Doomkerke - 't haantje
Doomkerke, een officieële parochie van de gemeente Ruiselede 't haantje

Bruggesteenweg

 

brug1.jpg

Bochtige weg, in het verlengde van de Bruggestraat, op grondgebied Wingene verder gezet als Vagevuurstraat. Tussen de Maria-Aalterstraat en de Sint-Pietersveldstraat de straat vormt de grens met Wingene. Belangrijke uitvalsweg. De steenweg maakt deel uit van de verbinding Tussen de dorpskern van Ruiselede en de aansluiting met de steenweg van Beernem naar Wingene ter hoogtevan het ZG "Aanwijs", Verwijzend naar een wegwijzer (vgl. Beernem, Aanwijs en Reigerlostraat).Commissarissen die in 1587 " tghedelf van der Leye"En omliggende Gebieden bezoeken vermelden de straat In hun verslag als" de Wystrate loopende van Ruyslede naer den Bullenberch. Renteboek Het uit 1641 van Ooigem beschrijft het bezit van de hertog van Aarschot in Ruiselede als "Sijnen goede te Wijtstraete En een groote partije Bosch ende Velt ". Volgens de Atlas der Buurtwegen (1842) maakt het eerste wegdeel, Tussen de Schietspoelstraat EN DE Wingenesteenweg, deel uit van de weg naar Wingene van"Wyngene Straet". Het tweede deel staat op de Atlas vermeld als"Chemin de Ruysselede à Bruges commençant au Cabaret dit de Klaphulle"van"Weg Brugge"Nl"Wijdstraet". Een eerste (Gedeeltelijke) verharding voldaan Veldsteen ca.. 1850 heeft te maken met de aanwezigheidvan het Rijksopvoedingsgesticht (zie nrs.. 128-134). Om de aanleg te bekostigen worden er Enkele tolbarrières geïnstalleerd ter hoogte van de Gehuchten Klaphulle nl Wildenburg , L.g. op grondgebied Wingene. De Tolheffing wordt in 1907 afgeschaft. In 1937 wordt het deel Tussen de Schietspoelstraat EN DE Gallatasstraat als macadamweg verbreed. Ter hoogte van nr. 42 getuigt een restvak van het vroegere Verloop. In 1962 wordt de weg een betonnen tweevaksbaan. De weg kruist de Klaphullebeek nl, verder Noordwaarts, de Wantebeek. Deze beek paalt enerzijds aan het natuurreservaat de vorte Bossen (tien Oosten van de weg, zie. Bruwaanstraat) en aan de Gallatasbossen (tien westen van de weg, zie. Brandstraat). In de Noordoosthoek, grenzend aan de gemeente Wingene, strekt Zich * het Sint-Pietersveld (cf. Sint-Pietersveldstraat) uit. Een ongedateerde kaart (vermoedelijk eind 18de eeuw) geeft een beeld van de straat ter hoogte van het Sint-Pietersveld. Op DAT ogenblik bestaat de bebouwing uit een Enkele hoeve. Ook de kapel op de hoek met de Maria-Aalterstraat (thans grondgebied Wingene) is reeds Weergegeven, omgeven door een aantal kruisen. De vorte Bossen-Gallatasbossen en Sint-Pietersveld behoren respectievelijk tot de Ankerplaats Schoonbergbos-vorte Bossen-Wantebeek en Bulskampveld-Sint-Pietersveld en zijn gesitueerd binnen de omvattende relictzone Oude Veldgebieden Hoogveld-Blekkervijver-Bulskampveld.
Meest Noordelijk gedeelte van de Bruggesteenweg aan het Sint-Pietersveld, met aanduiding van een Enkele woning en kapel met kruisen op de hoek met de Maria-Aalterstraat, ongedateerd (vermoedelijk einde van de18de eeuw).

Van oudsher landelijke straat voldaan verspreide bebouwing Zoals gedeeltelijk te zien op de "Grenskaart Tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg"Van 1627, geschilderd door Lodewijk de Landmeter Bersacques. Oudste eventueel bebouwing gaat terug tot de 18de eeuw (om Vgl. Nr. 7). Een schetsmatige weergave van de Bruggesteenweg tot aan het kruispunt met de Wingenesteenweg is Bewaard in de vorm van een kaart uit 1769 met afbeelding van de eigendommen van de families Triest en Piers. Hierop staan Verscheidene hoeves aangeduid, met de naam van de eigenaar ernaast geschreven. Het is niet Duidelijk van het hier een exhaustieve weergave betreft. Enkele hoeves staan aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1842). Deze sites zijn Meestal Bewaard, de boerderijgebouwen zijn aangepast in de loop van de19de en de 20ste eeuw.Heden drukke verkeersader met verspreide bebouwing, Overwegend woonstraat.
Concentratie van huizen in het gehucht Klaphulle ter hoogte van de kruising met de Klaphullebeek. De oudste vermelding van dit gehucht komt voor in een renteboek van 1529, maar de Oorsprong Wellicht is veel ouder. Hypothetisch kan de naam gelinkt worden met een Prehistorische Grafheuvel waar het woord Hulle, heuvel van Heuvel eventueel naar Verwijst. Een hulleke Evenwel kan ook slaan op een groepje (huizen). Het toponiem "Claphulle"Wordt ook aangeduid op een kaart van Sanderus ' Flandria Illustrata (1641-1644). Indertijd ook de naam van een hoeve, herberg (op de zuidelijke hoek met de Vlaagtweg, zie. Afbeelding op een figuratieve kaart uit 1769) en tot op heden nog steeds van de wijk die Zich concentreert rond het begin van de Vlaagtweg, Klaphullestraat en Wingenesteenweg . In de buurt waren in de 20ste eeuw meerdere winkels en herbergen (ook elders langs de steenweg) gehuisvest. Deze activiteiten worden in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw stopgezet, de huizen zijn vervangen door nieuwbouw van Grondig vernieuwd. Voorts Enkele lage woningen uit het eind van de 19de eeuw van uit het interbellum. O.m. Nr. 87 (met gewijzigde muuropeningen) een vroegere herbergen Maalderij, Nr. 84 (dubbelhuisje voldaan mansardedak). Nr. 85 is een vrijstaande woning uit de jaren 1930, gevel gehaald modernistische inslag. Het geheel van jachtwoning, Boswachterswoning en Koetshuis (nrs. 71-73), gelegen in de Gallatasbossen herinnert aan de jachtactiviteiten van de familie de Kerchove d'Ousselghem. Vanaf de Bruggesteenweg Toegang tot het domein "Reedpool"(Nr. 82) ontmoette Landhuis uit 1947 en grote ecologische tuin. Op de grens met Wingene ligt aan het Sint-Pietersveld het grote complex van de * Gemeenschapsinstelling "De Zande"(Nrs. 128 --132), van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht. Aan de overkant van de straat bevinden Zich op grondgebied Wingene meerdere woningen gebouwd tien behoeve van surveillanten en ander personeel van de instelling. Het betreft o.m. lage woningen in neoclassicistische en koppelwoningen in Anglo-Normandische stijl.

brug2.jpg

 

Terug naar vorige pagina