verder op grondgebied Aalter ter hoogte van de Oud Leykenstraat. Op een kaart van 1686, uit het renteboek van de heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede, maakt de " dicksmuutschen boterwegh  " deel uit van de huidige Wingenesteenweg. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) sluit de straat nog aan met de Smisseweg, staat hier beschreven als "Chemin du hameau Klaphulle au Banckers Goed" of "Dixmuudschen Boterweg " als een weg me erfdienstbaarheid. Landelijke weg met van oudsher schaarse, verspreide bebouwing.

Diksmuideboterweg3.jpg

Diksmuideboterweg4.jpg

Terug naar vorige pagina